Саветовања и семинари
»

СЕМИНАР: НОВИНЕ У ПРАВНО-ЕКОНОМСКОМ ПОСЛОВАЊУ УСТАНОВА ОБРАЗОВАЊА

3.4.2009. године (петак), Краљево, Олге Јовичић 1, у сали ОШ „IV Краљевачки батаљон“, почетак у 11,00 часова


Овај стручни скуп намењен је: директорима, рачуновођама и секретарима основних и средњих школа, домовима ученика и просветним инспекторима


П Р О Г Р А М

10,00 – 11,00 часова
▪ Пријављивање учесника и преузимање материјала

11,00 – 11,15 часова
▪ Уводно излагање: „Актуелно у основном и средњем образовању“
Уводничар: Богољуб Лазаревић, помоћник министра за средње образовање у Министарству просвете

11,15 – 12,15 часова
I. НОВИНЕ У ИЗВОЂЕЊУ ЕКСКУРЗИЈА У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА
▪ Основ извођења екскурзија
▪ Поступак извођења екскурзија (услови и одговорна лица и органи)
▪ Поступак избора агенције
▪ Безбедност путовања и правила понашања
▪ Дневнице
▪ Извештај о извођењу екскурзије
▪ Пратећа документација – обрасци
Предавачи: Богољуб Лазаревић помоћник министра за средње образовање и Мирослава Радикић, руководилац групе за норма¬тив¬не послове у предшколском и основном образовању и васпитању

12,15 -13,15 часова
II. ПРИМЕНА ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ И ДОМОВЕ УЧЕНИКА
▪ Новине у погледу права и обавеза запослених и установа, заснивање радног односа, стручно оспособљавање и усавршавање, радно време, одмори и одсуства)
▪ Мерила и критеријуми за награђивање запослених - потреба доношења општег акта
▪ Престанак потребе за радом запослених (критеријуми, поступак, мере за запошљавање)
▪ Извори финансирања и порески третман примања запослених у складу са новодонетим прописима (плате, накнаде плата и остала примања, дневнице за извођење екскурзија)
Предавачи: Добринка Гвозденовић и Љиљана Јовић саветници–уредници у НИП „Образовни информатор“

13,15 – 13,45 – Пауза

13,45 – 14,30 часова
▪ СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ И СТИЦАЊЕ ЗВАЊА
▪ Обавезе директора у вези стручног усавршавања запослених и у поступку стицања звања
▪ Послови секретара у поступку стицања звања
Предавач: Смиља Крнета, руководилац групе за нормативне послове у средњем образовању и васпитању

14,30 – 15,30 часова
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ


МАТЕРИЈАЛ ЗА СЕМИНАР
▪ Учесници семинара добијају посебан штампани материјал у складу са програмом семинара.

ПРИЈАВА УЧЕШЋА
Пријаву учешћа можете извршити тако што ћете попуњену П р и ј а в у (у прилогу) доставити на адресу:
• НИП „Образовни информатор” д.о.о, 11000 Београд, Краљице Наталије 17, п. фах 25;
• путем факса број: 011/361-51-00 и 361-48-58;
• на е-mail: prodaja@obrazovni.rs, или
• путем on-line формулара на адреси www.obrazovni.rs,

Због ограниченог броја места у сали потребно је да пријаву, као и уплату извршите најкасније до 1.4.2009. године.

УСЛОВИ УЧЕШЋА
► за претплатнике на часописе НИП „Образовни информатор” накнада за учешће на семинару је 2.000,00 динара по учеснику.
► за непретплатнике накнада за учешће износи 4.000,00 динара по учеснику.

У износ накнаде укључен је и материјал за семинар.
Уплата за учешће на семинару, као и претплата на часописе врши се на један од текућих рачуна НИП „Обра¬зов¬ни информатор” д.о.о ● 220-31313-49 ● 355-1006799-20 ● 285-0014063160001-95.
Уколико се до почетка семинара претплатите на комплет наших стручних часописа (Подсетник за директора, Правни саветник и билтен Буџетско рачуноводство), у коју су укључени и „Специјални прилози за просвету“, стичете право учешћа на семинару под условима као за претплатнике.

KАКО СЕ ПРЕТПЛАТИТИ
И у 2009. години нудимо четири начина плаћања претплате:
1. Годишња претплата по цени од 54.500,00
2. Полугодишња претплата по цени од 28.292,00
3. Тромесечна претплата по цени од 14.490,00
4. Месечна претплата по цени од 4.967,00

Укључивање у систем претплате може се извршити: телефоном 011/361-51-00, 361-48-58; e-mailom: prodаja@obrazovni.rs; путем on line формулара на адреси: www.obrazovni.rs.

Уколико се одлучите за директну уплату на наш текући рачун, потребно је да нам након уплате на факс или e-mail доставите ваше податке ради достављања часописа и фактуре.

Добро дошли у тим успешних !

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:
Редакција: (011)3036-532
Маркетинг: (011)2624-434
Претплата и продаја: (011)361-51-00; 361-48-58

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42