Саветовања и семинари
»

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ РАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ У ЛОКАЛНОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ

25. новембар 2009. године (среда), од 10.00 h ГО Нови Београд


Булевар Михајла Пупина 167 (сала 1)


Пријављивање учесника (9.00 – 10.00 часовa)


Предавањa (10.00 – 11.30 часова)

► АНАЛИЗА И ТУМАЧЕЊЕ ПРОПИСА О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ У ЛОКАЛНОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ

- Ко чини локалну администрацију?
- Одређивање максималног броја запослених
- Корективи за утврђивање потребног броја смањења запослених
- Смањење трансфера
- Остваривање права на трансфер
- Права запослених
- Одговорност за спровођење закона, извештавање и надзор
/Горица Милошевић, одговорни уредник у Образовном информатору/


► УТИЦАЈ ПОВЕЋАЊА ИЗВОРНИХ ПРИХОДА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ НА СПРОВОЂЕЊЕ РАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ

- Функције локалних пореских администрација;
- Врсте изворних локалних јавних прихода;
- Начини и методи повећања учешћа изворних прихода у укупним приходима локалних буџета
/Момо Кијановић, консултант за пореска питања/


Пауза (11.30 – 12.00 часова)


Предавање (12.00 – 13.30 часова)

► ИЗРАДА ПЛАНА РАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ КАДРОВА

- Анализа радног ангажовања запослених
- Анализа радног потенцијала
- Анализа организације (структура и процеси)
- Систематизација послова
- Сагледавање вишка запослених
- Припрема запослених за нову систематизацију (распоређивање, обука, усавршавање...)
- Праћење реализације
/Проф. др Слободан Ћамиловић/


► ПИТАЊА И ОДГОВОРИ (13.30 – 14.30 часова

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42