Саветовања и семинари
»

СЕМИНАР „ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА ДИГИТАЛНЕ ТРАНСФОРМАЦИЈЕ У ПОСЛОВАЊУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА”

13.12.2018. у 10 часова, Београд, хотел „Life Design”


Балканска 18, Београд 11102


1. ДА ЛИ РИЗИКУЈЕМО И КОЛИКО СМО БЕЗБЕДНИ У „ДИГИТАЛНОСТИ“?
Сигурно коришћење друштвених мрежа у пословне сврхе; Колико нам је битна безбедност на интернету
(најновије истраживање РАТЕЛ-а); Да ли угрожавамо пословне процесе и углед организације коришћењем
друштвених мрежа; Како да безбедно користимо интернет у пословне и приватне сврхе.
2. ЕЛЕКТРОНСКИ ДОКУМЕНТ, ЕЛЕКТРОНСКИ ПОТПИС И ПЕЧАТ
Законски оквир; Креирање и архивирање електронских докумената; Инсталација, подешавање и животни
век електронског потписа; блокада, деблокада и опозив електронског потписа.
3. НОРМАТИВНО РЕГУЛИСАЊЕ ИКТ БЕЗБЕДНОСТИ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА У ТЕКУЋЕ ПОСЛОВАЊЕ
Шта је садржина акта? Шта су предуслови, а шта услови за израду Акта? Који су организациони кораци
потребни и шта се мења у пословном процесу у организацији? На шта треба директор, а на шта правник и
рачуновођа да обрате пажњу? Рокови, примена и користи увођења контроле сигурности рада са дигиталним
уређајима у процесу дигиталне трансформације.

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42