Саветовања и семинари
»

ПРИПРЕМА ЗА ИЗРАДУ ПРЕДЛОГА ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ЗА 2010. ГОДИНУ

Београд, 10.07.2009 (петак)


Дом синдиката (велика сала), Трг Николе Пашића бр. 5a


Намењен корисницима средстава буџета Републике, буџета јединица локалне самоуправе и организацијама обавезног социјалног осигурања


АКТУЕЛНОСТИ У БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ

10.00 – 10.30 Новине у прописима о буџетском систему
10.30 – 11.00 Спровођење мера Владе РС ради превазилажења економске кризе и Ребаланс буџета РС за 2009. годину
• преусмеравање дела сопствених прихода буџетских корисника у буџет
• привремено смањење плата у јавном сектору
• умањење трансфера јединицама локалне самоуправе


СМЕРНИЦЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ КОД БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ЗА 2010. ГОДИНУУ

Основни макроекономски показатељи и политике из Меморандума о буџету за 2010. годину са пројекцијама за 2011. и 2012. годину
11.30 – 12.00 Пауза
12.00 – 12.45 Упутство Министарства финансија за припрему буџета Републике Србије за 2010. годину
12.45 – 13.30 Приказ Модела годишњег пословног плана
• годишње пословно планирање буџетских корисника
• финансијски план као део годишњег пословног плана
• Модел предлога финансијског плана (садржина, начин израде)
13.30 – 14.30 Питања и одговори

Организациони одбор: проф. др Слободан Ћамиловић, Драгица Ђорђев, Марица Ивић, мр Славица Кулић

Предавачи: Ружица Стојиљковић – помоћник директора Управе за трезор (Сектор за припрему буџета), Дивна Петровић – одговорни уредник за буџетски систем и саветници-уредници Образовног информатора.

Материјал за семинар је комплет стручних часописа – „Правни саветник”, билтен „Буџетско рачуноводство” и „Подсетник за директоре” – број 13-14/2009.

Пријава учешћа врши се путем попуњене и оверене пријаве (у прилогу), коју можете послати на један од следећих начина:

• на адресу НИП „Образовни информатор“, 11000 Београд, Краљице Наталије 17, п. фах 25;
• путем факса: (011)361-51-00; 361-48-58;
• mailоm: prodaja@obrazovni.rs;
• путем on-line формулара на адреси: www.obrazovni.rs.
Услови учешћа:

► за претплатнике на комплет часописа Образовног информатора као и за све који се до почетка семинара укључе у систем претплате учешће на семинару је БЕСПЛАТНО. Ближе информације о претплати можете добити на телефон (011) 2624-434 – маркетинг.

► за непретплатнике котизација износи 5.000,00 по учеснику.

У износ котизације укључен је радни материјал. Уплата за учешће на семинару врши се до почетка семинара на један од текућих рачуна НИП „Образовни информатор” д.о.о:
285-0014063160001-95 или 220-31313-49.

Уколико се претплатите на комплет наших стручних часописа (везана претплата:
Подсетник за директора, Правни саветник и билтен Буџетско рачуноводство),
стичете право учешћа на семинарима под условима као за претплатнике – БЕСПЛАТНО.

Искористите погодност: „Све у једној претплати!”.

____________________________________________________________________________
НАПОМЕНА: Након израде и достављања Упутства од стране надлежних директних корисника организоваће се стручне консултације у Канцеларијама за едукацију буџетских корисника. Детаљније информације у вези са стручним консултацијама можете пратити на сајту www.obrazovni.rs и преко сарадника у Канцеларијама.


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42