Саветовања и семинари
»

IX ПОСЛОВНИ ТРЕНИНГ ЗА ДИРЕКТОРЕ И МЕНАЏЕРЕ БУЏЕТСКИХ УСТАНОВА

од 12. до 15. априла 2009. године, Златибор, Хотел „Палисад”


ПРОГРАМ

12.4.2009. (недеља)
16.00 – 19.00 часова
- Пријављивање учесника, подела материјала
(Инфо-пулт Организатора y холу Хотела „Палисад“)

19.00 часова
- Kоктел добродошлице (у холу Хотела „Палисад“)

13.4.2009. (понедељак)
Предавања се одржавају у Конгресној сали „Србија“

10.00 – 11.30 часова
▪ ГОДИШЊЕ ПОСЛОВНО ПЛАНИРАЊЕ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
проф. др Слободан Ћамиловић)

▪ ПРЕЗЕНТАЦИЈА МОДЕЛА ПОСЛОВНОГ ПЛАНА
(Регина Раделић, уредник-саветник у Образовном информатору)

11,30 – 12,00 часова
▪ Пауза уз кафу за све учеснике

12,00 – 13,00 часова
▪ ИЗМЕЂУ ДВА ПОСЛОВНА ТРЕНИНГА
▪ Приказ актуелне законске регулативе и едукативних садржаја(нормативно уређивање; увођење система интерних контрола буџетских корисника)(саветници и уредници из Редакције „Образовног информатора“)

15,30, – 19,00 часова
(са паузом за кафу од 17,00 – 17,30)
▪ Радионице: Стрес на послу
(Прва група – мала сала Хотела „Палисад“, Друга група – ТВ сала Хотела „Палисад“)
▪ Идентификација извора стреса ▪ Последице стреса ▪ Oтклањање или смањивање негативног деловања стресора ▪ Превенција стреса ▪ Мобинг као стресор
(Душанка Милошевић и Нада Тошић, дипл. психолози, тренери за едукацију и трансфер светских знања из психологије и менаџмента)

20,00 часова
(Мала сала хотела „Палисад“)
▪ Скупштина Удружења директора и менаџера у јавном сектору

14.4.2009. (уторак)

10,00 – 11,00 часова
Конгресни центар „Србија“)
▪ УПРАВЉАЊЕ КРИЗОМ У АКТУЕЛНОМ ДРУШТВЕНОМ
ОКРУЖЕЊУ
(Нада Трифковић, специјалиста за менаџмент)

11,00 – 11,30 часова
▪ Пауза уз кафу за све учеснике

* * *
11,30 – 13,30 часова
▪ СЕКЦИЈСКИ РАД ПО ДЕЛАТНОСТИМА
(уз учешће представника надлежних министарстава)

ПРОСВЕТА
(Конгресни центар „Србија“ – велика сала на првом спрату)
▪ Правци даље реформе у образовању ▪ Новине у пореском третману ученичког задругарства ▪ Могућности увођења мера штедње – практични
примери

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
(Кoнгресни центар „Србија“, II спрат)
▪ Трансформација установа социјалне заштите за пружање нових услуга ▪ Стандарди и нормативи у пружању услуга ▪ Цене смештаја у установама
социјалне заштите

ЗДРАВСТВО
(Мала сала хотела „Палисад“)
▪ Допунски рад у здравству - примена у пракси ▪ Новине у пословању здравствених установа у складу са новодонетим прописима (Стратегија за стално унапређење квалитета здравствене заштите и безбедности пацијената, План здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања у Републици Србији за 2009. годину, превентивне здравствене заштите – национални програм) ▪ Уговарање РЗЗО са даваоцима здравствених услуга (финансирање специфичних услуга у здравству и проблеми у пракси)

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
(ТВ сала хотела „Палисад“)
▪ Искуства у примени закона у области локалне самоуправе и закони у припреми ▪ Актуелно у локалној самоуправи у 2009. години(Рационализација запослених у локалној
самоуправи, Враћање имовине локалним самоуправама)

КУЛТУРА
(Бели салон у хотелу „Палисад“)
▪ Проблеми и потребе уређивања законске регулативе у делатности културе ▪ Култура и тржишна оријентација ▪ Заштита непокретних културних добара

