Саветовања и семинари
»

ИЗРАДА ПЛАНСКИХ И ИЗВЕШТАЈНИХ ДОКУМЕНАТА

• Годишњи план рада установе • Извештај о остваривању Годишњег плана • Извештај о раду директора • Усклађеност и повезаност са Статутом Установе“


Београд, Образовни информатор,
Цара Лазара 5А (сала за стручне скупове)

09.05.2018. године (среда)
(са почетком у 15.45 часова)


П Р О Г Р А M О Б У К Е
„ИЗРАДА ПЛАНСКИХ И ИЗВЕШТАЈНИХ ДОКУМЕНАТА“
09.05.2018. године (среда)
Београд, Образовни информатор, Цара Лазара 5А (сала за стручне скупове)

I. ДЕО
(од 15.45 – 17.00 часова)
I. ЗАКОНСКИ ОКВИР – ПОЛАЗИШТА ЗА ПЛАНИРАЊЕ, РЕАЛИЗАЦИЈУ И
ИЗВЕШТАВАЊЕ
II. ОДНОС ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА СА СТАТУТОМ И ДРУГИМ ПЛАНСКИМ И
ИЗВЕШТАЈНИМ ДОКУМЕНТИМА
• Предшколски програм
• Развојни план
• Развојни и акциони планом
III. СТРУКТУРА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА УСТАНОВЕ
(Садржај по поглављима и областима)
IV. СПЕЦИФИЧНОСТ ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ У НАДЛЕЖНОСТИ ТРИ МИНИСТАРСТВА (социјална заштита, здравство, просвета, брига о деци)


 Пауза са освежењем
(од 17.00 – 17.30 часова)

II. ДЕО
(од 17.30 – 19.00 часова)

V. ИЗВЕШТАВАЊЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНИРАНИХ САДРЖАЈА
• Извештај о раду Установе
• Извештај о раду директора
• Извештаји о раду органа Установе
VI. РАДИОНИЦА
• Рад по групама са задатим темама, материјалом, презентацијом резултата
• Дискусија и евалуација

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42