Саветовања и семинари
»

НОВИ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Нови Сад, хотел „Путник”, 29.1.2020. (среда),


Илије Огњановића 24, Нови Сад
од 09.00 до 10.00 часова


Пријава учесника

од 10.00 до 11.00 часова

I. НОВИ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА - УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

• Прелазне и завршне одредбе Закона.

• Појам наручиоца и понуђача • Прагови до којих се закон не примењује • Важећи Европски прагови.II. НОВИНЕ У ПОСТУПЦИМА ПЛАНИРАЊА И СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ НАБАВКИ

1) Планирање јавних набавки

• Поступак израде Плана јавних набавки за 2020. и усклађивање са одредбама новог Закона и осталим прописима из буџетског пословања • Подела предмета набавке у партије.


од 11.00 до 11.15 часова

• Пауза •


од 11.15 до 12.15 часова

2) Припрема конкурсне документације

• Поступци јавних набавки • Истраживање тржишта • Средства обезбеђења • Измена и допуна конкурсне документације • Огласи у јавним набавкама.


од 12.15 до 12.45 часова

• Кафе пауза •


од 12.45 до 13.45 часова

3) Избор привредног субјекта и додела уговора

• Критеријум за избор привредног субјекта • Изјава о испуњености услова • Измене уговора у јавним набавкама.


од 13.45 до 14.00 часова

• Пауза •


од 14.00 до 15.30 часова

4) Заштита права понуђача

• Канцеларија за јавне набавке.

• Захтев за заштиту права понуђача (рокови, садржина, таксе…).

5) Питања и одговори

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42