Саветовања и семинари
»

НОВИ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Београд, Цара Лазара 5а


26.2.2020. (среда)


П Р О Г Р А М
од 09.30 до 10.00 часова
Пријава учесника
од 10.00 до 11.00 часова
I. НОВИ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА - УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
 Прелазне и завршне одредбе Закона.
 Појам наручиоца и понуђача • Прагови до којих се закон не примењује • Важећи
Европски прагови.
II. НОВИНЕ У ПОСТУПЦИМА ПЛАНИРАЊА И СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ НАБАВКИ
1) Планирање јавних набавки
 Поступак израде Плана јавних набавки за 2020. и усклађивање са одредбама новог
Закона и осталим прописима из буџетског пословања • Подела предмета набавке у
партије.

од 11.00 до 11.15 часова

 Пауза 

од 11.15 до 12.15 часова

2) Припрема конкурсне документације
 Поступци јавних набавки • Истраживање тржишта • Средства обезбеђења • Измена
и допуна конкурсне документације • Огласи у јавним набавкама.

од 12.15 до 12.45 часова

 Кафе пауза 

од 12.45 до 13.45 часова

3) Избор привредног субјекта и додела уговора
 Критеријум за избор привредног субјекта • Изјава о испуњености услова • Измене
уговора у јавним набавкама.

од 13.45 до 14.00 часова

 Пауза 

од 14.00 до 15.30 часова

4) Заштита права понуђача
 Канцеларија за јавне набавке.
 Захтев за заштиту права понуђача (рокови, садржина, таксе…).
5) Питања и одговори

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42