Саветовања и семинари
»

КОНКУРСНИ И ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

Хотел „ПАЛАС”, Београд 10.6.2022. (петак)


ул. Топличин венац бр. 23
10 – 11:00 часова
Евидентирање учесника

11:00 -12:00 часова
ПРИМЕНА ЗОСОВ-а У ЗАПОШЉАВАЊУ
(Услови за заснивање радног односа; Рокови поступања по расписаном конкурсу; Врсте радних односа и
начин заснивања; Надлежност и састав комисије за пријем у радни однос; Поступак избора директора)

ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ ЗАПОСЛЕНИХ У ПРОСВЕТИ
(Правни основ и процедура утврђивања одговорности; Рокови )

ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА
(Врсте одговорности; Поступак утврђивања одговорности, мере и рокови поступања)
Предавач: Марина Ровчанин, дипл.правник, главни уредник Правне редакције

12:00 – 12:30 часова
Пауза за кафу

12:30 – 13:30 часова
ОБАВЕЗА РАСПИСИВАЊА КОНКУРСА ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА;
(Спровођење конкурсног поступка; Критеријуми за избор кандидата; Који критеријуми указују да је објективно
изабран најбољи кандидат на конкурсу; Израда акта о избору кандидата; Сукоб интереса у конкурсном
поступку; Поступање у случају када суд поништи конкурс; Актуелна судска пракса)

ПОКРЕТАЊЕ ДИСЦИПЛИНСКОГ ПОСТУПКА;
(Утврђивање чињеница и околности везаних за догађај ради кога се покреће дисциплински поступак;
Спровођење дисциплинског поступка; Упозорење о постојању разлога за отказ уговора о раду и његова
садржина; Решење о отказу уговора о раду, односно и изрицању дисциплинске мере; Достављање решења
којим је утврђена дисциплинска одговорност и проблеми везани за достављање)

АКТУЕЛНА СУДСКА ПРАКСА
Предавач: Доц. Др Александар Антић, стручни сарадник Образовног информатора

13:30 – 13:40 часова
Пауза

13:40 - 14:30 часова
Одговори на питања

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42