Саветовања и семинари
»

ПРИМЕНА НОВОГ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

19.11.2019. године (уторак), Београд, хотел „Славија”,


ул. Светог Саве 2б


од 9:00 до 10:00 часова

Пријављивање учесника

10:00‐10:10

- Поздравна реч организатора

10:10‐10:40

- ЗАШТО НОВА РЕГУЛАТИВА О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
- разлози доношења
- начела новог Закона
- положај Повереника
- прелазне и завршне одредбе Закона

10:40‐11:30

- ПРЕГЛЕД НОВИНА КОЈЕ СУ ЗАКОНОМ ПРОПИСАНЕ
- нови термини, односно појмови
- нови институти и стандарди
- кодекс поступања и издавање сертификата
- проширени обим права лица чији се подаци обрађују
- већи број прекршаја и одређене фиксне прекршајне казне
- и друго

11:30‐11:45

- Пауза -

11:45‐12:45

- РУКОВАЊЕ ПОДАЦИМА
- Руковалац и обрађивач и њихов међусобни однос
- Обавезе које руковаоци и обрађивачи имају према новом Закону

12:45‐13:15

- Пауза -

13:15‐14:00

- ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ КОЈЕ ПРОИСТИЧУ ИЗ НОВОГ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ
ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
- Безбедност заштите података о личности
- Процена утицаја на заштиту података о личности
- Евиденција радњи обраде
- Именовање и положај лица за заштиту података о личности;
- Информисање лица чији се подаци обрађују
- Интерно нормативно регулисање
- РЕШАВАЊЕ ДИЛЕМА У ПОГЛЕДУ ОСНОВА ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА О
ЛИЧНОСТИ

14:00‐15:00

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42