Саветовања и семинари
»

У сусрет новом Закону о јавним набавкама

7.11.2019. (четвртак), Београд


Београд, хотел „Славија


од 09.00 до 10.00 часова

Пријава учесника

од 10.00 до 11.00 часова

I. НОВИНЕ У ЗАКОНУ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ‐ ОПШТЕ НАПОМЕНЕ
- Појам наручиоца и понуђача • Прагови до којих се закон не примењује • Важећи
Европски прагови

II. НОВИНЕ У ПОСТУПЦИМА ПЛАНИРАЊА И СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ НАБАВКИ
1) Планирање јавних набавки

- Поступак израде Плана јавних набавки за 2020. и усклађивање са одредбама новог
Закона и осталим прописима из буџетског пословања • Подела предмета набавке у
партије

од 11.00 до 11.15 часова

- Пауза -

од 11.15 до 12.15 часова

2) Припрема конкурсне документације
- Поступци јавних набавки • Истраживање тржишта • Средства обезбеђења • Измена
и допуна конкурсне документације • Огласи у јавним набавкама

од 12.15 до 12.45 часова

- Кафе пауза -

од 12.45 до 13.45 часова

3) Избор привредног субјекта и додела уговора
- Критеријум за избор привредног субјекта • Изјава о испуњености услова • Измене
уговора у јавним набавкама • Канцеларија за јавне набавке

од 13.45 до 14.00 часова

- Пауза -

од 14.00 до 15.30 часова

4) Заштита права понуђача
- Захтев за заштиту права понуђача (рокови, садржина, таксе…)

5) Питања и одговори

III. АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА ПОВОДОМ ПРИМЕНЕ НОВОГ ЗАКОНА
- Програм рада струковних удружења у складу са Закључцима са XXI Сусрета
установа – Златибор, октобар 2019. (континуирана едукација учесника у систему
јавних набавки – једанпут месечно бесплатно саветовање у Канцеларијама
Образовног информатора о примени новог Закона у складу са прописаним
обавезама и роковима)

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42