СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
„ПРАВНИ САВЕТНИК”

Правни водич за пословање буџетских корисника

 

Часопис прати области: право ЕУ, радни односи, запошљавање, безбедност и здравље на раду, социјално осигурање, имовинско-правни односи, ауторско право, стамбени односи, процесно право, прописи из финансијског пословања, ИСО стандарди-управљање квалитетом...

Намењен је секретару буџетских установа.

Претплатници током године бесплатно добијају и СПЕЦИЈАЛНЕ ПРИЛОГЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА, у којима могу на једном месту наћи законску регулативу по делатностима и практичне савете правно-економских саветника.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 4 - 30. 01. 2018.
 

ПРОПИСИ
▪ I. Прописи донети између два броја
Прописи за пословање свих корисника јавних средстава
▪ II. Прописи у процедури
▪ III. Прописи у најави

ОБЛАСТИ

РАДНИ ОДНОСИ
▪ Новине везане за колективне уговоре у јавном сектору
▪ Попуњавање радних места и спречавање сукоба интереса у јавним службама сходно Закону о запосленима у јавним службама
▪ Измене и допуне Уредбе о каталогу радних места

ЈАВНЕ НАБАВКЕ
▪ Огласи о јавној набавци

ИМОВИНСКИ ОДНОСИ
▪ Новине у Закону о јавној својини III део

ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ
▪ Осврт на предлог првог закона који уређује електронску управу

ДЕЛАТНОСТИ

ДРЖАВНА УПРАВА
▪ Повереник за информације од јавног значаја као гарант слободног приступа информацијама од јавног значаја
ПРОСВЕТА
▪ Промене у стандардима и поступку за акредитацију студијских програма првог и другог нивоа високог образовања - II део
▪ Дисциплинска одговорност ученика
ЗДРАВСТВО
▪ План здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2018. годину
ЗАШТИТА
▪ Накнада зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и посебне неге детета и остале накнаде по основу рођења, неге и посебне неге детета – приказ новина
КУЛТУРА
▪ Дигитализација библиотечко-информационе грађе

ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

„Правни саветник” - архива

 

Број 4 - 30. 01. 2018. »

Број 2-3 - 15. 01. 2018. »

Број 1 - 08. 01. 2018. »


Старија издања: 1|2|3| Још резултата  


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42