СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
Саветовања и семинари

ИЗВРШАВАЊЕ ОБАВЕЗЕ ДОСТАВЉАЊА ПРЕГЛЕДА ОБРАЧУНА ПДВ – КРОЗ ПРИМЕНУ КОРИСНИЧКОГ УПУТСТВА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ

Београд, Образовни информатор, 25. април 2018. године (среда)са почетком у 10.00 часова


Цара Лазара 5А


Намењен обвезницима ПДВ


- Први корак: Опште смернице у вези са исказивањем података у Обрасцу
ПОПДВ
- Други корак: Примена Корисничког упутства за исказивање података у
Обрасцу ПОПДВ
- Трећи корак: Исказивање података у конкретним деловима – пољима
Обрасца ПОПДВ – са освртом на специфичности
- Четврти корак: Примери исказивања података у Обрасцу ПОПДВ на основу
пословних промена у пореском периоду и исказивања података
у Обрасцу ПППДВ

- Вежба на примеру исказивања података о опорезивању прихода нерезидентних
правних лица порезом по одбитку у складу са новим правилима чија примена
почиње 1. априла 2018.
- Одговори на Ваша проблемска пореска питања и ван тематског опуса


У НАСТАВКУ ЈЕ ЛИНК ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ!                                ПРОГРАМ ОБУКЕ


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42