Саветовања и семинари
»

РЕФОРМСКИ ПРОЦЕСИ У ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ И ДОНОШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2010. ГОДИНУ

30. октобар 2009. године (петак) ГО Нови Београд


Булевар Михајла Пупина 167 (сала 1)Пријављивање учесника

9.00 – 10.00 часова

I. ДЕО - РЕФОРМСКИ ПРОЦЕСИ У ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ

10.00 – 12.00 часова

1. ПРОПИСИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ РЕФОРМИ У ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42