Саветовања и семинари
»

СМЕРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМУ ПРЕДЛОГА ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА РС И БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ

Београд 14.7.2023. (петак)


Хотел „ПАЛАС”
Топличин венац бр. 23


9:00– 10:00 часова
Пријава и евидентирање учесника
Сала „Клуб Палас“

10:00 –10:15 часова
ПОЗДРАВНА РЕЧ
Андрија Ивић, директорОбразовног информатора

10:15 –11:30 часова
СМЕРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2024. СА ПРОЈЕКЦИЈОМ
ЗА 2025. И 2026. ГОДИНУ
Предавач: Милеса Марјановић, представник Министарства финансија

11:30– 12:15 часова
СМЕРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ ЗА 2024. СА ПРОЈЕКЦИЈОМ ЗА
2025. И 2026. ГОДИНУ
Предавач: Иван Зечић, представник Министарства финансија

ПАУЗА
12:15– 12:45 часова

12:45– 1:345 часова
• ПРИПРЕМА ПРЕДЛОГА ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА
БУЏЕТА РС
• ПРИПРЕМА И ДОСТАВЉАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О УЧИНКУ ПРОГРАМА
Предавач: Милеса Марјановић, представник Министарства финансија

13:45– 14:45 часова
ПРИПРЕМА ПРЕДЛОГА ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА КОРИСНИКА БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ
ВЛАСТИ
Предавач: Иван Зечић, представник Министарства финансија

14:45– 15:30 часова
ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА УЧЕСНИКА

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42