Саветовања и семинари
»

БЕСПЛАТНО САВЕТОВАЊЕ: „ПРИПРЕМА БУЏЕТА И ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ЗА 2024. ГОДИНУ”

Београд 26.6.2023. (понедељак)


Хотел „ПАЛАС”
Топличин венац бр. 23


900– 1000 часова
Пријава и евидентирање учесника

1000 –1015 часова
УВОДНО ИЗЛАГАЊЕ
Саша Стевановић, државни секретар у Министарству финансија

1015 –1100часова
МАКРОЕКОНОМСКИ И ФИСКАЛНИ СРЕДЊОРОЧНИ ОКВИР ЗА ПЕРИОД 2024–2026.
ГОДИНЕ
Предавач: Младенка Милетић, стручни сарадник Образовног информатора

1100– 1130 часова
ПРИПРЕМЕ ЗА ИЗРАДУ ПРЕДЛОГА ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА ИНДИРЕКТНИХ
БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ЗА 2024. ГОДИНУ
Предавач: Регина Раделић, главна уредница Економске редакције Образовног
информатора

1130– 1200 часова

ПАУЗА
1200– 1330 часова
ПРИПРЕМА ПРЕДЛОГА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ОБРАЗОВНИХ УСТАНОВА ЗА 2024.
ГОДИНУ ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ
Предавач: Срђана Светозаревић, руководилац Групе за финансијско управљање и
контролу у Министарству просвете

1330– 1345 часова
ПРЕЗЕНТАЦИЈА СОФТВЕРА ИКС-БУК
Презентер: Регина Раделић, главна уредница Економске редакције Образовног
информатора

1345 – 1430 часова
ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА УЧЕСНИКА

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42