Саветовања и семинари
»

XX Сусрети установа

Златибор, 14-17. 10. 2018


Хотел ПАЛИСАД


П Р О Г Р А М
14.10.2018. (недеља)
од 15.00 – 17.00 часова – Евидентирање учесника
- од 17.00 до 18.00 часова -
• Отварање скупа: Представници надлежних институција
• Поздравна реч: Марица Ивић, директор и главни уредник Образовног информатора
- од 18.00 до 19.00 часова -
- Koктел добродошлице -

15.10.2018. (понедељак)

I ПЛЕНАРНИ РАД:

- од 10.00 до 12.00 часова –

• УВОДНА РЕЧ: „Решавање препрека у пословању буџетских корисника и стварање могућности за бржу и квалитетнију реформу јавног сектора”
- ПРИМЕНА ПРОПИСА (УКУПНЕ ЗАКОНСКЕ РЕГУЛАТИВЕ) И КАКО ЈЕ УЧИНИТИ ЕФИКАСНИЈОМ У ПРАКСИ (прилози Реформи јавног сектора)
1. СТАТУС ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ (забрана запошљавања, технолошки вишкови, стручно усавршавање и вредновање)
- ОПТИМИЗАЦИЈА КАДРОВА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ
- ПЛАТЕ И ПЛАТНИ РАЗРЕДИ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ
- НОРМАТИВИ РАДА И ЦЕНЕ УСЛУГА У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА
2. БУЏЕТСКО ФИНАНСИРАЊЕ (У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ)
- ПЛАНИРАЊЕ ФИНАНСИЈА НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ
- ТРЕТМАН СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА
- СТАНДАРДИЗАЦИЈА БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА
- ФИНАНСИЈСКА ИНТЕРНА И ЕКСТЕРНА КОНТРОЛА
3. ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЈА ЈАВНОГ СЕКТОРА
4. ИМОВИНА ЈАВНОГ СЕКТОРА

- Пауза – од 12.00 до 12.30 часова –

- од 12.30 до 14.00 часова –

КАКО УНАПРЕДИТИ ОБЛАСТИ БУЏЕТСКОГ ПОСЛОВАЊА:
1. РАДНИ ОДНОСИ, ЗАРАДЕ И ИНТЕРНО НОРМАТИВНО РЕГУЛИСАЊЕ (у сусрет За¬ко¬ну о запосленима у јавним службама – новине које доноси, примена Уредбе о Каталогу рад-них места и обавезе установа у вези усаглашавања интерних аката)
2. ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР (нове контролне листе за инспекцијски надзор у области радних од¬носа, безбедности и здравља на раду… интегрисани инспекцијски надзор; координирани инспекцијски надзор виших инспекцијских служби у различитим де¬лат-но¬стима)
3. ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У СКЛАДУ СА ВАЖЕЋИМ И НАЈАВЉЕНИМ ПРОПИСИМА (пореско планирање буџетских корисника и нове обавезе обвез¬ника ПДВ-а)
4. ПЛАНИРАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ ЕДУКАТИВНИХ ПОТРЕБА ЈАВНИХ СЛУЖБИ(СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ, ЛИЦЕНЦИРАЊЕ, ПРОФЕИСОНАЛИЗАЦИЈА КАДРОВА)
5. ЈАВНЕ НАБАВКЕ У СУСРЕТ НОВОЈ РЕГУЛАТИВИ (предлози за решавање појединих специфичности у спровођењу јавних на¬бавк¬и и перспективе развоја система јавних набавки)
6. ДИГИТАЛИЗАЦИЈА ЈАВНОГ СЕКТОРА

- од 17.00 до 19.00 часова –

II СЕКЦИЈСКИ РАД ПО ДЕЛАТНОСТИМА – КОНТИНУИРАНА ЕДУКАЦИЈА
• ПРОСВЕТА
• СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
• ЗДРАВСТВО
• КУЛТУРА
• ЈАВНА И ЈАВНА КОМУНАЛНА ПРЕДУЗЕЋА

16.10.2018. (уторак)

- од 10.00 -12.00 часова –

П А Н Е Л Д И С К У С И Ј Е

- Пауза – од 12.00 до 12.30 часова –

- од 12.30 до 14.00 часова –

П А Н Е Л Д И С К У С И Ј Е

III РАД ПО СТРУКАМА

- од 17.00 до 18.00 часова -
Позивамо Вас да се укључите у рад вашег струковног удружења и да искористите прилику да кроз размену искустава из праксе допринесете унапређењу рада Ваше делатности.

• Директори/менаџери
- УЛОГА РУКОВОДИЛАЦА У ПОСЛОВАЊУ И УНАПРЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА РАДА УСТАНОВЕ
- Програм рада удружења

• Правници/секретари
- НОРМАТИВНО УРЕЂИВАЊЕ РАДА УСТАНОВА
- СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ ПРАВНЕ СТРУКЕ
- Програм рада удружења

• Рачуновође/економисти
- ПОЛОЖАЈ РАЧУНОВОЂА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ
- Програм рада удружења

20.30 часова
- Другарско вече -

17.10.2017. (среда)
- од 10.00 до 11.00 часова -
- ЗАКЉУЧЦИ СА ХХ СУСРЕТА УСТАНОВА
- ПОДЕЛА СЕРТИФИКАТА

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42