Добродошли на сајт „Образовног информатора“
 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


13.03.2024.

ПРОПИСИ

Нема новообјављених службених гласила.

________________________________________________
11.03.2024.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени гласник РС” бр. 18 од 8.3.2024. године.

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника:
1. УРЕДБА о утврђивању Програма финансирања пројеката од јавног интереса које реализују удружења са територија изразито недовољно развијених општина (јединице локалне самоуправе из четврте групе) у 2024. години (ступа на снагу 16. марта 2024)
2. УРЕДБА о утврђивању Програма финансијске подршке, мера и активности у области очувања и јачања односа Републике Србије и дијаспоре кроз подршку удружењима дијаспоре, региона и матичне државе у 2024. години (ступа на снагу 16. марта 2024)
3. УРЕДБА о допуни Уредбе о ванредној интервентној мери подршке правним лицима и предузетницима који складиште малину и вишњу рода 2022. године ради измирења обавеза према произвођачима (ступа на снагу 9. марта 2024)
4. УРЕДБА о изменама Уредбе о финансијској подршци пољопривредним произвођачима шећерне репе рода 2023. године (ступа на снагу 9. марта 2024)
5. УРЕДБА о условима, критеријумима и поступку за остваривање права на доделу средстава за подстицање развоја социјалног предузетништва (ступа на снагу 16. марта 2024)
6. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1992/2024
7. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1993/2024
8. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2002/2024
9. ПРАВИЛНИК о структури, садржини и начину израде годишњег програма рада установа социјалне заштите (ступа на снагу 16. марта 2024)
10. ПРАВИЛНИК о методологији за обрачун неплаћеног кућног рада (ступа на снагу 16. марта 2024)
11. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања (ступа на снагу 16. марта 2024)
12. ОДЛУКА о додели средстава из буџета јединицама локалне самоуправе и градским општинама намењених за успостављање јединственог управног места
13. ИЗНОС месечне основице доприноса за обавезно здравствено осигурање лица за која се средства за уплату доприноса обезбеђују у буџету Републике Србије за 2024. годину
14. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о Регистру јавних функционера и Регистру имовине и прихода јавних функционера (ступа на снагу 16. марта 2024)

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМАНАУКАРепублика Србија у наредне три године председавајући ГПАИ
Република Србија у наредне три године биће председавајући Глобалног партнерства за вештачку интелигенцију (ГПАИ), и то у првој и трећој години помоћни председавајући, а у другој години главни председавајући.
ГПАИ је иницијатива која тежи да успостави глобалне стандарде и правила за развој вештачке интелигенције, као и да убрза развој вештачке интелигенције глобално, основана 2020.
Секретаријат ГПАИ је при Организацији за економску сарадњу и развој (ОЕЦД), а експертски центри су у Монтреалу и Паризу, док ће нови бити отворен у Јапану.
Србија је примљена пре мало више од годину дана, као једна од 29 чланица, консензусом. Међу најзначајнијим члановима су САД, Уједињено Краљевство, Индија, Јапан, Јужна Кореја, Бразил, Француска, Немачка, Турска, ЕУ и друге земље.

________________________________________________
07.03.2024.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени гласник РС” бр. 17 од 6.3.2024. године.

Прописи од значаја за буџетске кориснике су:
1. УРЕДБА o утврђивању Годишњег програма мониторинга статуса вода за 2024. годину (ступа на снагу 14. марта 2024)
2. УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене археолошког налазишта Бело Брдо (ступа на снагу 14. марта 2024)
3. ОДЛУКА о изменама Одлуке о одређивању одговорних лица и тела за управљање програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014–2020. године (ступа на снагу 7. марта 2024)
4. ОДЛУКА о измени Одлуке о одређивању органа, лица и тела за управљање програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА III) за период 2021–2027. године (ступа на снагу 7. марта 2024)
5. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
6. ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Стратегије управљања минералним и другим геолошким ресурсима Републике Србије од 2025. до 2040. године са пројекцијoм до 2050. године на животну средину
7. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања (ступа на снагу 14. марта 2024, осим одредаба члана 1. ст. 2–4, члана 3. став 2, члана 4, члана 6. ст. 2–5, чл. 7–13, члана 14. став 2. и члана 15. ст. 2, 4, 5, 10, 15, 17, 19, 21, 24, 28, 30. и 32, које се примењују од 15. маја 2024)

