Саветовања и семинари
»

XIII СУСРЕТИ УСТАНОВА „Правци развоја јавног сектора у 2012“

12-15. октобар 2011. Златибор


хотел «Палисад»


XIII СУСРЕТИ УСТАНОВА
„Правци развоја јавног сектора у 2012“

12-15. октобар 2011. Златибор, хотел «Палисад»

П Р О Г Р А М

ПРВИ ДАН – 12.10.2011. (среда)
16.00 – 19.00 - пулт у холу хотела „Палисад”
– Евидентирање учесника и подела материјала

19.30 - хол хотела „Палисад”
– Коктел добродошлице уз уметнички програм
КУД „Чајетина”

ДРУГИ ДАН – 13.10.2011. (четвртак)

I ПЛЕНАРНИ РАД (заједнички за све учеснике)
10.00 – 12.00
– Отварање стручног скупа и поздравна реч организатора

• Финансирање установа у 2012.
• Новине у финансирању установа (измене прописа, подзаконски акти, смернице према Извештају
о фискалној стратегији, Акциони план за спровођење Националне стратегије одрживог развоја)
• Утицај измена Закона о финансирању локалне самоуправе на финансирање установа
• Финансирање установа из додатних извора
• Финансирање развојних пројеката јавних установа

12.00 – 12.30 – Пауза

12.30 – 14.30
• Реформа система јавних набавки
• Стратегија развоја система јавних набавки (радна верзија)
• Планиране измене и допуне Закона о јавним набавкама
• Интерна контрола јавних набавки у фази планирања, спровођења и извршења поступка
• Јавна својина и право коришћења на стварима у јавној својини

TРЕЋИ ДАН – 14.10.2011. (петак)
10.00 – 11.30
• Новине у радном законодавству
• Измене прописа у области радних односа, организовања штрајка, удруживања синдиката и послодаваца, социјалног дијалога и колективног преговарања
• Политика зарада у јавном сектору (динамика повећања плата, проблеми у пракси и потре-
ба за изменом прописа)

II СЕКЦИЈСКИ РАД ПО ДЕЛАТНОСТИМА

12.00 – 14.00
• Функционисање установа у контексту развоја јавног сектора у 2012. години
• Актуелности у делатностима
Просвета, Култура, Здравство, Социјална заштита...

Секцијски рад одвијаће се у интерактивној комуникацији са познатим стручњацима из права и економије и представницима надлежних министарстава.

20.0 ресторан хотела „Палисад”

III СТРУКОВНА ДРУЖЕЊА
13.10.2011. (четвртак), од 18,30 до 19,30
Прилика за повезивање струковних удружења (рачуновођа, правника и менаџера) ради обједињавања
стручних капацитета, што ће допринети јачању утицаја струке и изградњи квалитетнијих партнерских
односа са доносиоцима одлука.
ЧЕТВРТИ ДАН 15.10.2011. (субота)
10.00
Закључци са саветовања

УЧЕСТВУЈТЕ У КРЕИРАЊУ ВАШИХ СУСРЕТА!!!

Позивамо Вас да учествујете у креирању коначног програма XIII Сусрета установа предлажући теме за секцијски рад по делатностима. Програм ћемо допуњавати и иновирати у складу са Вашим потребама и достављеним предлозима.

Предлоге можете доставити на обрасцу Пријаве
учешћа (у прилогу), или мејлом:
marketing@obrazovni.rs

ПРЕДАВАЧИПредавачи су:
• познати стручњаци из права и економије и
представници надлежних министарстава
• уредници-саветници Образовног информатора

Додатне информације (стручни део): 011/32-86-489

УСЛОВИ УЧЕШЋА

Пријављивање

Пријаву учешћа можете извршити, слањем приложене пријаве/предрачуна, до 11.10.2011. организатору скупа НИП „ОБРАЗОВНИ ИНФОРМАТОР”, Београд, на факс: 011/2688-582, 361-48-58, 361-51-00, e-mailom: prodaja@obrazovni.rs или путем on-line формулара на адреси www.obrazovni.rs.

Котизација
Котизација за учешће на семинару:
• за претплатнике на часописе НИП „Образовни информатор” 6.000,00 динара за првог, 4.500,00 динара за другог, а за трећег и сваког наредног учесника учешће је ГРАТИС.
• за непретплатнике 9.000,00 динара за првог учесника, 7.500,00 динара за другог учесника, a за трећег и сваког наредног учесника учешће је ГРАТИС.

Уплату котизације можете извршити до почетка семинара.
Контакт (011)361-48-58, 361-51-00, prodaja@obrazovni.rs

Укључивањем у систем претплатника до 10.10.2011. стичете право учешћа на стручним скуповима ОБРАЗОВНОГ ИНФОРМАТОРА, по повлашћеној, претплатничкој цени.

Додатне информације
у вези семинара МАРКЕТИНГ:
(011) 262-44-34, 063/688-354, 063/688-275

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42