Саветовања и семинари
»

КАКО ИЗРАДИТИ И ОБЈАВИТИ ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ ВЛАСТИ

Београд, 7.11.2022. (понедељак)


Хотел „ПАЛАС”, ул. Топличин венац бр. 23


П Р О Г Р А М


 


930– 1000 часова


Евидентирање учесника

 


 


1015 – 1030 часова


УВОДНА РЕЧ


Снежана Шокчанић, одговорни уредник за област Јавне набавке „Образовног информатора”


 


1030 – 1130 часова


Сесија 1 • Информатор органа јавне власти – законски оквир

 • Израда и ажурирање Информатора о раду

 • Ко има обавезу објављивања Информатора о раду?

 • Каталог органа јавне власти

 • Јединствени информациони систем Информатора о раду

 • Садржај Информатора о раду

 • Прекршајна одговорност

 • Дискусија


Предавач: Мирела Зози Јековић, шеф Одсека за извештавање Сектора за извештавање и аналитичке послове ПОВЕРЕНИКА ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


1130 – 1200 часова


Пауза за кафу 

 


1200 – 1245 часова


Сесија 2 • Видео туторијал – попуњавање Информатора о раду органа јавне власти 

 • Упутство за израду и објављивање Информатора о раду органа јавне власти

 • Дискусија 


Предавач: Мирела Зози Јековић, шеф Одсека за извештавање Сектора за извештавање и аналитичке послове ПОВЕРЕНИКА ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


 


1245 – 1300 часова


Пауза 

 


1300 – 133часова


Сесија 3 • Подношење годишњег извештаја Поверенику

 • Садржај извештаја

 • Прекршајна одговорност

 • Портал за подношење годишњих извештаја

 • Дискусија 


Предавач: Мирела Зози Јековић, шеф Одсека за извештавање Сектора за извештавање и аналитичке послове ПОВЕРЕНИКА ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


 


1330 – 1530 часова


 


ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42