Саветовања и семинари
»

XV ПОСЛОВНИ ТРЕНИНГ ЗА ДИРЕКТОРЕ И МЕНАЏЕРЕ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

Хотел „Ђердап” у Кладову, 25-28. април.


25.4.2012. (среда)

од 15.00 до 17.30 Пријављивање учесника, подела материјала
(Инфо-пулт Организатора y холу хотела „Ђердап” – преко пута рецепције)

од 19.30 •Коктел добродошлице уз поздравну реч организатора у лоби бару
од 20.00 •Вечера уз музички програм

26.04.2012. (четвртак)

ПЛЕНАРНИ ДЕО
(заједнички за све учеснике)
од 10.00 до 11.30 •ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ДИРЕКТОРА У СКЛАДУ СА НОВИНАМА У ЗАКОНСКОЈ РЕГУЛАТИВИ ЗА ЈАВНИ СЕКТОР(акценат на правима обавезама и пре свега одговорностима директора за непоштовање системских прописа (радни односи, зараде, порези, јавне набавке...) и матичних закона буџетских корисника у смислу прекршајне и кривичне одговорности
од 11.30 до 12.00 •Пауза (уз кафу) •
МЕНАЏЕРСКА РАДИОНИЦА
(први део)
од 12.00 до 13.30
Тема: ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА
(рад по групама)
•Основна обележја емоционалног аспекта појединца •Порекло емоција •Шта је емоционална интелигенција EQ (Емоционални коефицијент)? •Утицај и учинци емоција •Како повећати EQ? (Развијање емоционалне писмености у процесима васпитања и образовања; Примена техника за успешно разрешавање најчешћих проблематичних питања; Рационално-емоционална-бихејвиорална терапија – РЕБТ
Модерна наука нас упућује на чињеницу да друштвено најуспешнији и лично најзадовољнији појединци нису они који имају највишу рационалну интелигенцију, него појединци које карактерише висока емоционална интелигенција. Очување најдрагоценијих односа, постизање пословних успеха и заштита здравља директно зависе од емоција. На нашим досадашњим Тренинзима бавили смо се сазнањима везаним за наше интелектуалне могућности. Овог пута пажњу ћемо усмерити на емоционални аспект наше личности.
(Душанка Милошевић и Надежда Тошић, дипл. психолози, сертификовани тренери за едукацију и трансфер светских знања из психологије и менаџмента)
Напомињемо да је програм „Улога емоционалне и социјалне интелигенције у личном и професионалном успеху“ акредитован одлуком Здравственог савета Србије под бројем Д-1-2873/11.
ИЗЛЕТ
од 14.30 до 15.30 •Крстарење Дунавом, бродом „Ђердап“ са разгледањем приобаља Кладова и румунског града Турн Северин, остатака Трајановог моста, турског утврђења Фетислам и острва Шимијан са реконструисаном тврђавом Ада Кале уз пратњу стручног водича.


од 17.30 до 18.30
•Дегустација вина из Неготинског виногорја (Рајац, Рогљево, Смедово...) са оценским листама које гости попуњавају – проглашавање „одабраног вина” на крају дегустације.
КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКО ВЕЧЕ
од 20.00 до 21.10
•Урнебесна комедија „СОКО ЗОВЕ ОРЛА“ у извођењу Позоришта Тимочке крајине “Зоран Радмиловић” Зајечар
По завршетку представе, уметничко дружење уз музички програм у ресторану.

27.04.2012. (петак)


МЕНАЏЕРСКА РАДИОНИЦА
(други део)
од 10.00 до 11.30
Тема: ЕМОЦИОНАЛНА НТЕЛИГЕНЦИЈА
од 11.30 до 12.00 •Пауза (уз кафу) 

СЕКЦИЈСКИ РАД
(по делатностима)
од 12.00 до 13.30

• Просвета •Култура •Социјална заштита •Здравство • Јавна предузећа • Локална самоуправа
СТРАТЕШКИ ДОКУМЕНТИ И ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА РЕЛЕВАНТНА ЗА ЕДУКАЦИЈУ МЕНАЏЕРА/ДИРЕКТОРА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ
(дискусија уз учешће представника надлежних министарстава и институција)

