Саветовања и семинари
»

XIV Пословни тренинг

Хотел "Оморика" - Тара 16-19. новембар 2011.


16.11.2011. (среда)


од 15.00 до 17.00
Пријављивање учесника, подела материјала
(Инфопулт Организатора y холу Хотела „Оморика”)
Панел дискусија
увод у тренинг

од 17.00 до 18.30

 О значају управљања пројектима
 О улози директора/менаџера у обезбеђивању додатних извора
финансирања
(уводничари: Марица Ивић, главни и одговорни уредник у Образовном
информатору, проф. др Видоје Вујић, свеучилиште Ријека, Стојан Загорц,
„Папилот“ – Едукативна кућа из Словеније, др Слободан Ћамиловић и мр Нада
Трифковић, менаџер у образовању)
од 18.30  Коктел добродошлице

17.11.2011. (четвртак)


ПЛЕНАРНИ ДЕО
(за све учеснике)
од 10.00 до 11.00
 Пословне обавезе буџетских корисника (актуелна законска
регулатива између два Тренинга)
(Дивна Петровић, одговорни уредник за јавни сектор у Образовном
информатору)
 Практичне импликације нових приступа теорије пројектног
менаџмента (ревизија теорије пројектног менаџмента (ПМ) на основу
тешкоћа и грешака у пракси ПМ, стање теорије ПМ и импликације у
дизајнирању и имплементацији пројеката)
(проф. др Цветко Смилевски, Бизнис Академија – Скопље) од 11.00 до 12.00
 ФИНАНСИРАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА РАЗВОЈНИХ И ДРУГИХ
ПРОЈЕКАТА
 Међународни и домаћи извори финансирања
 Новине у законодавно=правном амбијенту – три правца у
финансирању пројеката (проналажење пројектних партнера, јавно+
приватно партнерство)
 Начин припреме пројектних предлога у зависности од извора
финансирања и врсте пројекта (фазе које претходе, елементи про+
јектног предлога од значаја за испуњеност услова)
 Аплицирање за финансијска средства (поступак аплицирања и
могућности за аплицирање у овом моменту)
 Управљање пројектним циклусом и евалуација пројеката
(финансијско управљање пројектом и уговорни менаџмент, јавне
набавке према домаћим и принципима међународних организација и
институција)
(Бранислав Пејчић, начелник оделења за европске интеграције и
међународну сарадњу у Министарству економије и регионалног развоја)
од 12.00 до 12.30  Пауза (уз кафу) 
МЕНАЏЕРСКА
РАДИОНИЦА

од 12.30 до 14.00
први део
„МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА”
(Радионица се одвија у три дела – групни рад)
(Душанка Милошевић и Надежда Тошић, дипл.психолози,сертификовани
тренери за едукацију и трансфер светских знања из психологије и менаџмента)
 Уводна дискусија (шта су пројекти, какву корист има организација од
пројеката, шта нам је неопходно за вођење пројеката...)
 Опис пројекта (дефинисање општег и специфичних циљева пројеката,
претпоставка могућих ризика, дефинисање главних предуслова за
спровођење пројекта...)
од 14.30
 Српски сто – Заједнички ручак у ресторанској сали са богатим
менијем, српским специјалитетима уз пригодан уметнички програм
од 21.00  Позоришна представа

18.11.11. (петак)

РАДИОНИЦА
други део
од 10.00 до 12.00
 Методологија пројекта (Израда шеме пројекта...)
 Фазе = животни циклуси пројекта (израда плана пројекта,
коришћење Гантовог дијаграма, коришћење шеме за пројектно
планирање...)
 Логички оквир пројекта (анализа окружења и учесника, анализа
проблема и циљева, анализа алтернатива пројекта...)
од 12.00 до 12.30 часова  Пауза (уз кафу) 
РАДИОНИЦА
трећи део
од 12.30 до 14.00
 Израда буџета пројекта
 Затварање и оцена пројекта (процедура затварања, разврставање
резултата пројекта, интерна и екстерна евалуација)
 Рад менаџера пројекта (квалификације, стил прављања,управљање
могућим конфликтима, препознавање критичних елемената успеха)
 Дефинисање кључних елемената пројекта
Метод рада: студија случаја
од 15,00 до 18.00
 Излет – Организована шетња са рекреатором Националним парком
„Тара”, и послужење топлим напицима на одморишту
Алтернатива: факултативни излет на Мокру Гору – Мећавник, у
случају довољног броја заинтересованих
АКТИВНОСТИ
УДРУЖЕЊА ДИРЕКТОРА
И МЕНАЏЕРА
од 19.00 до 19.30
 V редовна седница Удружења директора и менаџера у јавном
сектору
(Дневни ред: Предлог плана активности Удружења у 2012. години)од 20.30  Свечана вечера – уз пригодан уметнички програм

19.11.11. (субота)

ПРИМЕРИ ДОБРЕ
ПРАКСЕ
од 10.00 до 12.00
 Директор установе као покретач пројектне идеје
 Повезивање установа на локалном нивоу у циљу реализације
пројеката од заједничког интереса
 Пример јавно=приватног партнерства
од 12.00  Подела сертификата

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42