Саветовања и семинари
»

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА – ЗАВРШНОГ РАЧУНА ЗА 2010. ГОДИНУ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


26. јануар ВАЉЕВО – Висока пословна школа струковних студаја, Вука Караџића 3а
31. јануар НОВИ САД – амфитеатар ЈП СПЦ „Војводина” (СПЕНС), Сутјеска 2
1. фебруар СОМБОР – Геронтолошки дом, Првомајски булевар бб
3. фебруар БЕОГРАД – Дом синдиката (велика сала), Трг Николе Пашића 5а
7. фебруар НИШ – амфитеатар Дома здравља, Војводе Танкосића 15
ЧАЧАК– Регионални центар за професионални развој запослених у образовању,
Цара Душана бб
КРАЉЕВО – Центар за социјални рад, Насеље Моше Пијаде 26а
9. фебруар КРАГУЈЕВАЦ – II крагујевачка гимназија, Ђуре Пуцара Старог 2
УЖИЦЕ – Велика сала Градске куће, Димитрија Туцовића 52
ПОЖАРЕВАЦ – Пожаревачка гимназија (свечана сала) Симе Симића 2
ЗРЕЊАНИН – Скупштинска сала Града Зрењанина, Трг слободе 10
11. фебруар ШАБАЦ – Висока школа струковних студија за образовање васпитача,
Добропољска 5
Консултације у Канцеларијама за едукацију буџетских корисника
11. фебруар ЛЕСКОВАЦ – Технолошки факултет
БОР – Дом културе Моше Пијаде 19


Намењен:
• ИНДИРЕКТНИМ КОРИСНИЦИМА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
• КОРИСНИЦИМА СРЕДСТАВА РЗЗО
• СИНДИКАТИМА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


УВОДНО ИЗЛАГАЊЕ
 Новине у прописима од значаја за пословање јавног сектора (Закон о буџету РС за 2011.
годину, нови усклађени динарски износи, најнижа основица за обрачун плата...)
 Поступци интерних контрола материјално / финансијског пословања
 Информације о примени Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор
(готовинска основа за састављање завршног рачуна за 2010.)
 Оперативна примена Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор у току
2011.
 ИЗРАДА ЗАВРШНОГ РАЧУНА И ПОРЕСКОГ БИЛАНСА ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА
БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА И КОРИСНИКА СРЕДСТАВА РЗЗО ЗА 2010.
 Израда завршног рачуна индиректних корисника буџетских средстава и организација
обавезног социјалног осигурања
− Прописи који се примењују на припрему, састављање и подношење завршног рачуна за 2010.
годину
− Припремне радње за састављање завршног рачуна (обрачун и књижење амортизације за
2010. годину, усаглашавање пословних књига, свођење података на готовинску основу)
− Утврђивање финансијског резултата
− Попуњавање образаца финансијских извештаја
− Усвајање и предаја финансијских извештаја
− Отварање пословних књига за 2011. годину
 Порески биланс и пореска пријава за кориснике буџетских средстава и кориснике
средстава РЗЗО

Пауза (од 12,00–12,30 часова)
II део од 12,30–14,30 часова
 ИЗРАДА ЗАВРШНОГ РАЧУНА И ПОРЕСКОГ БИЛАНСА ЗА 2010. ГОДИНУ ЗА ДРУГА
ПРАВНА ЛИЦА – СИНДИКАТИ
 Специфичности обављања делатности синдиката
 Израда завршног рачуна за друга правна лица – синдикате
 Порески биланс и пореска пријава за друга правна лица – синдикате
 ПИТАЊА И ОДГОВОРИ (На све теме из Програма овог стручног скупа) РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА СЕМИНАРА
(Сви семинари почињу у 10.00 часова)
26. јануар ВАЉЕВО – Висока пословна школа струковних студаја, Вука Караџића 3а
31. јануар НОВИ САД – амфитеатар ЈП СПЦ „Војводина” (СПЕНС), Сутјеска 2
1. фебруар СОМБОР – Геронтолошки дом, Првомајски булевар бб
3. фебруар БЕОГРАД – Дом синдиката (велика сала), Трг Николе Пашића 5а
7. фебруар НИШ – амфитеатар Дома здравља, Војводе Танкосића 15
ЧАЧАК– Регионални центар за професионални развој запослених у образовању,
Цара Душана бб
КРАЉЕВО – Центар за социјални рад, Насеље Моше Пијаде 26а
9. фебруар КРАГУЈЕВАЦ – II крагујевачка гимназија, Ђуре Пуцара Старог 2
УЖИЦЕ – Велика сала Градске куће, Димитрија Туцовића 52
ПОЖАРЕВАЦ – Пожаревачка гимназија (свечана сала) Симе Симића 2
ЗРЕЊАНИН – Скупштинска сала Града Зрењанина, Трг слободе 10
11. фебруар ШАБАЦ – Висока школа струковних студија за образовање васпитача,
Добропољска 5
Консултације у Канцеларијама за едукацију буџетских корисника
11. фебруар ЛЕСКОВАЦ – Технолошки факултет
БОР – Дом културе Моше Пијаде 19
_________________________________________________________________________________
 Услови учешћа:
Учешће на семинарима је БЕСПЛАТНО за све буџетске кориснике. Пријава учешћа је ОБАВЕЗНА.
 Предавачи су саветници – уредници НИП „Образовни информатор”, сарадници из Канцеларија за
едукацију буџетских корисника као и експерти за примену МРС и интерну ревизију и чланови међународних
рачуноводствених асоцијација.
 Материјал за семинар је двоброј 3–4 билтена „Буџетско рачуноводство” који добијају само
претплатници. У колико уз учешће на семинару и непретплатници желе материјал, могу га добити уплатом
износа од 3.000,00 дин на текући рачун: 220B31313B49; 355B1006799B20; 285B0014063160001B95 до
почетка семинара. ( Напомињемо да уплата материјала од стране непретплатника није обавезана, тј.
није услов за присуство на семинару.)

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42