Саветовања и семинари
»

УПРАВЉАЊЕ ПРАВНО-ЕКОНОМСКИМ ПОСЛОВАЊЕМ УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У 2018. ГОДИНИ

од 24. до 25. маја 2018. године Кањижа, Хотел Бања Кањижа
24.5.2018. (четвртак)
Евидентирање учесника
-од 11.30 – 12.30 часова

- од 12.30 – 14.30 часова


· ПОЗДРАВНА РЕЧ – проф. др Саша Трандафиловић – вршилац дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања – Сектор за финансијско управљање, рачуноводство и контролинг

I. АКТУЕЛНОСТИ У ПРАВНО-ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ УСТАНОВА

1. ПРИПРЕМЕ УСТАНОВА ЗА УКЉУЧИВАЊЕ У СИСТЕМ ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА (СИБ)
• Најава укидања подрачуна установа социјалне заштите

2. ПРИМЕНА ЗАКОНА О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ
• О начину примене новина у овом закону од 1.7.2018. године

3. СПЕЦИФИЧНОСТИ У ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ЗАПОСЛЕНИМА У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ
• Почетак примене Закона
• Однос са другим прописима који уређују положај запослених у социјалној заштити;

4. ДИСКУСИЈА И ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА


- од 14.30 – 16.00 часова
 Ручак 

- од 16.00 – 18.30 часова


5. СИСТЕМ ИНТЕРНЕ ФИНАНСИЈСКЕ КОНТРОЛЕ И ЊЕН ДОПРИНОС УСПОСТАВЉАЊУ РАЦИОНАЛНОГ ПОСЛОВАЊА
• Шта је систем интерне финансијске контроле и од чега се састоји,
• Шта је циљ успостављања ИФК
• Који су кључни процеси у којима мора да се успостави, како би се обезбедила рацоналност пословања


6. Е-ПОСЛОВАЊЕ У ФУНКЦИЈИ ЕКОНОМИЧНИЈЕГ И ЕФИКАСНОГ ПОСЛОВАЊА УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
• Информациони системи – организација и примена
• Примена електронских административних поступака
• Заштита података о личности

7. НОРМАТИВНО РЕГУЛИСАЊЕ РАДА УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
• Презентација електронске базе „ИН-акта“
• Презентација модела Правилника о ИКТ безбедности
• Презентација модела Правилника о безбедности и здрављу на раду (групе аутора из установа социјалне заштите)

8. ДИСКУСИЈА И ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА25.5.2018. (петак)
- од 10.00 – 11.30 часова


II. ПРИПРЕМЕ ЗА УВОЂЕЊЕ СИСТЕМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ КАО ПРЕДУСЛОВ ЗА РАЦИОНАЛНО ПОСЛОВАЊЕ УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

1. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА НА УВОЂЕЊУ СИСТЕМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ
• Именовање руководиоца за финансијско управљање и контролу;
• Именовање радне групе
• Доношење акционог плана (надлежност за доношење, садржај)
• Задаци, активности и рокови задужених за финансијско управљање и контролу

2. МАПИРАЊЕ И ОПИС ПРОЦЕСА У УСТАНОВАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
• Шта представља мапирање процеса у установама социјалне заштите
• Како се врши мапирање процеса


-од 11.30 – 12.00 часова
- Пауза за кафу -

- од 12.00 – 14.30 часова3. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА У УСТАНОВАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
• Доношење Стратегије управљања ризиком (надлежност за доношење, садржај, период за који се доноси, усаглашеност са осталим документима)
• Регистар ризика (надлежност за припрему и доношење, садржај,пример регистра ризика)

4. ДИСКУСИЈА И ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА


5. ЗАЈЕДНИЧКО ДОНОШЕЊЕ ЗАКЉУЧАКА И ЗАТВАРАЊЕ СЕМИНАРА

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42