Саветовања и семинари
»

ПРИПРЕМЕ ЗА ИЗРАДУ ПРЕДЛОГА ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ЗА 2011. ГОДИНУ

Београд, 23.07.2010. године (петак)


Дом синдиката (Велика сала), Трг Николе Пашића бр. 5a
10.00 – 11.30

I. Пленарни рад (Велика сала)
• Економска кретања у 2010. години као основ за планирање
• Основни макроекономски показатељи и политике из Меморандума о буџету за 2011. годину са пројекцијама за 2012. и 2013. годину
• Пословни план као основ за израду финансијског плана
• Упутства надлежних републичких органа

Пауза 11.30 – 12.00

12.00 – 14.00

II. Секцијски рад (Велика сала, сала А2, А3, А4)
• Анализа остварења претходних финансијских планова
• Доношење планова и програма рада за 2011. годину
• Упутства и модели за израду финансијских планова:
   - индиректних буџетских корисника по делатностима
(просвета, здравство, социјална заштита, култура, наука);
   - локалне самоуправе;
   - јавна предузећа (буџетски корисници).

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42