Саветовања и семинари
»

*ТРОДНЕВНИ СЕМИНАР ЗА ЈАВНИ СЕКТОР* „ОДГОВОРНОСТИ И ИЗАЗОВИ ПОСЛОВАЊА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ”

Златибор, 12.5-14.5.2021.


Хотел „ПАЛИСАД”


I дан
12.5.2021. (среда)

10:00 – 12:00 Евидентирање учесника и пријава за гратис вожњу гондолом
12:00 – 14:15 Ручак добродошлице

14:30 – 17:00
САЛА ТАРА

Радионица „Јавни наступ – медији и комуникације” са наградном игром за учеснике ове радионице
- Јавни наступ (телевизија, радио, конференције, трибине...)
- Пословна комуникација
- Употреба друштвених мрежа и публикација у пословне сврхе
- Радионица: практична вежба уз снимање, симулирање и анализу
Предавачи:
Ружица Зоркић Радичевић – уредник – „Радио Београд”
Срђан Стевановић – уредник ТВ емисије „Буџетски понедељак“

15:00–16:00
САЛА ТИМОК

Новине у прописима битне за пословање буџетских корисника
- Нови Закон о фискализацији и његова примена
- Нови Закон о електронском фактурисању
- Нови Правилник о порезу на додату вредност
Предавач:
Зорица Кузмановић, одговорни уредник за област Порези

16:00–17:00
САЛА ТИМОК

Актуелности и најављене новине у систему плата
- Нови систем плата - примена од 2022. године
- Централизовани обрачун плата
- Најављене измене Закона о здравственом осигурању и Закона о финансијској подршци породици са децом
- Актуелна и спорна питања приликом обрачуна примања запослених у јавном сектору (трошкови превоза, накнада за исхрану у току рада и регрес за коришћење годишњег одмора...)
Предавач:
Марко Јекић, одговорни уредник за област Зараде, накнаде и друга примања

17:00 – 20:00 Вечера и слободне активности

II дан
13.5.2021 (четвртак)


07:30 – 10:00 Доручак

10:00 – 10:45
САЛА ТАРА

Управљачка одговорност руководиоца у јавном сектору
- Појам управљачке одговорности (одговорност, овлашћење, надлежност)
- Начин успостављања
- Управљачки принципи
- Користи
Предавач:
Мирјана Ћојбашић - в.д. помоћник министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - Сектор за материјално - финансијске и аналитичке послове

10:45 – 11:45
САЛА ТАРА

Информације од јавног значаја
- Обавезе одговорног лица у вези са поступањем по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја
- Обавезе одговорног лица у вези са доношењем и објављивањем информатора о раду
- Обавезе одговорног лица у вези са објављивањем финансијских планова, завршних рачуна и финансијских извештаја
- Санкције за одговорно лице у случају неизвршавања поменутих обавеза
Предавач:
Вукашин Петровић, стручни консултант Образовног информатора

12:45 – 15:00 Ручак

15:30 – 16:30
САЛА ТАРА

Права из радног односа у јавном сектору
- Ограничење запошљавања
- Пријем у радни однос на одређено време
- Пријем у радни однос на неодређено време
- Дисциплинска одговорност запослених
- Годишњи одмор
- Право на плаћено одсуство
- Право на неплаћено одсуство
- Солидарна помоћ
- Јубиларна награда
- Обавезе послодавца везано за „корона вирус”
Предавач:
др Александар Антић, стручни консултант Образовног информатора

16:30 – 17:30
САЛА ТАРА

Актуелности у Просвети
- Полагање испита за лиценцу
- Уношење података у ЈИСП
- Оцењивање на крају школске године
- Вођење дисциплинског поступка
Предавач:
Марина Ровчанин, главни уредник Правне редакције Образовног информатора

16:30 – 17:30
САЛА ТИМОК

Актуелности у систему социјалне заштите

- Новине у систему финансирања установа социјалне заштите
- Уочене неправилности у првом периодичном финансијском извештају установа социјалне заштите
Предавач:
Мирјана Ћојбашић - в.д. помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - Сектор за материјално - финансијске и аналитичке послове

18:00 – 20:00 Вечера
20:00 – 23:00 КОКТЕЛ, ДРУЖЕЊЕ УЧЕСНИКА СЕМИНАРА И ПРОГЛАШЕЊЕ ПОБЕДНИКА НАГРАДНЕ ИГРЕ

III дан
14.5.2021. (петак)

07:30 – 09:45 Доручак

10:00 – 10:45
САЛА ТАРА

Одговорност у примени Закона о јавним набавкама
- Обавезе одговорног лица у јавним набавкама (директора, начелника општине, председника општине…)
- Санкције за непоступање по Закону о јавним набавкама
- Примери контроле ДРИ (Државне ревизорске институције)
Предавач:
Снежана Шокчанић, одговорни уредник за област Јавне набавке

10:50 – 11:35 Одговори на питања из свих области и тема са овога скупа
12:00 – 13:30 Вожња гондолом од центра Златибора до Торника и назад!
Панорамско разгледање

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42