Саветовања и семинари
»

ИЗВРШАВАЊЕ ОБАВЕЗЕ ДОСТАВЉАЊА ПРЕГЛЕДА ОБРАЧУНА ПДВ – КРОЗ ПРИМЕНУ КОРИСНИЧКОГ УПУТСТВА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ

Београд, Образовни информатор, 18. мај 2018. године (петак)са почетком у 10.00 часова


Цара Лазара 5А


Намењен обвезницима ПДВ


I део


од 10.00 – 12.00 часова


1. ИСКАЗИВАЊЕ ПОДАТАКА У ПРЕГЛЕДУ ОБРАЧУНА ПДВ – ОБРАСЦУ ПОПДВ

• Опште смернице у вези са исказивањем података у Обрасцу ПОПДВ Примена Корисничког упутства за исказивање података у Обрасцу ПОПДВ

• Исказивање података у конкретним деловима – пољима Обрасца ПОПДВ – са ос-вртом на специфичности (део 1 до 7 Обрасца ПОПДВ – промет добара и услуга са и без пореског ослобођења, опорезиви промет, посебни поступци опоре-зивања, увоз добара, набавка добара од пољопривредника)


од 12.00 – 12.30 часова


- Пауза за послужење и кафу -


II део

од 12.30 – 15.00 часова

• Исказивање података у конкретним деловима – пољима Обрасца ПОПДВ – са освртом на специфичности (део 8 до 11 Обрасца ПОПДВ – набавка добара и услуга, укупна вредност набављених добара и услуга, ПДВ који се у пореској пријави исказује као претходни порез, пореска обавеза промет добара и услуга извршен ван Републике и други промет који не подлеже ПДВ)

• Примери исказивања података у Обрасцу ПОПДВ на основу пословних промена у по-реском периоду и исказивања података у Обрасцу ПППДВ

• Примена нових прописа – Вежба на примеру исказивања података о опорезивању при-хода нерезидентних правних лица порезом на добит по одбитку у складу са новим пра-вилима чија примена почиње 1. априла 2018.

• Одговори на питањаУ НАСТАВКУ ЈЕ ЛИНК ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ!                                ПРОГРАМ ОБУКЕ


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42