Курсеви и обуке

„Стекните сертификат службеника за јавне набавке” ПРИПРЕМА ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗА СТИЦАЊЕ СЕРТИФИКТА ЗА СЛУЖБЕНИКА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ СА РАДИОНИЦОМ

Дводневна обука од 28.09.2021. до 29.09.2021.


Дан I


Предавач
Снежана Шокчанић, дипл. правник, аутор и саветник у Образовном
информатору, са радним искуством преко 20 година у државним органима, у
првостепеним и другостепеним поступцима и нормативи. Од 2015-2019. године
руководилац службе за спровођење јавних набавки у Министарству
грађевинарства, саобраћаја и инфрасруктуре.

9:30 – 10:00 Евидентирање учесника

10:00 – 11:30

Увод:
• Начела ЗЈН
• Појмови
• Прагови
• Поступци јавних набавки
• Технике, инструменти и посебни режими
• Нови Портал јавних набавки

11:30 – 11:45 Пауза

11:45 – 13:00
ПРИПРЕМА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ,ПЛАНИРАЊЕ НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ
ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ
• Планирање набавки,испитивање тржишта
• Набавке на које се закон не примењује,планирање и поступак
• Интерни акт
• Извештавање - члан 181.
• Правила у одређивању рокова у поступку јавне набавке,скраћивање
рокова

13:00 – 13:30 Пауза

13:30 – 15:00

ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
• Одлука о покретању поступка и конкурсна комисија,изузимање партија
• Конкурсна документација, измене и допуне
• Средства обезбеђења
• Критеријуми за квалитативни избор
• Дефинисање критеријуми за избор привредног субјеката
• Одговори на питања,измена конкурсне документације,рокови

Дан II


10:00 – 11:30
ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
• Закључење уговора
• Измена уговора
• Заштита права понуђача
• Поништење уговора о јавној набавци

11:30 -- 11:45 Пауза

Предавач

Братислав Димић, дипл. правник, Уредник за предшколско васпитање и
образовање и правну базу „Инфолекс“ у „Образовном информатору“;
сертификовани службеник за јавне набавке са десетогодишњим искуством у
набавкама добара, услуга и радова за потребе предшколских установа. Учествовао у
изради финансијског плана и плана јавних набавки у Установи,
Практично искуство у раду на новом Порталу јавних набавки.

11:45 – 13:15

Практичан рад на Порталу јавних набавки, на примеру отвореног поступка
јавних набавки,најчешћа питања
13:15 – 13:45 Пауза
13:45 – 14:15 Тестирање полазника
14:15 – 15:00
• Дискусија,
• Питања,
• Дилеме.

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42