Саветовања и семинари
»

ОБАВЕЗА СПРОВОЂЕЊА РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ПОПИСА (СА СТАЊЕМ НА ДАН 31.12.2018) И ПРИПРЕМЕ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ЗА ПОСЛОВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ


5.12.2018. Нови Сад, Централна зграда Универзитета у Новом Саду, Др Зорана
Ђинђића 1
6.12.2018. Ниш, Геронтолошки центар Ниш, Радних бригада 15
7.12.2018. Крагујевац, Град Крагујевац, зграда градске управе, Трг слободе 3
10.12.2018. Београд, Хотел ПАЛАС, Топличин венац 23, VI спрат
14.12.2018. Ужице, Град Ужице, зграда градске управе, Димитрија Туцовића 52


• 10.00 – 12.00 •


I. СПРОВОЂЕЊЕ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ПОПИСА ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА СА СТАЊЕМ НА ДАН 31.12.2018. ГОДИНЕ

1. ОБАВЕЗЕ УПРАВЉАЧКОГ ТИМА УСТАНОВА У ОРГАНИЗАЦИЈИ И СПРОВОЂЕЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ПОПИСА
− Обавезе директора у организацији и спровођењу редовног годишњег пописа имовине и обавеза
− Обавезе правника у припреми и спровођењу пописа
− Обавезе рачуновођа у припреми и спровођењу пописа (усаглашавање потраживања и обавеза, усклађивање пословних књига)
2. СПРОВОЂЕЊЕ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ПОПИСА ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА
− Нормативни оквир
− Попис нефинансијске имовине у сталним средствима
− Попис нефинансијске имовине у залихама
− Попис финансијске имовине
− Специфичности пописа у библиотекама и школским библиотекама
3. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОПИСУ И КЊИЖЕЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОПИСА
4. ПОРЕСКИ ТРЕТМАН РАСХОДА И МАЊКОВА УТВРЂЕНИХ ПОПИСОМ
5. ОСТАЛЕ РАДЊЕ У ПРИПРЕМИ ГОДИШЊИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА
(обрачун и књижење амортизације, повраћај неутрошених средстава у буџет)

- Пауза - од 12.00 до 12.30 часова
• 12.30 – 14.30 •


II. ПРИПРЕМЕ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ЗА ПОСЛОВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ
− Припрема предлога и доношење финансијског плана за 2019. годину
− Новине у прописима о буџетском пословању, пореским и другим прописима

III. НОВО У ПОНУДИ ОБРАЗОВНОГ ИНФОРМАТОРА ЗА 2019. ГОДИНУ
− Нова концепција издања
− Нови пословни софтвер за буџетске кориснике

IV. ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
-
--ПРЕДАВАЧИ: специјални саветници Образовног информатора

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42