П р о п и с и

 
Службени гласник РС

 

 Број 111  - 14.12.2023.


Министарства

1.РЕШЕЊЕ о упису у Регистар увозника сродних производа, 02-33 број 651-1/23
2.РЕШЕЊЕ о упису у Регистар увозника сродних производа, 02-33 број 658-1/23
3.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 661-1/23

Правосуђе

4.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1258/2023-01
5.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1259/2023-01
6.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1260/2023-01
7.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1261/2023-01
8.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1262/2023-01
9.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1263/2023-01
10.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1264/2023-01
11.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1265/2023-01
12.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1266/2023-01
13.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1267/2023-01
14.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1268/2023-01
15.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1269/2023-01
16.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1270/2023-01
17.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1271/2023-01

Други државни органи и држацне организације

18.ИНДЕКСИ потрошачких цена за новембар 2023. године

Друге организације

19.РЕШЕЊЕ o почетку обављања јавнобележничке делатности, број 4306-1-I-1/2023
20.РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број 4318-1-I-1/2023
21.СПОРАЗУМ о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за високо образовање
22.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд
23.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations a.д. Ниш

Локална самоуправа

24.ОДЛУКА о матичним подручјима на територији града Чачка
25.ОДЛУКА о матичним подручјима на територији града Краљева
26.ОДЛУКА о одређивању матичних подручја на територији општине Оџаци

________________________________________________

 Број 110  - 08.12.2023.


Влада

1.УРЕДБА о условима, висини, обухвату корисника пензија и динамици исплате новчаног износа као увећања уз пензију
2.УРЕДБА о измени Уредбе о финансијском давању пољопривредним газдинствима за пољопривредну производњу биљних култура у 2023. години
3.УРЕДБА о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2023. години
4.УРЕДБА о измени Уредбе о ванредној интервентној мери подршке произвођачима кондиторских производа за откуп млека у праху
5.УРЕДБА о измени и допуни Уредбе о нормативима и стандардима расподеле средстава акредитованим научноистраживачким организацијама
6.ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини чији је режим издавања на рецепт
7.РЕШЕЊЕ о разрешењу државног секретара у Министарству правде
8.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону у Министарству спољних послова
9.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону у Министарству спољних послова
10.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
11.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфpаструктуре
12.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
13.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
14.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
15.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашњих послова
16.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
17.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
18.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
19.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
20.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете
21.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете
22.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете
23.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о селу
24.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за јавна улагања
25.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
26.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Завода за социјално осигурање
27.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
28.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за дуално образовање и Национални оквир квалификација
29.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
30.РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Привременог органа општине Блаце
31.РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Врању
32.РЕШЕЊЕ о именовању вршилаца дужности чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Врању
33.РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању српског дела српско-мађарске Мешовите комисије за граничну контролу
34.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
35.РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Безбедносно-информативне агенције
36.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Безбедносно-информативне агенције
37.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-12087/2023
38.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-12088/2023
39.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-12089/2023
40.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-12091/2023
41.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-12132/2023
42.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-12133/2023
43.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Национални парк Фрушка гора” за 2022. годину
44.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Тrayal Корпорације а.д. Крушевац за 2022. годину
45.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Водопривредног привредног друштва „Галовицаˮ друштво са ограниченом одговорношћу, Београд за 2022. годину
46.РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности на Одлуку о продаји непокретности Акционарског друштва „Елeктропривреда Србије”, Београд
47.РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности на Одлуку о продаји непокретности Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд
48.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о измени Правилника о раду Привредног друштва „Просветни преглед” д.о.о. Београд
49.РЕШЕЊЕ о давању сагласности за проширење подручја Слободне зоне „Суботица” у Суботици
50.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање 37. Европског првенства у воденим спортовима 2024, које обухвата Европско сениорско првенство у воденим спортовима 2024 и Европско мастерс првенство у воденим спортовима 2024, у Београду 2024. године
51.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Првенства света у рвању за јуниоре, у Новом Саду 2024. године
52.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Крагујевца, Република Србија и града Милвокија, Висконсин, Сједињене Америчке Државе
53.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Новог Сада, Република Србија и града Кливленда, Охајо, САД
54.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12102/2023
55.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12111/2023
56.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12112/2023
57.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12113/2023
58.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12114/2023
59.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12115/2023
60.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12116/2023
61.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12117/2023
62.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12118/2023
63.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12119/2023
64.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12120/2023
65.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12121/2023
66.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12122/2023
67.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12123/2023
68.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12124/2023
69.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12127/2023
70.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-11835/2023
71.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-11841/2023
72.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-11969/2023
73.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-11970/2023
74.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интересa за експропријацију непокретности, 05 број 465-11971/2023
75.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-11979/2023
76.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11828/2023
77.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11833/2023
78.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11837/2023
79.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11840/2023
80.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11959/2023
81.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11973/2023
82.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11974/2023
83.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11975/2023
84.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11978/2023
85.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11980/2023
86.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11982/2023
87.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11983/2023
88.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за непотпуну експропријацију непокретности, установљењем права службености