***
▪ На Пријави за учешће на „Пословном тренингу“ (у прилогу) предвиђен је простор за Ваша питања у вези са темама на секцијама.
▪ Сви Ваши предлози и сугестије као и позитивни примери из праксе омогућиће успешнији рад по секцијама. Из тог разлога, молимо учеснике да их благовремено доставе на
е-маil:marketing@obrazovni.rs

***

15,30 – 19,00 часова
(са паузом за кафу од 17,00 – 17,30)
▪ Радионице: Стрес на послу (Трећа група – мала сала Хотела „Палисад“, Четврта група – ТВ сала Хотела „Палисад“)
▪ Идентификација извора стреса ▪ Последице стреса ▪ Обликовања стратегија за
отклањање или смањивање негативног деловања стресора ▪ Превенција стреса ▪ Мобинг као стресор о коме се највише говори

20,30 часова
▪ Свечана вечера уз пригодан музички програм

15.4.2009. (среда)
(Конгресна сала „Србија)

10,00 – 12,00 часова
▪ Усвајање закључака са IX „Пословног тренинга“
▪ Усвајање закључака са Скупштине Удружења директора и менаџера у јавном сектору
▪ Подела сертификата


ПРИЈАВА УЧЕШЋА
Пријаву учешћа за семинар можете извршити: путем приложене пријаве до 10.4.2009. године организатору скупа НИП „ОБРАЗОВНИ ИНФОРМАТОР“, Београд, слањем на факс: 011/361-48-58, 361-51-00, e-mailom: prodaja@obrazovni.rs или путем on-line формулара на адреси www.obrazovni.rs, након чега ћемо Вам доставити профактуру.

УСЛОВИ УЧЕШЋА – СПЕЦИЈАЛНО ЗА ОВАЈ ПОСЛОВНИ ТРЕНИНГ ! ! !

▪ Имајући у виду економску кризу и ограничена буџетска средства, на износ прошлогодишње накнаде (11.000,00 и 18.000,00 динара по учеснику), за учешће на овом „Пословном тренингу“ одобравамо додатни попуст од 10% свим учесни¬цима, тако да накнада за претплатнике износи 9.900,00 динара по учеснику, а за непретплатнике 16.200,00 по учеснику. У износ накнаде укључен је и радни материјал. Уплата котизације врши се на један од текућих рачуна НИП „Образовни информатор“ д.о.о. број 220-31313-49; 355-1006799-20.

* * *
Укључивањем у систем претплате до 10.4.2009. на комплет стручних часописа „Подсетник за директора“, „Правни саветник” и билтен „Буџетско рачуноводство” стичете право учешћа на „Пословном тренингу“ под условима као за претплатнике. (Могућа је квартална и месечна претплата).

Служба претплате: (011) 361-48-58 и 361-51-00 e-mail: prodaja@obrazovni.rs

СМЕШТАЈ УЧЕСНИКА
Предвиђен је у хотелу „Палисад“ на Златибору. Пријаву и резервацију смештаја можете извршити путем телефона: 031/841-151, 841-161.

Цене пуног пансиона по особи дневно

Блок „А”
1/1 3.690,00
1/2 3.290,00
1/2 Француски лежај 2.990,00
1/3 2.290.00
1/Апартман мали /
1/Апартман велики /

Блок „Б”
1/1 4.690,00
1/2 3.690,00
1/2 Француски лежај /
1/3 3.490,00
1/Апартман мали 4.290,00
1/Апартман велики 4.890,00

* Доплата за свечану вечеру износи 1.600,00 дин. по особи за госте Хотела.

* Напомена: Постоји могућност организовања излета на Мокру Гору (уколико се пријави довољан број заинтересованих), по цени од 1.430,00 динара по особи. У цену је укључен превоз, вожња Шарганском осмицом и обилазак Дрвенграда. Уплата за излет се врши 12.4.2009. (од 15,00 до 19,00 часова) на Инфо-пулту Организатора приликом преузимања материјала.

Додатне информације: 011/2624-434; 063/688-354
e-mail:marketing@obrazovni.rs

Добродошли!

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42