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМАЗДРАВСТВОСа Владом Јапана потписани уговори о донацији медицинске опреме
Министарство здравља je било домаћин потписивања три уговора са представницима здравствених установа у Србији о донацијима опреме у вредности готово 130.000 евра.
Влада Јапана потписала је уговоре са Домом здравља Владимирци, Институтом за неонатологију у Београду и Националним удружењем родитеља деце оболеле од рака (НУРДОР).
Дом здравља Владимирци добиће ултразвучни апарат са одговарајућим сондама, Институт за неонатологију у Београду добиће пастеризатор хуманог млека, док је Национално удружење деце оболеле од рака - НУРДОР кроз овај пројекат омогућило да уређај за безболно детектовање вена добију Институт за здравствену заштиту мајке и детета на Новом Београду, Универзитетска дечја клиника у Тиршовој и дечје одељење Клинике за неурохирургију у Клиничком центру Србије.
У последњих 25 година, Влада Јапана је донирала помоћ Србији у износу већем од 16 милиона евра, док је за здравство издвојено седам милиона евра. Укупна вредност свих донација, кроз различите видове помоћи, износи 511 милиона евра.

________________________________________________
06.03.2024.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени лист АП Војводине” бр. 12 од 28.2.2024. године.
Прописи од значаја за буџетске кориснике су:
1. Правилник о поступку и критеријумима за доделу средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова удружењима грађана за област социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике 2024. години (ступа на снагу 29. фебруара 2024)
2. Правилник о поступку и критеријумима за доделу бесповратних средстава јединицама локалне самоуправе са територије АП Војводине за финансирање израде локалних акционих планова и реализације активности из локалног акционог плана за унапређење родне равноправности (ступа на снагу 7. марта 2024)

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМАПРОСВЕТАПанел „Образовање 4.0“ на Копаоник бизнис форуму
На конкурсу „Градови у фокусу“ Министарства културе за 2024. годину подржани су пројекти 47 градова и општина широм Србије, који су на овај начин добили прилику да обнове и адаптирају установе културе, за шта је опредељено укупно 350 милиона динара.
Градови и општине у Србији показали су велику заинтересованост да и ове године конкуришу за средства Министарства. Изабрaне јединице локалне самоуправе понеће титулу – Град у фокусу, која ће им омогућити да буду препознате као релевантни центри развоја културе и на тај начин постану видљивије на културној мапи Републике Србије и Европе.
До сада је кроз овај програм, који је започео 2016. године, финансирано 169 пројеката и за њих је додељено 1.657.087.959,11 динара.

________________________________________________
05.03.2024.

ПРОПИСИ

Нема новообјављених службених гласила.

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМАКУЛТУРАСредствима прикупљеним по основу опортунитета подржати институције културе
Министарство правде Републике Србије доделило 7,5 милиона динара из средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења ,,Народном музеју Ужице”.
Додељена средства су утрошена за реконструкцију фасаде овог значајног објекта културе. Радови су изведени у складу са конзерваторским условима, како би се очувао изворни изглед грађевине која се налази под заштитом државе.
Директорка музеја захвалила се Министарству правде на разумевању потреба институција културе, као и на помоћи коју Влада Републике Србије пружа за унапређење услова у којим те институције раде.
Министарство издвојило 37 милиона динара за адаптацију Музеја ћирилице
Министарство културе определило је 37 милиона динара за адаптацију Музеја ћирилице у Рачи код Бајине Баште. Ова веома важна установа има задатак да едукује и образује младе, али и да штити наше национално писмо – ћирилицу као важан део националног идентитета.
Министарство културе је подржало пројекте рестаурације, адаптације и реконструкције овог здања бивше школе. Конкурсом „Градови у фокусу” 2023. године издвојено је 17 милиона динара за радове, а ове године, истим конкурсом, подржало је завршетак овог пројекта са још 20 милиона динара, који су предвиђени за партерно уређење и за поставку која ће бити изложена у Музеју ћирилице.
Такође, биће изграђен амфитеатар који ће омогућити да се различити културни програми одвијају испред Музеја ћирилице, као и модерне дигиталне интерактивне поставке прилагођене деци.

________________________________________________
04.03.2024.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени гласник РС“ бр. 16 од 1.3.2024. године.

