Саветовања и семинари
»

„ВЕЛИКО ПРОЛЕЋНО САВЕТОВАЊЕ ЗА ЈАВНИ И ПРИВАТНИ СЕКТОР”

23.3. до 25.3.2022. године (од среде до петка) Врњачка Бања


Хотел „Цептер”


ПРВИ ДАН 23.3.2022. (среда)
13:00 – 14:00 часова
‐среда‐
Евидентирање учесника и слободно време

(смештај у хотелске собе од 14 часова)

14:00 – 16:00 часова
Ручак

16:00 – 16:20 часова
СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ

16:20 – 17:05 часова
Законски основ за примену електронског фактурисања
(Нови рокови почетка примене Закона о електронском фактурисању и новине у подзконским актима
(три уредбе и три правилника); Обавеза електронског евидентирања обрачуна ПДВ од стране
пореских дужника; На који начин су одредбе Правилника о ПДВ усклађене за прописима о
електронском фактурисању; Ставови Министарства финансија у вези електронског фактурисања)
Предавач: Зорица Кузмановић, одговорни уредник за област Порези у Образовном
информатору

17:05 – 17:20 часова
Пауза

17:20 – 17:50 часова

Презентација софтвера „ИксБук”
(Софтвер за буџетско рачуноводство; Предности новог софтвера у односу на постојећи; Коме је
намењен нови софтвер; Приказ новог софтвера)
Презентер: Раденка Гаврић, стручна сарадница у Економској редакцији Образовног
информатора
18:30 – 21:00 часова
Вечера

21:00 – 22:00 часова
Слободне активности
(базен, СПА и друге услуге у оквиру пансиона)

22:00 – 24:00 часова
КОКТЕЛ ВЕЧЕ уз музикуДРУГИ ДАН 24.3.2022. (четвртак)

7:00 – 10:00 часова
Доручак

10:00 – 12:00 часова
Систем електронских фактура и практичан рад у демо
верзији Система електронских фактура
- Приказ начина рада у Систему за управљање фактурама (СУФ)
(Коме је намењен СУФ и његове функционалности; Са којим је платформама интегрисан СУФ;
Шта СУФ омогућава корисницима јавних средстава)
Предавач: Раденка Гаврић, стручна сарадница у Економској редакцији Образовног
информатора
- Практичан рад у демо верзији Система електронских фактура -слање, пријем и
управљање електронским фактурама
(Пријава на Систем електронских фактура; Функције тастера на командној табли; Типови
докумената који се могу размењивати посредством Система Е‐фактура; Креирање излазних
докумената; Креирање улазног документа; Начин пријема документа на корисничком налогу
купца; Претрага докумената)
Предавач: Снежана Лукач Ерак, стручна сарадница Образовног информатора за порезе и
привредно рачуноводство

12:00 – 12:30 часова
Пауза

12:30 – 13:30 часова
Јавне набавке‐најчешћа питања у пракси
(Кроз интерактивну дискусију говорићемо о: Набавкама на које се закон не примењује, Рачунању и
скраћивању рокова у поступку јавне набавке, Изменама и допунама конкурсне документације,
Средствима обезбеђења, Критеријумима за избор привредног субјеката, Закључењу и изменама
уговора, Заштити права и поништењу уговора о јавној набавци, последице)
Аутор: Снежана Шокчанић, одговорна уредница за област Јавне набавке у Образовном
информатору

14:00 – 16:00 часова
Ручак

16:00 – 17:00 часова
Слободне активности
(базен, СПА и друге услуге у оквиру пансиона)

17:00 – 18:00 часова
Примена Закона о фискализацији и приказ начина
подношења пријаве ПГЈО и поступак издавања
безбедносног елемента
- Законски оквир фискализације
(Закон о фискализацији и две уредбе и шест правилника; Предмет фискализације, обвезник
фискализације,садржај фискалног рачуна; поступак фискализације,фискализовање рачуна; На
који начин су одредбе Правилника о ПДВ усклађене за прописима о фискализацији)

Предавач: Зорица Кузмановић, одговорни уредник за област Порези у Образовном
информатору
- Приказ начина подношења пријаве ПГЈО и поступак издавања безбедносног
елемента
(Приказ начина подношења пријаве ПГЈО ‐ Пријава са подацима за генерисање јединствене
ознаке пословног простора и пословне просторије путем портала е‐Порези; Подношења
пријаве за издавање безбедносног елемента преко eлектронског сервиса за фискализацију
(ЕСФ) Пореске управе)
Предавач: Снежана Лукач Ерак, стручна сарадница Образовног информатора за порезе и
привредно рачуноводство

18:30 – 21:00 часова
Вечера

22:00 – 24:00 часова
КОКТЕЛ ВЕЧЕ уз музикуТРЕЋИ ДАН 25.3.2023. (петак)

7:00 – 10:00 часова
Доручак

10:00 – 12:00 часова
Сумирање утисака и одговори на питања

до 13:00 часова
Одјава из соба

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42