Саветовања и семинари
»

Актуелности у пословању буџетских корисника

1.11.2019. (петак), Крагујевац 4.11.2019. (понедељак), Ниш 5.11.2019. (уторак), Београд 6.11.2019. (среда), Нови Сад


од 9.30 до 10.00 часова

Пријава учесника

од 10.00 до 12.00 часова

I. НОВИНЕ У ПРИМЕНИ ПРОПИСА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПОСЛОВАЊЕ БУЏЕТСКИХ
КОРИСНИКА

1. Новине у прописима од значаја за примања запослених у јавном сектору
2. Новине које доноси нови Закон о јавним набавкама
3. Обавезе установа у примени Закона о заштити података о личности
4. Новине у пореским прописима

од 12.00 до 12.30 часова

- Пауза -

од 12.30 до 13.10 часова

II. РАДНИ ОДНОСИ У ПРАКСИ ‐ НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА (заснивање и престанак радног
односа, забрана запошљавања, накнада путних трошкова, јубиларна награда,
солидарна помоћ, привремено агенцијско запошљавање…)

од 13.10 до 15.00 часова

III. ОБАВЕЗЕ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ДО КРАЈА
2019. ГОДИНЕ

1. Организација и спровођење пописа (циљ и организација пописа, обавезе
учесника у припреми и спровођењу пописа, рокови, акти о попису)
2. Припреме за доношење финансијског плана за 2020. годину (како
усаглашавати и припремати податке по изворима финансирања, доношење
плана као акта)

IV. ИНТЕРАКТИВНА ДИСКУСИЈА/ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА

V. СТРУКОВНЕ АКТИВНОСТИ (Обнављање чланства и избор радних тела струковних
удружења; Реализација Закључака са XXI „Сусрета установа” одржаних на
Златибору, октобар 2019. године и дефинисање програма рада струковних
удружења у јавном сектору у наредном периоду)

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42