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. УРЕДБА о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава за одрживи развој и унапређење шумарства у 2024. години (ступа на снагу 2. марта 2024)
2. УРЕДБА о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2024. години (ступа на снагу 2. марта 2024)
3. УРЕДБА о мерилима и критеријумима за доделу подстицајних средстава за очување и заштиту биолошке, предеоне и геолошке разноврсности у 2024. години (ступа на снагу 9. марта 2024)
4. УРЕДБА о измени Уредбе о нормативима и стандардима расподеле средстава акредитованим научноистраживачким организацијама (ступа на снагу 2. марта 2024)
5. ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијских програма Основних академских студија Криминалистике, Форензичког инжењерства, Информатике и рачунарства и студијског програма Основних струковних студија Криминалистике који се финансирају из буџета Републике Србије на Криминалистичко-полицијском универзитету за школску 2024/2025. годину (ступа на снагу 9. марта 2024)
6. ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијских програма Мастер академских студија Криминалистике, Форензичког инжењерства, Информатике и рачунарства, Управљање безбедносним ризицима природних катастрофа и Национална безбедност који се финансирају из буџета Републике Србије на Криминалистичко-полицијском универзитету за школску 2024/2025. годину (ступа на снагу 9. марта 2024)
7. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1706/2024
8. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1707/2024
9. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1721/2024
10. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1724/2024
11. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1727/2024
12. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1759/2024
13. ЗАКЉУЧАК о усвајању текста Програма финансијске подршке, мера и активности у области очувања и јачања односа Републике Србије и дијаспоре кроз организацију кампова за младе из дијаспоре и региона у 2024. години
14. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о утврђивању радних места, односно послова у управи за извршење заводских санкција на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем (ступа на снагу 9. марта 2024)
15. РЕШЕЊЕ о одређивању износа месечне новчане накнаде (посебни додатак) за рехабилитовано лице

ПРОСВЕТА


Oбукe за наставнике на тему „Програмирање у оквиру предмета Информатика и рачунарство“
Фондација „Петља” позива све заинтересоване наставнике и наставнице који предају Информатику и рачунарство у основним школама да се пријаве за нови циклус обука.
Циљ програма обуке је да наставницима и наставницама пружи додатну подршку у држању наставе из наставне теме Програмирање, у оквиру предмета Информатика и рачунарство.
Обука ће бити реализована онлајн.
Сви заинтересовани наставници и наставнице на обуку могу да се пријаве овде. Да би се приступило пријавном формулару, потребно је улоговати се својим налогом на портал Petlja.org. Пријаве су отворене до четвртка, 7.3.2024. до краја дана.
Обука је акредитована на 16 бодова стручног усавршавања и биће отворена током две недеље у периоду од понедељка 11.3. до понедељка 25.3.2024. године.

ПРАВОСУЂЕ


Свечано прослављено 162 године адвокатуре у Србији
Министарка правде присуствовала је свечаној академији, коју је поводом Дана адвокатуре организовала Адвокатска комора Србије.
Свечаном академијом обележено је 162 године од када је кнез Михаило Обреновић потписао указ о доношењу Закона о јавним правозаступницима, чиме је у Србији, пре многих тад развијенијих европских држава, законски уређена адвокатска професија. Од тог времена, српска адвокатура пружа огроман допринос успешном функционисању правне државе и представља један од стубова нашег правосудног система.

КУЛТУРА


Нови позив подршке копродукционим серијама – од 4. марта до 9. априла 2024. године
Уоквиру трогодишњег Пилот програма подршке копродукцијама серија (2023–2025), Европског фонда за подршку копродукције и дистрибуције креативних кинематографских и аудио-визуелних дела Eurimages Савета Европе, у коме Република Србија учествује, Дирекција Фонда Eurimages – ТВ серије, расписује нови позив у трајању од 4. марта до 9. априла о.г.
1. Позив за подршку копродукционим серијама – драмским, документарним и анимираним копродукционим остварењима. Грант је осмишљен да помогне копродукцијама између независних продуцената из земаља учесница и оних у државама чланицама географске зоне Фонда Eurimages, подстичући сарадњу уско повезану са емитерима или сервисима за стримовање. Подршка копродукцији серије је грант у износу од 250.000 или 500.000 евра, за финансирање копродукција серија у завршној фази. Укупан буџет је 3.500.000,00 динара.
2. Позив за подношење предлога за награду за развој копродукције серије у оквиру копродукционих маркета (за фестивале), биће расписан у септембру о.г.

________________________________________________
01.03.2024.

ПРОПИСИ

Нема новообјављених службених гласила.

