Саветовања и семинари
»

XV ГОДИШЊА КОНФЕРЕНЦИЈА КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА

БЕОГРАД петак, 09.12.2022. године


хотел „Москва”, ул.Балканска бр1
XVI ГОДИШЊА КОНФЕРЕНЦИЈА
КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА хотел „МОСКВА”, Балканска бр. 1
БЕОГРАД
петак, 9.12.2022. године

„ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ СЕКТОРА У ПРАВНО - ЕКОНОМСКОМ ОКВИРУ ЗА 2023. ГОДИНУ“
П Р О Г Р А М
800 – 900 часова
Евидентирање учесника
900 – 905 часова
Поздравна реч и представљање едукативних и развојних пројеката
„Образовног информатора”
Андрија Ивић, директор

СЕСИЈА ПРВА
905 – 1135 часова
ПРАВНO-ЕКОНОМСКИ ОКВИР ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ СЕКТОРА У 2023. ГОДИНИ
905 – 935 часова
Јавне финансије у 2023. години
(Саша Стевановић, државни секретар у Министарству финансија)
935 – 1005 часова
Препоруке за доношење буџета локалне власти за 2023. годину
(Иван Зечић, руководилац Групе за финансирање локалне самоуправе у Министарству финансија)
1005 – 1035 часова
Информације од јавног значаја
(Милан Мариновић, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности)
1035 – 1105 часова
Сарадња Министарства просвете и образовно-васпитних установа у области полагања испита за лиценцу
(Срђан Шошо, начелник у Министарству просвете)
1105 – 1135 часова
Актуелности у социјалној заштити
(Мирјана Ћојбашић, помоћник министрa за рад, запошљавање, борачка и социјална питања – Сектор за материјално-финансијске и аналитичке послове)
1135 – 1205 часова
ПАУЗА

СЕСИЈА ДРУГА
1205 – 1350 часова
ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА У 2023. ГОДИНИ
1205 – 1220 часова
Пословање јавних предузећа у 2023. години
(Проф. др Саша Трандафиловић, извршни директор „Поште Србије”)
1220 – 1235 часова
Буџетско пословање
(Регина Раделић, главна уредница Економске редакције Образовног информатора)
1235 – 1250 часова
Јавне набавке
(Снежана Шокчанић, одговорна уредница за област Јавне набавке у Образовном информатору)
1250 – 1305 часова
Пореске обавезе, електронско фактурисање и фискализација
(Зорица Кузмановић, одговорна уредница за област Порези у Образовном информатору)
1305 – 1320 часова
Обавезе из радних односа
(Доц. др Александар Антић, стручни сарадник Образовног информатора за право и радне односе)
1320 – 1335 часова
Зараде, накнаде и остала лична примања
(предстојеће измене Закона и новине које су већ у примени)
(Невена Баћковић, уредница за област Зараде у Образовном информатору)
1335 – 1350 часова
Обавезе корисника јавних средстава у увођењу система ИФК
(Снежана Васојевић, уредница за област Буџетско рачуноводство у Образовном информатору)
1350 – 1405 часова
ПАУЗА

СЕСИЈА ТРЕЋА
1405 – 1420 часова
ПРЕЗЕНТАЦИЈА РАЧУНОВОДСТВЕНОГ СОФТВЕРА Икс-Бук за ИБК
(Снежана Васојевић, уредница за област Буџетско рачуноводство у Образовном информатору)
1420 – 1450 часова
ДЕМОНСТРАЦИЈА РАДА У СОФТВЕРУ Икс-Бук 1/1 НА ТРИ РАЧУНАРА
(Регина Раделић, главна уредница Економске редакције у Образовном информатору
Невена Баћковић, уредница за област Зараде у Образовном информатору
Ђурђа Станковић, дипл. економиста за финансијско рачуноводствене послове у О.Ш. „Драган Лукић“ Београд)

СЕСИЈА ЧЕТВРТА
1420 – 1450 часова
РЕДОВНА ГОДИШЊА СКУПШТИНА УДРУЖЕЊА
(Раденка Гаврић, председница Удружења рачуновођа у ванпривреди
Снежана Васојевић, председница Удружења рачуновођа у делатности Социјалне заштите)


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42