Саветовања и семинари
»

ИЗРАДА ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА ЗА 2019. ГОДИНУ У СКЛАДУ СА НОВИНАМА У ПРИМЕНИ ПРОПИСА

Семинари по делатностима: социјална заштита, основно и средње образовање, предшколске установе, култура, високо образовање
од 6.7. до 24.8.2018. године
(бесплатно за претплатнике)


Услови учешћа: за претплатнике на едукативни пакет Образовног информатора – БЕСПЛАТНО; за непретплатнике: 12.400,00 динара са урачунатим ПДВ-ом.
ВАЖНО! Стицањем претплатничког статуса у оквиру претплате Образовног информатора за II полугодиште 2018. године (Понуда и Наруџбеница у прилогу) обезбеђујете могућност учешћа на семинарима у својству претплатника – БЕСПЛАТНО.
Семинарски материјал: Приручник о финансијском планирању (електронско издање на Вашој мејл адреси)
Пријава учешћа: Достављањем попуњене Пријаве (у прилогу) или путем Е-пријаве преко сајта: www.obrazovni.rs или путем мејла: korisnickiservis@obrazovni.rs или факсом на број: 011/3286-494, 26-24-434.

Сви семинари почињу у 10.00 часова. Ближе информације: (011)2624 434.

Детаљније информације о одржавању стручних скупова као и евентуалне измене програма пратите на нашем сајту: www.obrazovni.rs.
_____________________________________________

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА – 6.7.2018. (петак)
Београд, Установа за смештај деце и омладине, Моштаничка 2, Сремчица


ПРОГРАМ

1. Процес годишњег планирања у установама социјалне заштите
2. Припрема и доношење годишњег програма рада установа социјалне заштите за 2019. годину
3. Начин планирања кадрова и расхода за запослена и ангажована лица у установама социјалне заштите за 2019. годину
4. Промене у финансијском пословању а у вези укидања подрачуна и начина финансијског пословања преко СИБ-а
5. Планирање извора средстава установа које се укључују у ИСИБ, као и сопствени и други приходи за 2019. годину
6. Обезбеђивање, планирање и коришћење сопствених прихода
7. Начин планирања расхода и издатака установе
8. Одговори на питања
_____________________________________________

ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ – 11.7.2018. (среда)
Београд, хотел „Палас”, Топличин венац 23


ПРОГРАМ

1. Процес годишњег планирања основних и средњих школа
2. Припрема и доношење годишњег програма рада за школску 2018/2019. годину
3. Начин планирања кадрова у складу са упутством о формирању одељења
4. Начин планирања расхода за запослена и ангажована лица у основним и средњим школама
5. Начин планирања осталих и специфичних расхода и издатака као и прихода и примања основних и средњих школа
6. Планирање сопствених прихода и финансирања ученичких задруга за 2019. годину пре и после реорганизације ученичке задруге
7. Одговори на питања
_____________________________________________

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ – 12.7.2018. (четвртак)
Београд, хотел „Палас”, Топличин венац 23


ПРОГРАМ

1. Процес годишњег планирања прешколских установа
2. Припрема и доношење годишњег програма рада за радну 2018/2019. годину
3. Начин планирања кадрова у складу са прописима
4. Начин планирања расхода за запослена и ангажована лица у предшколским установама
5. Начин планирања осталих и специфичних расхода и издатака као и прихода и примања предшколских установа
6. Начин планирања економске цене за боравак деце за 2019. годину
7. Одговори на питања
_____________________________________________

КУЛТУРА – 13.7.2018. (петак)
Београд, хотел „Палас”, Топличин венац 23


ПРОГРАМ

1. Процес годишњег планирања у установама културе у складу са правним основом
2. Припрема и доношење годишњег програма рада установа културе за 2019. годину
3. Обавезе у примени Закона о запосленима у јавним службама и начин планирања кадрова и расхода за запослена и ангажована лица код установа културе за 2019. годину
4. Извори средстава за финансирање установа културе које јесу/нису укључене у ИСИБ) у 2019. години и начин њиховог планирања
5. Начин планирања расхода (редовних и специфичних) и издатака установа
6. Сопствени приходи установа културе
7. Одговори на питања
_____________________________________________

ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ – 24.8.2018. (петак)
Београд, хотел „Палас”, Топличин венац 23


ПРОГРАМ

Детаљан програм семинара биће објављен након доношења очекиване нове законске регулативе.
_____________________________________________

Датум и место одржавања, као и програм семинара за УЧЕНИЧКИ И СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД и ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВE биће објављени накнадно.


ПРИЈАВА

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42