Саветовања и семинари
»

ОСНАЖИВАЊЕ НАСТАВНИКА И ВАСПИТАЧА ЗА ПРЕПОЗНАВАЊЕ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ И УПОЗНАВАЊЕ СА МЕХАНИЗМИМА ЗАШТИТЕ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ

„Life Design Hotel”, Балканска 18


27.2.2020. године (четвртак), Београд


АКРЕДИТОВАНИ СЕМИНАР ЗА НАСТАВНИКЕ И САРАДНИКЕ У ПРОСВЕТИ(Компетенција: К4; Приоритет: 4; 8 бодова)

П Р О Г Р А М
9.30 – 10.00
Пријава учесника
10.00 – 10.15
Представљање учесника/ца, циљева, агенде и упознавање са начином рада
10.15 – 10.30
 Стереотипи и предрасуде основни појмови, препознавање и распрострањеност
(теоријски део и вежба)
11.30 – 12.00
 Пауза за кафу 
12.00 – 13.30
 Дискриминација: појам, врсте, облици и препознавање, теоријски део и вежба
(теоријски део и вежба)
13.30 – 14.30
 Пауза за кафу и лаки ручак 
14.30 – 16.00
 Механизми заштите од дискриминације: законски оквир у РС
(теоријски део и вежба)
16.00 – 16.30
 Пауза за кафу 
16.30 – 17.30
 Улога школа у промоцији равноправности и заштити од дискриминације –
размена искустава у раду учесника/ца
(теоријски део и вежба)
17.30 – 18.00
 Сумирање и евалуација

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42