РЕКРЕАТИВНЕ АКТИВНОСТИ
од 14.00 до 18.00 Дружење, ручак и спортске активности у природи – Пикник унутар зидина утврђења „Фетислам”, на веома атрактивној локацији недалеко од хотела
Активности Удружења директора
од 19.00 до 19.30 •VI редовна седница Удружења директора и менаџера у јавном сектору
Дневни ред: Активности Удружења у контексту професионалног развоја директора/менаџера у јавном сектору
(Нада Трифковић, председник Удружења)
од 21.00 •Свечана вечера уз пригодан музички програм

28.04.2012. (субота)

од 10.00 до 12.00 •Усвајање закључака и подела сертификата
од 12.30 •Повратак за Београд и Нови Сад, организованим превозом уз
обилазак хидроелектране Ђердап са стручним водичем

ПРИЈАВА УЧЕШЋА: Пријаву учешћа за семинар можете извршити: путем приложене пријаве организатору скупа НИП „ОБРАЗОВНИ ИНФОРМАТОР“, слањем на факс: 011/2688-582, мејлом: prodaja@obrazovni.rs или путем on-line формулара на адреси www.obrazovni.rs.
УСЛОВИ УЧЕШЋА – Накнада за учешће на тренингу:
• за претплатнике – 11.000,00 динара по учеснику,
• за непретплатнике – 22.000,00 динара по учеснику.
У износ накнаде укључен је и радни материјал. Уплата котизације врши се на један од текућих рачуна НИП „Образовни информатор“ д.о.о. број 220-31313-49; 355-1006799-20.
(Укључивањем у систем претплате до 20.04.2012. уз могућност месечног и кварталног плаћања, на пакет услуга Образовног информатора, који се састоји из комплета стручних часописа „Подсетник за директора“, „Правни саветник” и „Билтен – буџетско рачуноводство” и осталих едукативних садржаја, стичете право учешћа на „Пословном тренингу“ под условима као за претплатнике).
СМЕШТАЈ УЧЕСНИКА (ПАКЕТ АРАНЖМАН)
У хотелу „Ђердап“, на самој обали Дунава у центру Кладова (www.djerdapturist.co.rs). Пријава и резервација смештаја врши се по редоследу приспелих пријава, на тел/факс: 019/801-475; 808-234; 808-159. Особе за контакт: Јелена и Бранка.Због ограничених капацитета потребно је благовремено извршити резервацију смештаја.
Цена пакет аранжманаса смештајем у 1/2 собама у хотелу „Ђердап“ износи12.460 динара по особи, а у једнокреветним 15.160,00 дин.
У цену аранжмана је урачунато:
-3 пуна пансиона 25.04-ручак/28.04 – доручак (на бази шведског стола)
-свечана вечера „Midle Grand royal“ уз музички програм
- бонови за пиће у износу од 800,00 дин.
-боравишна такса и осигурање
- кафе у паузи предавања
- „lunch“ пакет 28.04. за повратак
-излети, обиласци и рекреативне активности:
- крстарење Дунавом бродом „Ђердап“
-дегустације вина из Неготинског виногорја
-пикник унутар зидина утврђења „Фетислам”
(уз богат ручак, Дунавске тамбураше и трубачки оркестар)
- могућност обиласка ХЕ „Ђердап“ са водичем

Услови плаћања: по профактури хотела „Ђердап“ до доласка.

ПРЕВОЗ УЧЕСНИКА је индивидуалан. Уколико се пријави довољан број учесника постоји могућност организованог превоза из Новог Сада и Београда (обавезно попунити у Пријави).
Код организованог превоза у одласку је предвиђено краће задржавање на Сребрном језеру – Велико Градиште и видиковцу изнад излетишта „Хајдучка воденица“ на 30-ак км од Кладова. У повратку је предвиђен обилазак ХЕ Ђердап, а пре наставка пута за Београд и Нови Сад.

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42