Саветовања и семинари

ИЗРАДА ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА И ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ ЗА 2017. СА ПОСТУПКОМ КОНСОЛИДАЦИЈЕ - ПРИПРЕМА ЛОКАЛНИХ ВЛАСТИ ЗА СЛЕДЕЋИ ПЛАНСКИ ЦИКЛУС

Београд, Хотел „Палас” (Топличин венац 23) 19. март 2018. године (понедељак) почетак у 10.00 часова


од 9.00 до 10.00 часова
Евидентирање учесника и подела материјала

• I део •
од 10.00 до 11.30 часова

1. ИЗРАДА ГОДИШЊИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА ЗА 2017.
- Пословне књиге и евиденције код директних буџетских корисника
- Припремне радње за састављање годишњих финансијских извештаја
- Начин састављања годишњих финансијских извештаја
- Закључивање пословних књига за 2017. годину и отварање пословних књига за 2018.
2. ИЗРАДА КОНСОЛИДОВАНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА КОЈИ ИМАЈУ ИНДИРЕКТНЕ КОРИСНИКЕ (поступак и начин израде, проблеми у консолидацији)
3. ПОСТУПАК КОНСОЛИДАЦИЈЕ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ (поступак и начин консолидације, проблеми у консолидацији)

4. Одговори на питања

- Пaузa од 11.30 до 12.00 часова -

• II део •
од 12.00 до 14.30 часова

1. ИЗРАДА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ
- Израда завршног рачуна буџета јединице локалне самоуправе, утврђивање резултата
- Обрасци за састављање завршног рачуна буџета локалне власти
- Одлука о завршном рачуну буџета локалне власти
- Модел одлуке о завршном рачуну буџета општине

2. КОНТРОЛА НАМЕНСКОГ И ЗАКОНИТОГ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТА ЛОКАЛНИХ ВЛАСТИ
(овлашћења буџетске инспекције, субјекти и предмет контроле, начин контроле, најчећи прекршаји субјеката са којима се сусреће буџетска инспекција)

3. Одговори на питања

- Пaузa од 13.30 до 13.45 часова –

од 13.45 до 14.30 часова
4. ПРИПРЕМА ЛОКАЛНИХ ВЛАСТИ ЗА СЛЕДЕЋИ ПЛАНСКИ ЦИКЛУС
(израда и анализа годишњих извештаја о учинку програма, припрема капиталних пројеката)

5. Одговори на питања

• III део •
Од 14.30 до 15.30 часова

1. СТРУКОВНЕ АКТИВНОСТИ (економисти/рачуновође)
1) Усвајање програма рада Удружења за 2018. и наредни период
2) Формирање секција удружења:
• за директне буџетске кориснике,
• за буџете локалних самоуправа.


У НАСТАВКУ ЈЕ ЛИНК ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗА ПРИЈАВУ У ПАПИРНОМ ОБЛИКУ!                                DOC-пријаваДОДАТНО, НА ВРХУ ОВЕ СТРАНИЦЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ПРОГРАМ СЕМИНАРА И ПРЕКО ДАТОГ ЛИНКА ИЗВРШИТИ ЕЛЕКТРОНСКО ПРИЈАВЉИВАЊЕ ПОЛАЗНИКА!

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42