Саветовања и семинари
»

ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА КУЛТУРЕ У СКЛАДУ СА НОВИМ ПРОПИСИМА

Цара Лазара 5а, Образовни информатор


25. фебруар 2020. (уторак), Београд


П Р О Г Р А М

од 10:00 до 10:10 часова

Представљање водитеља, учесника и циљева семинара

од 10:10 до 12:00 часова

Прописи из културе у процедури доношења:
 Практични приказ положаја културе у систему државне управе,
Приказ практичног утицаја прописа на развој културе

од 12:00 до 12:30 часова

 Kaфе пауза 

од 12:30 до 13:30 часова

 Улога и значај Закона о култури
 Практичне последице измена и допуна Закона о култури

од 13:30 до 13:40 часова

Пауза 

од 13:40 до 14:30 часова

 Приказ нових прописа кроз призму очекиваних ефеката на практично функционисање установа културе

од 14:30 до 15:00 часова

 Питања учесника и дискусија

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42