Саветовања и семинари
»

XV ГОДИШЊА КОНФЕРЕНЦИЈА КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА

БЕОГРАД петак, 10.12.2021. године


хотел „М”, Булевар Ослобођења бр. 56аП Р О Г Р А М

9:00 – 10:00 часова
Евидентирање учесника

10:00 – 10:10 часова
Поздравна реч и представљање едукативних и развојних пројеката
„Образовног информатора”
Андрија Ивић, директор


СЕСИЈА ПРВА
10:10 – 10:40 часова
JAВНЕ ФИНАНСИЈЕ У 2022. ГОДИНИ ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
(новине у прописима битним за финансијско пословање буџетских корисника, укључивање корисника буџетских средстава у ИСИБ у 2022. години, Пројекат ИСКРА у 2022. години)
(Саша Стевановић, државни секретар у Министарству финансија)

10:40 – 11:20 часова
БУЏЕТ РС ЗА 2022. ГОДИНУ
(макроекономске пројекције за 2022. годину, буџет РС и обавезе буџетских корисника у извршавању буџета за 2022. годину)
(Мирјана Ћојбашић, в.д. помоћница министра Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Сектор за материјално - финансијске и аналитичке послове)
____________________________________________________________________________________________________________
11:20 – 12:00 часова
АКТУЕЛНОСТИ У ПОРЕСКОМ СИСТЕМУ И ФИСКАЛИЗАЦИЈА КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА У 2022. ГОДИНИ
(Зорица Кузмановић, уредница за област Порези у Образовном информатору)

12:00 – 12:15 час
ПАУЗА


12:15 – 12:40 часова
РАДНИ ОДНОСИ У 2022. ГОДИНИ
(Доц. др Александар Антић, стручни сарадник Образовног информатора за право и радне односе)

1240 – 1310 часова
ЕЛЕКТРОНСКО ФАКТУРИСАЊЕ
(Зорица Кузмановић, уредница за област Порези у Образовном информатору)

13:10 – 13:30 часова
ПРИПРЕМА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2022. ГОДИНУ И ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНИМ НАБАВКАМА
(Снежана Шокчанић, уредница за област Јавне набавке у Образовном информатору)

13:30 – 14:00 часова
КАФЕ ПАУЗА

14:00 – 14:15 часова
ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПРАВНЕ БАЗЕ ИНФОЛЕКС
(Братислав Димић, уредник за делатност предшколског васпитања и образовања и правну базу „Инфолекс“ у Образовном информатору)

14:15 – 14:30 часова
ПРЕДСТАВЉАЊЕ ЧАСОПИСА ИНФОРМАТОР ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА
бр. 4/2021
(Јована Јанковић, уредница часописа „Информатор јавних предузећа” и аутори текстова)

14:30 – 14:45 часова
ПРЕДСТАВЉАЊЕ СОФТВЕРА Икс-Бук ИБК
(иновиран рачуноводствени софтвер за индиректне буџетске кориснике)
(Раденка Ђурић, стручна сарадница Економске редакције Образовног информатора)

СЕСИЈА ДРУГА
СТРУКОВНО УДРУЖИВАЊЕ

14:45 – 15:15 часова
ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА РАЧУНОВОЂА У ВАНПРИВРЕДНИМ ДЕЛАТНОСТИМА ЗА НАРЕДНУ ГОДИНУ
(Раденка Ђурић, председница Удружења и
Снежана Васојевић, уредница за област Буџетско рачуноводство у Образовном информатору)

15:15 – 15:45 часова
ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖEЊА СEКРEТAРA И ПРAВНИКA ВАНПРИВРЕДЕ ЗА НАРЕДНУ ГОДИНУ
(Никола Крнић, председник Удружења и
Марина Ровчанин, главна уредница Правне редакције Образовног информатора)

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42