Министарства

89.ПРАВИЛНИК о начину вршења надзора над извршењем уговора о јавним набавкама
90.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о упису у Регистар пољопривредних газдинстава, промени података и обнови регистрације, електронском поступању, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства
91.ПРАВИЛНИК о измени Правилника о максималним концентрацијама одређених контаминената у храни
92.ПРАВИЛНИК о измени Правилника о прехрамбеним и здравственим изјавама које се наводе на декларацији хране

Правосуђе

93.ПРАВИЛНИК о раду Буџетске комисије Високог савета судства
94.ПРАВИЛНИК о заштити судије и суда од непримереног утицаја
95.ПОСЛОВНИК o раду Високог савета судства
96.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-863/2023-01
97.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-880/2023-01
98.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-991/2023-01
99.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-1071/2023-01
100.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1214/2023-01
101.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1272/2023-01

Народна банка

102.ОДЛУКА о измени Одлуке о привременим мерама за банке у циљу олакшавања приступа финансирању физичким лицима
103.ОДЛУКА о измени Одлуке о адекватности капитала банке
104.ОДЛУКА о изменама Одлуке о привременој мери која се односи на израчунавање капитала банке
105.ОДЛУКА о издавању и основним обележјима нумизматичког новца с ликом Николе Тесле
106.ОДЛУКА о утврђивању Програма монетарне политике Народне банке Србије у 2024. години

Друге организације

107.ОДЛУКА о висини, начину и роковима плаћања јединствeне чланарине и финансирању Привредне коморе Србије у 2024. години
108.ОДЛУКА о изменама и допуни Кодекса пословне етике посредника у промету и закупу непокретности
109.РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности
110.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco SEE д.о.о. Београд
111.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд

________________________________________________

 Број 109  - 06.12.2023.


Министарства

1.ПРАВИЛНИК о остваривању образовно-васпитног рада у иностранству
2.ОДЛУКА о избору пројеката на Конкурсу за уступање послова од јавног интереса – примењена и друга истраживања (пројекте) у области заштите биља
3.РЕШЕЊЕ о упису у Регистар увозника сродних производа, 02-33 број 622-1/23
4.РЕШЕЊЕ о упису у Регистар увозника сродних производа, 02-33 број 636-1/23
5.РЕШЕЊЕ о упису у Регистар увозника сродних производа, 02-33 број 639-1/23
6.РЕШЕЊЕ о упису у Регистар увозника сродних производа, 02-33 број 643-1/23

Други државни органи и државне организације

7.ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о образовању и раду Стручне службе Заштитника грађана

Друге организације

8.АНЕКС II Колективног уговора за Јавно предузеће „Пошта Србије”, Београд
9.ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о накнадама за коришћење заштићеног подручја Национални парк Тара

________________________________________________

 Број 108  - 03.12.2023.Републичка изборна комисија

1.ОДЛУКА о објављивању укупног броја бирача у Републици Србији за изборе за народне посланике Народне скупштине, расписане за 17. децембар 2023. године
2.ОДЛУКА о броју гласачких листића који се штампају за гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине, расписаним за 17. децембар 2023. године

________________________________________________

 Број 107  - 01.12.2023.


