Саветовања и семинари
»

АКТУЕЛНОСТИ И ПРИМЕНА ПРОПИСА О ПДВ У ПРАКСИ

Београд, Хотел „Славија”, ул. 3. децембар 2019. године (уторак)


Светог Саве 2б


од 9.30 до 10.00 часова

Пријава учесника

од 10.00 до 11.30 часова

НОВИНЕ У ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ПДВ И ИЗМЕНА ПОДЗАКОНСКИХ АКАТА
(ПРАВИЛНИКА)

Одредбе измена Закона о ПДВ које су већ у примени
1. нова пореска ослобођења за промет добара и услуга, као и увоз добара
2. новине у прописаном пореском ослобођењу за промет добара која путник отпрема
у иностранство у личном пртљагу.

Одредбе измена Закона о ПДВ које се примењују од 1.1.2020. године

1. дефиниција и порески третман вредносних ваучера
2. прецизирање правила о одређивању пореског дужника
3. обавеза страног лица да се евидентира као обвезник ПДВ
4. измене код одређивања места промета појединих добара и услуга
5. прецизирање места седишта, сталне пословне јединице, пребивалишта и
боравишта примаоца
6. измене код издавања рачуна као моменат настанка пореске обавезе – за услуге
техничке подршке приликом коришћења софтвера, хардвера и друге опреме на
одређени временски период
7. измене и допуне код утврђивања сразмерног пореског одбитка
8. измене у вези са случајевима погрешног исказивања ПДВ у рачуну.

од 11.30 до 12.00 часова

- Пауза за кафу -

од 12.00 до 14.00 часова

- СПЕЦИФИЧНИ СЛУЧАЈЕВИ ИСКАЗИВАЊА ПОДАТАКА У ПРЕГЛЕДУ ОБРАЧУНА
1. подаци који се не исказују у Обрасцу ПОПДВ
2. исказивање промета пореског дужника - примаоца добара и услуга
3. промет добара и услуга без накнаде
4. исказивање података о примљеним и датим авансима
5. исказивање података о сразмерном пореском одбитку

- ИНТЕРАКТИВНА ДИСКУСИЈА / ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42