Саветовања и семинари
»

XI СУСРЕТИ УСТАНОВА 2009.

ЗЛАТИБОР, 11-14. октобар 2009. Хотел "Палисад", Конгресни центар "Србија"


11 АКТУЕЛНИХ ТЕМА - 11 МИНИ СЕМИНАРА


ПРВИ ДАН - 11.10.2009. (недеља)

16.00 - 20.00
Евидентирање учесника у подела материјала (пулт у холу хотела "Палисад")

ДРУГИ ДАН - 12.10.2009.(понедељак)

10.00 - 12.00
1. Рационализација пословања буџетских корисника
- Програми за рационализацију пословања буџетских корисника
- Неопходне промене у организацији пословања у циљу рационализације
- Реално планирање набавки и људских ресурса

2. Остваривање права запослених у условима економске кризе
- Правни основ остваривања права запослених (Закон о раду, колективни уговори, акта Владе РС)
- Регуларност спровођења поступка (критеријуми за проглашење вишка запосле-них, право на отпремнину и остала права)
- Вршење инспекцијског надзора у остваривању права запослених

12.00 – 12.30 Пауза

12.30 – 14.00

3. Сопствени приходи
- Правни основ уређености стицања и расподеле сопствених прихода (Закон о буџетском систему, посебни закони којима се уређују делтаности...)
- Потреба за утврђивањем критеријума за располагање сопственим приходима - предлог модела.

4. Пословање буџетских корисника и пореска политика
- Најава промене висине стопе ПДВ у функцији смањења буџетског дефицита
- Хармонизација казнене пореске политике са правом ЕУ

ТРЕЋИ ДАН - 13.10.2009. (уторак)

10.00 – 11.30

5. Јавне набавке – Правилници којима се уређује спровођење поступка
- Приказ спровођења поступака јавних набавки у складу са новим Правилницима са посебним освртом на јавне набавке мале вредности (образовање комисије, отварање понуда, конкурсна документација, службеник за јавне набавке...)

11.30 – 12.00 Пауза

12.30 – 14.00

6. Обавезе установа образовања у складу са новим Законом о основама система образовања и васпитања
- Усаглашавање аката
- Права, обавезе и овлашћења директора и других органа
- Новине у погледу статуса запослених
- Финансирање делатности образовања
- Актуелне информације у вези других прописа

7. Правна уређеност јавног здравља
- Друштвена брига за јавно здравље – обавеза обезбеђивања средстава за јавно здравље
- Функционисање делатности здравства у области јавног здравља

8. Пословање социјалне заштите у процесу реформи јавног сектора
- Утицај мера за сузбијање ефеката економске кризе на област социјалне заштите
- Систем финансирања у области социјалне заштите

9. Нови Закон о култури
- Оснивање установа и обавезе установа у складу са Законом
- Права, обавезе и овлашћења директора и других органа
- Новине у погледу статуса запослених
- Финансирање делатности културе

10. Прописи о државним и локалним службеницима
- Измене Закона о државним службеницима
- Уређивање положаја локалних службеника
- Спровођење пројекта у циљу унапређења организације и рада државне управе и локалне самоуправе

11. Реформа јавног сектора - Јавна предузећа
- Јавни сектор, јавна добра и јавна предузећа
- Права, обавезе, имовина и пословање јавних предузећа
- Процес приватизације јавних предузећа

21.00
(ресторан хотела „Палисад”)
Уметничко вече (свечана вечера)
Гости: глумица Весна Станковић и првак опере Народног позоришта Оливер Њего.

ЧЕТВРТИ ДАН - 14.10.2009. (среда)

10.00
Закључци са саветовања и додела сертификата


* * *

У оквиру XI Сусрета установа одржаће се
- ИЗБОРНА СКУПШТИНА УДРУЖЕЊА РАЧУНОВОЂА У
ВАНПРИВРЕДНИМ ДЕЛАТНОСТИМА (12.10.2009. у Малој сали хотела „Палисад”) и
- ИЗБОРНА СКУПШТИНА УДРУЖЕЊА СЕКРЕТАРА И ПРАВНИКА ВАНПРИВРЕДЕ (12.10.2009. у ТВ сали хотела „Палисад”)
Скупштине Удружења су отворене за све учеснике.

ПРЕДАВАЧИ

Предавачи су представници Министарства финансија, Министарства рада и социјалне политике и осталих надлежних министарстава и институција као и уредници-саветници „ОБРАЗОВНОГ ИНФОРМАТОРА.”

УСЛОВИ УЧЕШЋА

Пријављивање
Пријаву учешћа можете извршити, слањем при-ложене пријаве, до 10.10.2009. године организатору скупа НИП „ОБРАЗОВНИ ИНФОРМАТОР”, Београд, на факс: 011/361-48-58, 361-51-00, e-mailom: prodaja@obrazovni.rs или путем on-line формулара на адреси www.obrazovni.rs, а исту понети са собом на семинар ради евидентирања учесника.

Котизација
Котизација за учешће на семинару, у коју је ура-чунат комплетан материјал износи:
• за претплатнике на часописе НИП „Образовни информатор” 5.400,00 динара за првог, 4.050,00 динара за другог а за трећег и сваког наредног учесника учешће је ГРАТИС.
• за непретплатнике 9.000,00 динара за првог учесника, 6.750,00 динара за другог учесника и за трећег и сваког наредног учесника учешће је ГРАТИС.

Укључивањем у систем претплатника до 10.10.2009. стичете право учешћа на стручним скуповима ОБРАЗОВНОГ ИНФОРМАТОРА, по повлашћеној, претплатничкој цени.


Додатне информације
у вези котизације и претплате:
(011)262-44-34, 361-51-00, 361-48-58 и 063/688-354, 063/688-326

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42