Саветовања и семинари
»

СПЕЦИЈАЛНО ЗА ПРОСВЕТУ! НОВИНЕ У ПРАВНО-ЕКОНОМСКОМ ПОСЛОВАЊУ УСТАНОВА ОБРАЗОВАЊА

20.3.2009. године (петак), Нови Београд, Студентски културни центар Булевар др Зорана Ђинђића 152а


Овај стручни скуп намењен је: директорима, рачуновођама и секретарима основних и средњих школа, домовима ученика и просветним инспекторима.


Поводом новина у законској регулативи, а у складу са новом концепцијом рада Образовног информатора, први пут у овој години организујемо семинар „Специјално за просвету“.

Наиме, наши едукативни садржаји које смо пуних 18 година „сервисирали“ буџетским корисницима, ове године резултирали су ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА посвећеним пре свега специфичностима правно-економског пословања и управљања у установама појединих делатности.

Овај семинар је управо резултат такве концепције која ће се у наставку одвијати путем специјалних прилога, стручних скупова и обука преко Канцеларија за едукацију, а у складу са законском регулативом из области образовања.


П Р О Г Р А М

9,00 – 10,00 часова
Пријављивање учесника и преузимање материјала

10,00 – 10,15 часова
Уводно излагање: „Актуелно у основном и средњем образовању“
Уводничар: Богољуб Лазаревић, помоћник министра за средње образовање у Министарству просвете

10,15 – 11,15 часова
I. НОВИНЕ У ИЗВОЂЕЊУ ЕКСКУРЗИЈА У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА
▪ Основ извођења екскурзија
▪ Поступак извођења екскурзија (услови и одговорна лица и органи)
▪ Поступак избора агенције
▪ Безбедност путовања и правила понашања
▪ Дневнице
▪ Извештај о извођењу екскурзије
▪ Пратећа документација – обрасци
Предавачи: Богољуб Лазаревић помоћник министра за средње образовање и Мирослава Радикић, руководилац групе за нормативне послове у предшколском и основном образовању и васпитању

11,15 -12,15 часова
II. ПРИМЕНА ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ И ДОМОВЕ УЧЕНИКА
▪ Новине у погледу права и обавеза запослених и установа, заснивање радног односа, стручно оспособљавање и усавршавање, радно време, одмори и одсуства)
▪ Мерила и критеријуми за награђивање запослених - потреба доношења општег акта
▪ Престанак потребе за радом запослених (критеријуми, поступак, мере за запошљавање)
▪ Извори финансирања и порески третман примања запослених у складу са новодонетим прописима (плате, накнаде плата и остала примања, дневнице за извођење екскурзија)
Предавачи: Мирјана Влаховић, саветник у групи за нормативне послове у предшколском и основном образовању и васпитању и Љиљана Јовић саветник-уредник у НИП „Образовни информатор“

12,15 – 12,45 – Пауза

12,45 – 13,30 часова
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ И СТИЦАЊЕ ЗВАЊА
▪ Обавезе директора у вези стручног усавршавања запослених и у поступку стицања звања
▪ Послови секретара у поступку стицања звања
Предавач: Смиља Крнета, руководилац групе за нормативне послове у средњем образовању и васпитању

13,30 – 14,30 часова
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ


МАТЕРИЈАЛ ЗА СЕМИНАР
▪ Учесници семинара добијају посебан штампани материјал у складу са програмом семинара.

ПРИЈАВА УЧЕШЋА
Пријаву учешћа можете извршити тако што ћете попуњену П р и ј а в у (у прилогу) доставити на адресу:
• НИП „Образовни информатор” д.о.о, 11000 Београд, Краљице Наталије 17, п. фах 25;
• путем факса број: 011/361-51-00 и 361-48-58;
• на е-mailа: prodaja@obrazovni.rs, или
• путем on-line формулара на адреси www.obrazovni.rs, најкасније до 19.3.2009. године.

УСЛОВИ УЧЕШЋА
► за претплатнике на часописе НИП „Образовни информатор” накнада за учешће на семинару је 3.000,00 динара.
► за непретплатнике накнада за учешће износи 5.000,00 динара по учеснику.
У износ накнаде укључен је и материјал за семинар.

Уплата за учешће на семинару врши се до 19.3.2009. године на један од текућих рачуна НИП „Образовни информатор” д.о.о ● 220-31313-49 ● 355-1006799-20 ● 285-0014063160001-95.

Уколико се до почетка семинара претплатите на комплет наших стручних часописа (Подсетник за директора, Правни саветник и билтен Буџетско рачуноводство), стичете право учешћа на семинару под условима као за претплатнике.


МЕСТО ОДРЖАВАЊА
Нови Београд, Булевар др Зорана Ђинђића 152а (бивша Политехничка академија – велика сала). Аутобуске линије: 72, 75, 77 са Зеленог венца.

КАКО СЕ ПРЕТПЛАТИТИ
И у 2009. години нудимо четири начина плаћања претплате:
1. Годишња претплата по цени од 54.500,00
2. Полугодишња претплата по цени од 28.292,00
3. Тромесечна претплата по цени од 14.490,00
4. Месечна претплата по цени од 4.967,00
Претплата на часописе „Подсетник за директора“, „Правни саветник“ и билтен „Буџетско рачуноводство“ може се извршити: директном уплатом износа претплате на један од текућих рачуна НИП ОБРАЗОВНИ ИНФОРМАТОР д.о.о. 220-31313-49, 355-1006799-20, 285-0014063160001-95; телефоном 011/361-51-00, 361-48-58; e-mailom: prodаja@obrazovni.rs; путем on line формулара на адреси: www.obrazovni.rs, након чега ћемо Вам доставити факсом или поштом профактуру за уплату претплате.

Уколико се одлучите за директну уплату на наш текући рачун, потребно је да нам након уплате на факс или e-mail доставите ваше податке ради достављања часописа и фактуре.

Добро дошли у тим успешних!ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:
Редакција: (011)3036-532; Маркетинг: (011)2624-434; Претплата и продаја: (011)361-51-00; 361-48-58

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42