Председник Републике

1.УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Аргентини
2.УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Кенији
3.УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Ирак
4.УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Краљевини Данској
5.УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Краљевини Шпанији

Влада

6.УРЕДБА о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
7.УРЕДБА о измени Уредбе о ограничењу висине цена деривата нафте
8.УРЕДБА о изменама и допуни Уредбе о начину и модалитетима израчунавања трошкова који су настали као директан резултат саобраћања воза
9.УРЕДБА о изменама Уредбе о режиму граничних провера страних и домаћих пловила
10.ОДЛУКА о утврђивању куће Милана Јокића у Бајиној Башти за споменик културе
11.ОДЛУКА о утврђивању Градине у Радаљеву и Трешњевици за археолошко налазиште
12.ОДЛУКА о утврђивању Јабланице у селу Плеш за археолошко налазиште
13.ОДЛУКА о образовању Комисије за евидентирање и одобравање средстава за надокнаду разлике у цени гаса
14.РЕШЕЊЕ о престанку дужности почасног конзула Републике Србије у Перту, Аустралија
15.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Измена и допуна Финансијског плана Агенције за реституцију за 2023. годину
16.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм пословања Водопривредног привредног друштва „Ерозија” друштво са ограниченом одговорношћу, Ниш, за 2023. годину
17.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа за развој планинског туризма „Стара планина”, Књажевац за 2023. годину
18.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈП „Скијалишта Србијеˮ за период од 2023. до 2032. године
19.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈП „Скијалишта Србијеˮ за период од 2023. до 2027. године
20.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о расподели вишка прихода над расходима оствареног у Регулаторној агенцији за електронске комуникације и поштанске услуге у 2022. години и нераспоређеног добитка из ранијих година
21.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу вишка прихода над расходима Агенције за управљање лукама за 2022. годину
22.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Национални парк Тара” за 2022. годину
23.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Привредног друштва с ограниченом одговорношћу за стратешки откуп и дистрибуцију пољопривредних производа „Метохијаˮ, Београд за 2022. годину
24.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Апатин, Република Србија и града Мохач, Мађарска
25.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Бора, Република Србија и града Лонгјен округа Шанганг, Народна Република Кина
26.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање 2025 Европског првенства за ветеране у стоном тенису, у Београду 2025. године
27.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на замену земљишта
28.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11864/2023
29.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11865/2023
30.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11866/2023
31.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11867/2023
32.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11868/2023
33.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11870/2023
34.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11871/2023
35РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11872/2023
36.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11873/2023
37.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности
38.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11599/2023
39.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11602/2023
40.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11609/2023
41.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11610/2023
42.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11612/2023

Министарства

43.ПРАВИЛНИК о измени Правилника о садржини и изгледу обрасца, као и начину издавања заједничког ветеринарског улазног документа
44.ПРАВИЛНИК о посебним мерама заштите од пожара у пољопривреди
45.ПРАВИЛНИК о квалитету и хемијском саставу природног гаса који се преузима и испоручује са дела транспортног система
46.ПРАВИЛНИК о измени Правилника о условима, програму и начину полагања стручног испита за обављање послова у објектима за производњу, пренос и дистрибуцију електричне енергије
47.ПРАВИЛНИК о измени Правилника о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2023. годину
48.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о начину пријављивања, прикупљања и праћења нежељених реакција на лекове
49.ПРАВИЛНИК о утврђивању репрезентативности удружења у култури
50.ПРАВИЛНИК о престанку важења одређених правилника
51.РЕШЕЊЕ о упису у Регистар произвођача сродних производа
52.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа

Правосуђе

53.ОДЛУКА о престанку функције председнику суда, број 119-05-1057/2023-01
54.ОДЛУКА о престанку функције председнику суда, број 119-05-1058/2023-01
55.ОДЛУКА о престанку функције председнику суда, број 119-05-1059/2023-01
56.ОДЛУКА о престанку функције јавном тужиоцу у Основном јавном тужилаштву у Шапцу
57.ОДЛУКА о престанку функције јавном тужиоцу у Основном јавном тужилаштву у Пироту

Народна банка Србије

58.РЕШЕЊЕ о давању дозволе за издавање електронског новца

Републичка изборна комисија

59.ОДЛУКА о утврђивању Збирне изборне листе кандидата за народне посланике Народне скупштине

Други државни органи и државне организације

60.РЕШЕЊЕ о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике који остварују право у новембру 2023. године

Друге организације

61.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд
62.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Centrosinergija д.o.o. Београд

Локална самоуправа

63.РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Стандард”, Књажевац

________________________________________________

 Број 106  - 30.11.2023.


Влада

1.УРЕДБА о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2024. годину

________________________________________________

 Број 105  - 29.11.2023.


