СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
 Добродошли на сајт „Образовног информатора“
 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

04. 07. 2018.

Eлектронско подношење пореске пријаве за ПДВ са прегледом обрачуна

На порталу е-Порези обвезницима ПДВ доступан је софтвер за електронско подношење пореске пријаве за ПДВ са прегледом обрачуна. Пореска пријава ПП ПДВ и преглед обрачуна – образац ПО ПДВ порески обвезници подносе искључиво у електронском облику.

Усклађени динарски износи из Тарифе републичких административних такси

Усклађени динарски износи из Тарифе републичких административних такси („Сл. гл. РС” бр. 50/18) примењују се од 1. јула 2018. године. Усклађивање је извршено годишњим индексом потрошачких цена, који је објавио Републички завод за статистику, за период од 1. маја 2017. године до 30. априла 2018. године, осим динарских износа републичких административних такси прописаних Законом о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама.

________________________________________________

СЕРВИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

04. 07. 2018.

Признања НАЛЕД-а и РАС-а шампионима локалног развоја

У оквиру заједничког пројекта НАЛЕД-а и Развојне агенције Србије (РАС), 3. јула 2018. додељена су признања истакнутим појединцима, градовима и општинама победницима такмичења „Шампиони локалног развоја”, најбољима у привлачењу инвестиција, туризму и е-управи, који су својим радом допринели развоју локалних самоуправа. Градови шампиони су Ниш (категорија „Привлачење инвестиција”), Шабац („Најповољнија средина за улагања”), Бечеј („Ефикасна управа”) и Крушевац („Развој туризма”).

Враћање колективне тужбе

Радна група за израду измена и допуна Закона о парничном поступку, формирана при Министарству правде, планира враћање колективне тужбе у наш правни систем, а на иницијативу Националне организације потрошача Србије (НОПС). Ова тужба, каква постоји у Европској унији, а код нас је укинута 2013. године, у функцији је брже и ефикaсније заштите купаца и надокнаде штете.

________________________________________________

КРОЗ ПРОПИСЕ

03. 07. 2018.

Службени гласник РС – Међународни уговори бр. 9 од 2.7.2018.

КОМЕНТАРИ НОВИХ ПРОПИСА


Утврђена мрежа јавних средњих школа

Одлуком о мрeжи јавних средњих школа („Сл. гл. РС” бр. 49/18) Влада је утврдила да мрежу чини 520 школа распоређених у 30 округа. Преглед броја и просторног распореда јавних средњих школа по окрузима и за град Београд одштампан је уз Одлуку и чини њен саставни део. Одлуком је предвиђено да ће програме општег образовања и васпитања остваривати 107 гимназија, општег и уметничког образовања и васпитања, 39 средњих уметничких школа, као и да ће програме општег и стручног образовања и васпитања, односно општег и уметничког образовања и васпитања остваривати 44 мешовите школе. Такође, програме општег и стручног образовања и васпитања у трогодишњем и четворогодишњем трајању, специјалистичког и мајсторског образовања и других облика стручног образовања, као и образовање за рад у трајању од две године и обука до годину дана, оствариваће 308 стручних школа за редовне ученике и 21 школа за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом.

Подношење пореске пријаве за порезe на имовину преко јавног бележника

Правилником о начину подношења пореске пријаве за порезe на имовину преко јавног бележника („Сл. гл. РС” бр. 50/18), који је ступио на снагу 1. јула 2018. године, уређен је начин подношења пореске пријаве преко јавног бележника за пореске обавезе по основу пореза на имовину настале у вези са прометом непокретности. Јавни бележници који састављају, потврђују или оверавају јавнобележничке исправе, односно доносе извршне одлуке у оквиру законом поверених јавних овлашћења у поступку уписа у катастар непокретности и водова, дужни су да пореску пријаву за пореске обавезе по основу пореза на имовину настале у вези са прометом непокретности, попуњену и потписану од стране пореског обвезника са прилозима, (укључујући и белешку да пореска пријава није поднета преко јавног бележника) доставе, преко апликације која је путем web сервиса повезана са апликацијом е-шалтера, надлежном органу за послове уписа у катастар непокретности и водова тј. Републичком геодетском заводу.
Опширније у „Буџетском рачуноводству” бр. 13-14/18.

________________________________________________

ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

03. 07. 2018.

Нова средства из ИПА фондова

Нови Споразум у оквиру Акционог програма за ИПА фондове Србији омогућава коришћење ових средстава у укупном износу од 138.000.000 евра. До сада је додељено 41.000.000 евра од којих је 26.000.000 евра намењено за даље унапређење рада правосудних органа, док ће преостала средства бити коришћена за обнову школских објеката, здравствених установа и инфраструктуру.

Подстицање развоја малих предузећа

Из Привредне коморе Србије указано је да малим и средњим предузећима у Србији, по процени Европске инвестиционе банке, недостаје око милијарду евра кредита на средњи и дуги рок, јер та група предузећа тешко долази до банкарских позајмица, што је највећа препрека за њихoв даљи раст. Како је у Србији још увек неразвијено тржиште алтернативних извора финансирања, планирано је да се до краја ове године донесе законска регулатива за ове видове инвестирања (појединци, велике компаније, инвестициони фондови), у циљу докапитализације фирми. Стога је у Министарству финансија формирана радна група за израду Нацртa закона о алтернативним инвестиционим фондовима.

