Саветовања и семинари
»

ЗАКОН О ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ЗАОКРЕТ У СВОЈИНСКО-ПРАВНОМ АМБИЈЕНТУ У СРБИЈИ

31.октобар 2011. (понедељак)
Нови Београд, Центар "Сава" улаз из Милентија Поповића, сала 1/0


> државним, покрајинским и општинским/градским органима и организацијама
> јавним установама
> јавним агенцијама
> другим организацијама чији је оснивач држава, покрајина, општина/град
> јавним предузећима

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42