Саветовања и семинари
»

ПЛАНИРАЊЕ ФИНАНСИРАЊА У БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ ЗА 2020. ГОДИНУ И НАРЕДНИ СРЕДЊОРОЧНИ ПЕРИОД - по делатностима -

Београд, хотел „Палас”. 15, 16. и 17.7.2019. (са почетком у 10:00 часова)


Топличин Венац 23, Београд 11000


ПЛАНИРАЊЕ ФИНАНСИРАЊА У БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ ЗА 2020. ГОДИНУ И НАРЕДНИ СРЕДЊОРОЧНИ ПЕРИОД
- по делатностима -


15.7.2019.
Државна управа
Локална самоуправа
Предшколске установе

16.7.2019.
Социјална заштита
Култура

17.7.2019.
Основне и средње школе
Високо образовање
Ученички и студентски стандард

Програм за одређену делатност можете погледати кликом на ту делатност.
I ДЕО

ОПШТЕ СМЕРНИЦЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ У БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ
(од 10.00 до 12.40 часова)
(сала Панорама - 6. спрат)

1. Планирање у буџетском систему
2. Планирање као управљачки процес и нормативно уређивање тог процеса
3. Обавезе менаџмента и тима за планирање у процесу годишњег планирања
4. Програмски буџет као инструмент за унапређење управљања јавним финансијама
5. Извештај о учинку програма
6. Приоритети и смернице за финансирање јавног сектора у 2020. години и наредном средњорочном периоду (према Фискaлној стратегији за 2020. са пројекцијом за 2021. и 2022. годину и упутствима за припрeму буџета)
7. Kадровски план као основ за израду предлога финансијског плана
II ДЕО

СПЕЦИФИЧНОСТИ ПЛАНИРАЊА
ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА
(од 13.10 до 15.10 часова)
(ТВ сала - међуспрат)

1. Обавезе директних буџетских корисника у процесу планирања и припреме буџета
2. Однос директних и индиректних корисника за које су надлежни
3. Управљање програмским буџетом (извештавање, анализе, утврђивање нових програма…)
4. Израда предлога финансијског плана у складу са ИСИБ-ом
5. Дискусија/одговори на питања

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42