________________________________________________

КРОЗ ПРОПИСЕ

02. 07. 2018.

Садржаје нових прописа можете прегледати на следећем линку:

Службени гласник РС бр. 50 од 29.6.2018.

________________________________________________

ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

02. 07. 2018.

Могућност отварања нових поглавља

Током аустријског председавања у просеку европских интеграција очекује се да ће до краја године бити отворена три нова поглавља, која су и сада била спремна, а то су: Поглавље 9 – Финансијске услуге, Поглавље 17 – Економска и монетарна унија и Поглавље 18 – Статистика. Тренутно је отворено 14 од укупно 35 преговарачких поглавља, што даје могућност да се до краја 2023. године заврши преговарачки процес, како би Србија могла да постане чланица ЕУ 2025. године.

________________________________________________

СЕРВИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

02. 07. 2018.

Од данас почиње упис имовине код нотара

Од данас, 2. јула грађани могу приликом куповине некретнине – стана, плаца или земљишта да код нотара укњиже своју некретнину и уведу је у пореску евиденцију без одласка у службу катастра и пореске управе. Јaвни бележници ће електронским путем коришћења апликације „Промет непокретности” достављати исправе које се односе на послове промета непокретности надлежној служби за катастар непокретности, пореској управи и локалној пореској администрацији општина и градова. На овај начин поред тога што се грађанима поједностављује поступак код промета непокретности, омогућава се државним органима да податке добију истог дана што штеди време на обради података.

Нове медаље за Србију

На одржаним Медитеранским играма у Сарагоси у Шпанији наши спортисти су освојили укупно 32 медаље, од тога су 12 златних, 11 сребрних и 9 бронзаних.

Накнаде за принудне управнике у зградама

У зградама које нису изабрале управнике станарима ће од стране општине бити додељен принудни управник. У Србији има око 40.000 стамбених заједница, а станари у 4.600 зграда могу да очекују принудну управу. За принудне управнике у зградама одређен је ценовник, тако да накнада по стану месечно износи у згради од осам станова 240,57 динара, у згради од 8 до 30 станова 288,68 динара, са више од 30 станова 336,80 динара, за гаражу 96,23 динара и за гаражни бокс и место 48,11 динара.

________________________________________________

КРОЗ ПРОПИСЕ

29. 06. 2018.

Данас нема новообјављених службених гласила.

ЗАКОНИ У ПРОЦЕДУРИ

Усвојен већи број законских предлога

Скупштина Србије усвојила је већи број важних законских предлога:
1. Закона о финансијској подршци породицама са децом,
2. Закона о ратним меморијалима,
3. Закона о поједностављеном радном ангажовању на сезонским пословима у одређеним делатностима,
4. Закона о измени и допуни Закона о запошљавању странаца,
5. Закона о изменама и допунама Закона о условима за упућивање запослених на привремени рад у иностранство и њиховој заштити,
6. Закона о изменама и допунама Закона о финансијској подршци породици са децом,
7. Закона о изменама и допунама Закона о основним правима бораца, војних инвалида,
8. Закона о изменама и допунама Закона о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица,
9. Закона о изменама и допунама Закона о мирном решавању радних спорова.

________________________________________________
У току ...
РАДИОНИЦА

„УТВРЂИВАЊЕ ПОТРЕБНОГ БРОЈА ИЗВРШИЛАЦА У ШКОЛАМА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ”

14.8.2018.
хотел „Палас”, Београд

ПРОГРАМ     ПРИЈАВА
СЕМИНАР
за ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ
на тему:

„ИЗРАДА ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА ЗА 2019. ГОДИНУ У СКЛАДУ СА НОВИНАМА У ПРИМЕНИ ПРОПИСА”

24. август 2018. Београд,
(хотел „Палас”,
Топличин венац 23)
почетак у 10.00 часова

БЕСПЛАТНО ЗА ПРЕТПЛАТНИКЕ!

Детаљније »

ПРИЈАВА
Практикум
„РЕГИСТРОВАЊЕ ФАКТУРА
У ЦЕНТРАЛНОМ РЕГИСТРУ ФАКТУРА” (друго, допуњено издање, мај 2018)
Детаљније »

ПРИРУЧНИК ЗА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ (са CD-ом)
Детаљније »

НОВИ КОНТНИ ПЛАН ЗА
БУЏЕТСКИ СИСТЕМ
Детаљније »

Практикум
„ПРИМЕНА ЗАКОНА О
ПОРЕЗИМА НА ИМОВИНУ”
Детаљније »

АНАЛИТИЧКИ КОНТНИ
ОКВИР ЗА ДРУГА
ПРАВНА ЛИЦА
Детаљније »

БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО - ПРИМЕРИ КЊИЖЕЊА
(IV издање)
Детаљније »

Остала издања »
ПРАВНИ САВЕТНИК
број 15/2018.

» Садржај «
БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО број 15/2018.

» Садржај «
ПOДСЕТНИК ЗА ДИРЕКТОРА
број 15/2018.


» Садржај «
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана
011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42