Курсеви и обуке

РАД НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија 23.5.2023. (уторак)


Ул.Војводе Степе бр. 283, Београд


АГЕНДА
Предмети јавних набавки које обрађујемо на радионици:
✓ превоз ученика,
✓ екскурзије и настава у природи,
✓ електрична енергија,
✓ набавка намирница,
✓ набавка огрева.
Предавач

Марко Радаковић, дипломирани правник са положеним правосудним
испитом, сертификовани Службеник за јавне набавке
9:30 – 10:00 Евидентирање учесника
10:00 – 12:00
• Регистрација на Порталу;
• Израда и објављивање плана јавних набавки;
• Добијање информација о планираним и покренутим набавкама;
• Израда и објављивање јавног позива и конкурсне документације;
• Појашњење и измена конкурсне документације;
• Израда и подношење понуде, измене, допуне и опозив понуде.
12:00 – 12:45 Пауза
12:45 – 15:00

• Отварање понуда;
• Записник и појашњење понуда;
• Стручна оцена понуда;
• Комуникација наручиоца и понуђача (захтеви и појашњења);
• Извештај о поступку јавне набавке;
• Доношење одлуке о додели уговора и обустави поступка;
• Увид у понуде – захтев за увид и одобравање увида;
• Подношење захтева за заштиту права и поступање наручиоца у случају
поднетог захтева за заштиту права.
15:00 – 15:30 ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42