Саветовања и семинари
»

ПРИПРЕМА ПРЕДЛОГА ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА 2024.ГОДИНУ”

Београд 14.7.2023. (петак)


Хотел „ПАЛАС”
Топличин венац бр. 23


9:00– 10:00 часова
Пријава и евидентирање учесника
Сала „Панорама“

10:00 –10:15 часова
ПОЗДРАВНА РЕЧ
Младенка Милетић, стручни сарадник Образовног информатора

10:15 –11:30часова
СМЕРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ФИНАНСИЈСКИХ
ПЛАНОВА БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ЗА 2024. СА ПРОЈЕКЦИЈОМ ЗА 2025. И
2026. ГОДИНУ
Предавач: Мирјана Ћојбашић, помоћница министра, Сектор за материјално -
финансијске и аналитичке послове у Министарству за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања

11:30– 12:00 часова
ПРОЦЕС ПРИПРЕМЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОД ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА
БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
Предавач: Младенка Милетић, стручнa сарадница Образовног информатора

12:00– 12:30 часова
ПАУЗА

12:30– 14:00 часова
НАЧИН ПОСТУПАЊА У ПЛАНИРАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА И ИЗДАТАКА
УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Предавач: Анастазија Бијелић, начелница одељења Министарства за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања за платни промет и рачуноводство

14:00– 15:00 часова
ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА УЧЕСНИКА

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42