Саветовања и семинари
»

НОВИ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Београд, „Life Design Hotel”, 22.1.2020. (среда)


Београд, Балканска 18


- свим буџетским корисницима и будућим понуђачимаод 09.00 до 10.00 часова

Пријава учесника
од 10.00 до 11.00 часова
I. НОВИ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА - УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
• Прелазне и завршне одредбе Закона.
• Појам наручиоца и понуђача • Прагови до којих се закон не примењује • Важећи Европски прагови.


II. НОВИНЕ У ПОСТУПЦИМА ПЛАНИРАЊА И СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ НАБАВКИ
1) Планирање јавних набавки
• Поступак израде Плана јавних набавки за 2020. и усклађивање са одредбама новог Закона и осталим прописима из буџетског пословања • Подела предмета набавке у партије.

од 11.00 до 11.15 часова
• Пауза •

од 11.15 до 12.15 часова
2) Припрема конкурсне документације
• Поступци јавних набавки • Истраживање тржишта • Средства обезбеђења • Измена и допуна конкурсне документације • Огласи у јавним набавкама.

од 12.15 до 12.45 часова
• Кафе пауза •

од 12.45 до 13.45 часова
3) Избор привредног субјекта и додела уговора
• Критеријум за избор привредног субјекта • Изјава о испуњености услова • Измене уговора у јавним набавкама.

од 13.45 до 14.00 часова
• Пауза •

од 14.00 до 15.30 часова
4) Заштита права понуђача
• Канцеларија за јавне набавке.
• Захтев за заштиту права понуђача (рокови, садржина, таксе…).
5) Питања и одговори

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42