Саветовања и семинари
»

УПРАВЉАЊЕ И ПРАВНО-ЕКОНОМСКО ПОСЛОВАЊЕ ОБРАЗОВНИХ УСТАНОВА ШКОЛСКА 2012/2013.

Београд, 5.9.2012. у 10,00 час. Београд, Дом синдиката (сала А2)


Трг Николе Пашића 5а


ИЗМЕНЕ ПРОПИСА У ОБЛАСТИ ПРОСВЕТЕ У
КОНТЕКСТУ РЕФОРМЕ ЈАВНОГ СЕКТОРА


- Стратешки правци развоја образовања у Србији до 2020.
- Потреба иновирања законске регулативе закони о основном,
средњем и образовању одраслих)
- Нови приступ финансирању у просвети (по ученику)

ПЛАНИРАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ РАДА
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИХ УСТАНОВА- Планирање у складу са стратешким приоритетима
министарства и развојним плановима образовних установа
(развојни план, пословни план, годишњи план рада,
финансијски план)
- Извори финансирања и проблеми у поступку реализације
финансијских планова
- Планирање и извршење пројеката у просвети


СИСТЕМИ КОНТРОЛА


- Контролне тачке прегледа инспекцијског надзора
- Успостављање система интерне финансијске контроле на
нивоу установе

ПРОФЕСИОНАЛИЗАЦИЈА И СТРУЧНО
УСАВРШАВАЊЕ У ПРОСВЕТИ

Директор • Секретар • Рачуновођа


- Познавање и правилна примена прописа и докумената у
Образовању
- Управљање финансијама у образовним установама

АКТУЕЛНА ПИТАЊА У ПРИМЕНИ ПРОПИСА

• Радни односи - Стручна спрема наставника, васпитача и стручних
сарадника као услов за пријем у радни однос; Преузимање запослених;
Повреде радне обавезе и дисциплински поступак

• Зараде - Специфични примери обрачуна зарада и накнада преко
Трезора; Утврђивање просечне зараде за запосленог и установу;
Могућност увећања зараде; Извршење на заради и другим сталним
новчаним примањима

• Образовно-васпитна делатност - Обавезе и одговорности
ученика; Оцењивање ученика
...

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42