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ЗДРАВСТВО


Влада одобрила нови правилник о листи лекова који се издају на рецепт
Влада Републике Србије усвојила је Решење о давању сагласности на измењени Правилник о листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања.
Овим правилником се предлаже стављање 67 медикамената на Листу лекова, међу којима је 15 нових, као и проширење индикација за лекове који се већ налазе на Листи, уз закључење посебних уговора и стављање шест дијететских производа на ту листу.

НАУКА


Уређење процеса везаних за отворену науку у Србији
Министарка науке, технолошког развоја и иновација у Влади Републике Србије Јелена Беговић присуствовала је првом састанку Радне групе за отворену науку у Србији, која је оформљена на иницијативу ресорног министарства како би уредила радне процесе везане за отворену науку.
Она је нагласила да је, што се тиче реализације отвореног приступа научним публикацијама, платформа еНаука почела да функционише и захваљујући томе смо веома близу нашем националном репозиторијуму.
Министарка је напоменула да научници још нису кренули да користе еНауку у пуном капацитету, додајући да је ова платформа омогућила много већу транспарентност читавој научној заједници и јавности, као и демократизацију наше научне продукције.
Ово је тек прва фаза развоја еНауке, а наставком развоја платформе још много података ће чинити њен садржај, рекла је Беговић, која је уједно најавила почетак рада портала отворене истраживачке инфраструктуре.
Овај портал ће чинити обједињену листу све постојеће научне опреме у Србији како би она постала доступна за коришћење целој научној заједници, али и приватном сектору, наводи се у саопштењу Министарства науке, технолошког развоја и иновација.

________________________________________________
29.02.2024.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени гласник РС”, бр. 15 од 28.2.2024. године

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о ценама здравствених услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите (ступа на снагу 7. марта 2024.)
2. ПРАВИЛНИК o изменама Правилника о највишем износу накнада трошкова за медицинско-техничка помагала која се издају на терет средства обавезног здравственог осигурања (ступа на снагу 7. марта 2024.)
3. ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за децембар 2023. године
4. ПОДАТАК о висини просечне месечне зараде по запосленом за четврти квартал 2023. године
5. ПОДАТАК о просечној годишњој заради по запосленом у Републици Србији за 2023. годину
6. ПОДАЦИ о просечној годишњој заради и просечној годишњој заради без пореза и доприноса у Републици Србији за 2023. годину
7. ПОДАЦИ о кретању просечне месечне зараде без пореза и доприноса и о кретању потрошачких цена у Републици Србији од 1. јула 2023. године до 31. децембра 2023. године

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


КУЛТУРА


Зрењанин Национална престоница културе 2025. године
Министарство културе Владе Републике Србије саопштило је да је Радна група за припрему и спровођење програма „Престоница културе Србије” донела одлуку о томе да Зрењанин буде Национална престоница културе 2025. године.
На основу пристиглих пријава, Радна група је оценила да је пријава Града Зрењанина добро осмишљена и да показује кохерентност уметничке и дизајнерске визије пројекта утемељеног на локалној специфичности.
У образложењу се наводи да Зрењанин својом кандидатуром представљеном под уметничким концептом „Меандри града – токови културе”, са идејом прожимања града, стваралаца и публике, има и детаљно објашњене стратегије, програме и капацитете града.
На Јавни позив за исказивање интересовања за учешће у програму Престоница културе Србије 2025, који је био отворен од 15. новембра 2023. до 14. јануара 2024. године, пристигло је осам пријава.
Почетак реализације пројекта Зрењанин – Национална престоница културе Србије, планиран је за 21. март 2025. године, додаје се у саопштењу.

________________________________________________

У току ...


ЗБИРКА ОДАБРАНИХ ПРОПИСА И СТРУЧНИХ ТЕКСТОВА О ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (СА ПОКЛОН ЦД-ОМ)

Детаљније »


НОВО СТРУЧНО ИЗДАЊЕ
ЗБИРКА ОДАБРАНИХ ПРОПИСА И СТРУЧНИХ ТЕКСТОВА О ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (децембар 2020.)

Детаљније »РАЧУНИ ЗА УПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА (фебруар 2020.)
Детаљније »


Генерише XML фајл без посебног софтвера

Детаљније »

ПДВ СОФТВЕРСКА АПЛИКАЦИЈА

(ПОПДВ и ПППДВ пореска евиденција са обрасцима)


Детаљније>>

НАРУЏБЕНИЦА
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана
011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42