Саветовања и семинари
»

ПРИПРЕМА И ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2011.ГОДИНУ

11. новембар 2011.год. ГО Нови Београд


Булевар Михајла Пупина 1679.00 – 10.00 часова
Пријављивање учесника

10.00 – 12.00 часова
1. РЕФОРМА ПРОПИСА КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ У 2011. ГОДИНИ
• Измене Закона о порезу на имовину;
• Измене Закона о финансирању локалне самоуправе;
• Измене Закона о јавном дугу...
(Александар Бућић, помоћник генералног секретара за финансијe, СКГО)

2. ПРОЦЕС УНАПРЕЂЕЊА ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ЈАВНОСТИ РАДА ОРГАНА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
• Систем електронског пословања;
• Информатор о раду органа локалне самоуправе и субјеката којима је локална самоуправа оснивач
(Георгије Марић, одговорни уредник за јавни сектор)

3. НОВИНЕ У ПРОПИСИМА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ
• Ребаланс буџета Републике Србије;
• Измене Закона о буџетском систему које се односе на ЈЛС;
• Преглед измењене законске регулативе која се односи на припрему
буџета локалне власти за 2011. години
(мр Наталија Боровић, одговорни уредник за локалну самоуправу)

Пауза
12.00. – 12.30 часова

12.30 – 15.00 часова
4. ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ ЗА 2011. ГОДИНУ
• Смернице за израду буџета јединица локалне самоуправе према Ревидираном меморандуму са трансферима које припадају јединицама локалне самоуправе;
• Могућности исказивања одређених категорија расхода у одлуци о буџету локалне власти;
• Финансирање јавних предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе;
• Модел одлуке о буџету локалне власти за 2011. годину
(Регина Раделић, одговорни уредник за буџетски систем)
5. ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42