Саветовања и семинари
»

„ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ЗАВРШНОГ РАЧУНА ЗА 2008. ГОДИНУ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ“

у више градова у Србији.


НАМЕЊЕН:
► ИНДИРЕКТНИМ КОРИСНИЦИМА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
(просвета, култура, наука, социјална заштита, спорт, месне заједнице, јавна предузећа);
► ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА И
► СИНДИКАТИМА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


ПРОГРАМ СЕМИНАРА

Од 9 до 10 часова – евиденција и пријем учесника

Од 10 до 10,15 часова
Новине у прописима од значаја за пословање јавног сектора:
o Закон о порезу на доходак грађана (новоусклађене пореске олакшице и неопорезиви износи од 1. фебруара 2009. године)
o Закон о буџету Републике Србије за 2009. годину
o Закон о јавним набавкама

Од 10,15 до 12 часова

ИЗРАДА ЗАВРШНОГ РАЧУНА ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА БУЏЕТА

o Прописи од значаја за припрему, састављање и подношење завршног рачуна
o Припремне радње за састављање завршног рачуна
o усаглашавање главне са помоћним књигама
o усаглашавање књига индиректних са књигама надлежних директних корисника
o књижење амортизације
o свођење свих књижења на готовинску основу
o Приказ специфичних књижења код корисника јавних средстава
o префактурисање заједничких трошкова
o оснивачки улог (оснивање ЈКП од стране локалне самоуправе)
o продаја акција
o књижење набавке и продаје станова
o специфичности књижења кредита код корисника буџетских средстава
o књижење сразмерног пореског одбитка на крају буџетске године за ПДВ обвезнике
o књижење аконтације и коначног обрачуна пореза на добит
o Утврђивање резултата пословања
o утврђивање буџетског суфицита, односно буџетског дефицита
o корекције оствареног буџетског резултата
o веза исказаних резултата у Обрасцу 2 – Биланс прихода и расхода, Обрасцу 1 – Биланс стања и Обрасцу 5 – Извештај о извршењу буџета
o Попуњавање образаца финансијских извештаја
o Усвајање финансијског извештаја
o Предаја образаца финансијских извештаја
o Закључак пословних књига за 2008. годину и отварање пословних књига за 2009. годину
o Процедуре интерне контроле за припрему и достављање годишњих финансијских извештаја

Од 12 до 12,30 часова: ПАУЗА

Од 12,30 до 14,30 часова

ИЗРАДА ЗАВРШНОГ РАЧУНА ЗА ДРУГА ПРАВНА ЛИЦА – СИНДИКАТЕ
o Утврђивање резултата пословања синдиката
o Састављање и предаја финансијских извештаја
o Новине у контном плану и обрасцима финансијских извештаја

ПОРЕСКИ БИЛАНС И ПОРЕСКА ПРИЈАВА ЗА КОРИСНИКЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТА
o Утврђивање пореза на добит
o Састављање и предаја пореског биланса – ПБН
o Састављање и предаја пореске пријаве – ПДН

ПОРЕСКИ БИЛАНС И ПОРЕСКА ПРИЈАВА ЗА ДРУГА ПРАВНА ЛИЦА – СИНДИКАТЕ
o Утврђивање пореза на добит
o Састављање и предаја пореског биланса за друга правна лица – ПБН-1
o Састављање и предаја пореске пријаве – ПДН

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА

* * *


РАСПОРЕД СЕМИНАРА (сви семинари почињу у 10,00 часова - регистрација учесника од 9,00 часова):

2. 2. 2009. понедељак, БЕОГРАД Дом синдиката (велика сала), Трг Николе Пашића 5а
4. 2. 2009. среда, НОВИ САД, амфитеатар ЈП СПЦ „Војводина” (СПЕНС), ул. Сутјеска 2
4. 2. 2009. среда, КРАГУЈЕВАЦ, Дом самоуправљача, Трг слободе 1
5. 2. 2009. четвртак, СОМБОР, Геронтолошки дом, Првомајски булевар бб
5. 2. 2009. четвртак, КРАЉЕВО, ОШ „ IV краљевачки батаљон“, Ул. Олге Јовичић бр. 1
6. 2. 2009. петак, ЗРЕЊАНИН, Хотел „Војводина“, Трг слободе 3-5
6. 2. 2009. петак, ПОЖАРЕВАЦ, Центар за културу, Јована Шербановића 1
9. 2. 2009. понедељак, ЛЕСКОВАЦ, Дом ученика средњих школа (ресторанска сала), Кајмакчаланска 24
9. 2. 2009. понедељак, ЧАЧАК, Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Цара Душана бб
10. 2. 2009. уторак, НИШ, амфитеатар Дома здравља, Војводе Танкосића 15
10. 2. 2009. уторак, УЖИЦЕ, Свечана сала Града Ужице, Димитрија Туцовића 52
11. 2. 2009. среда, БОР, Дом културе (велика сала), Моше Пијаде 19
11. 2. 2009. среда, ШАБАЦ, Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Добропољска 5
12. 2. 2009. четвртак, ВАЉЕВО Висока школа струковних студија „Прота Матеја Ненадовић”, Вука Караџића 3а


УСЛОВИ УЧЕШЋА:
Семинар је БЕСПЛАТАН за претплатнике, а за непретплатнике котизација износи 5.000,00 дин. по учеснику са материјалом (Билтен 3-4 Буџетско рачуноводство). Укључивањем у систем претплате до почетка семинара стичете право учешћа под условима за претплатнике.

Уплату котизације можете извршити на текући рачун Образовног информатора: 220-31313-49; 355-1006799-20; 285-0014063160001-95. У позиву на број навести ВАШ ПИБ.

Пријава за семинар врши се путем on line формулара на адреси: www.obrazovni.rs, телефоном 011/361-51-00, 361-48-58; e-mailom: prodаja@obrazovni.rs.

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42