Влада

1.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11773/2023
2.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11779/2023
3.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11786/2023
4.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11788/2023

Министарства

5.РЕШЕЊЕ о упису у Регистар произвођача сродних производа
6.РЕШЕЊЕ о упису у Регистар увозника сродних производа, 02-33 број 625-1/23
7.РЕШЕЊЕ о упису у Регистар увозника сродних производа, 02-33 број 626-1/23

Правосуђе

8.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01217/2023-01
9.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01218/2023-01
10.ОДЛУКА о избору судија, број 119-05-01219/2023-01
11.ОДЛУКУ о избору судије, број 119-05-01220/2023-01
12.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01221/2023-01
13.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01222/2023-01
14.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01223/2023-01
15.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01224/2023-01
16.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01225/2023-01
17.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01230/2023-01
18.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01233/2023-01
19.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1226/2023-01
20.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1227/2023-01
21.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1228/2023-01
22.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1229/2023-01
23.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1231/2023-01
24.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1232/2023-01
25.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1234/2023-01
26.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1235/2023-01
27.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1236/2023-01
28.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1237/2023-01
29.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1238/2023-01
30.ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-1074/2023-01
31.ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01080/2023-01
32.ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01081/2023-01
33.ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01082/2023-01
34.ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01083/2023-01
35.ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01084/2023-01
36.ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01085/2023-01
37.ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01086/2023-01
38.ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01087/2023-01
39.ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01088/2023-01
40.ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01089/2023-01
41.ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01090/2023-01
42.ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01091/2023-01
43.ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01092/2023-01
44.ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01093/2023-01
45.ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01094/2023-01
46.OДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01095/2023-01
47.ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01096/2023-01
48.ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01097/2023-01
49.ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01098/2023-01
50.ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01099/2023-01
51.ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01100/2023-01
52.ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01101/2023-01
53.ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01102/2023-01
54.ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01103/2023-01
55.ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01104/2023-01
56.ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01105/2023-01
57.ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01106/2023-01
58.ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01107/2023-01
59.ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01108/2023-01
60.ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01109/2023-01
61.ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01141/2023-01
62.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-00581/2023-01
63.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-00761/2023-01
64.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-00886/2023-01
65.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-00892/2023-01
66.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-00913/2023-01
67.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-00990/2023-01
68.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-00995/2023-01
69.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-01076/2023-01
70.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-01077/2023-01
71.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-01078/2023-01
72.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-01079/2023-01
73.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-982/2023-01

Други државни органи и државне организације

74.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о условима које морају да испуњавају пружаоци услуга у ваздушној пловидби

________________________________________________

 Број 104  - 24.11.2023.


Влада

1.УРЕДБА о обавезној производњи и промету хлеба од брашна „Т-500ˮ
2.УРЕДБА о измени Уредбе о ограничењу висине цена деривата нафте
3.УРЕДБА о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2023. години
4.УРЕДБА о измени Уредбе о финансијском давању пољопривредним газдинствима за пољопривредну производњу биљних култура у 2023. години
5.УРЕДБА о измени Уредбе о ванредној интервентној мери подршке произвођачима кондиторских производа за откуп млека у праху
6.УРЕДБА o измени Уредбе о утврђивању Програма финансијске подршке пољопривредним произвођачима сунцокрета рода 2022. године
7.УРЕДБА о измени и допуни Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024–2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса
8.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашње и спољне трговине
9.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
10.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
11.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства унутрашње и спољне трговине
12.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства за европске интеграције
13.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
14.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за дуално образовање и Национални оквир квалификација
15.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
16.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
17.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
18.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Службе за управљање кадровима
19.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Службе за управљање кадровима
20.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Службе за управљање кадровима
21.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
22.РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Агенције за реституцију
23.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Агенције за реституцију
24.РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Дома ученика средњих школа „Младостˮ у Алексинцу
25.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности члана Управног одбора Дома ученика средњих школа „Младостˮ у Алексинцу
26.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности председника и вршилаца дужности чланова Управног одбора Агенције за просторно планирање и урбанизам Републике Србије
27.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-11360/2023-1
28.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-11521/2023
29.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-11560/2023
30.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-11561/2023
31.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-11562/2023
32.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Србијагасˮ Нови Сад за 2023. годину
33.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити привредног друштва „Први партизан” а.д. Ужице за 2022. годину
34.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити привредног друштва „Прва искра – наменска производња” а.д. Барич за 2022. годину
35.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити привредног друштва „Милан Благојевић – Наменска” а.д. Лучани за 2022. годину
36.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Ценовника одстрела дивљачи, меса одстрељене дивљачи, услуга у лову и живе дивљачи
37.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Лебане, Република Србија са општином Ampelokipoi-Menemeni, Република Грчка
38.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11600/2023
39.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11615/2023
40.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-11438/2023
41.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-11439/2023
42.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11434/2023
43.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11440/2023
44.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11441/2023
45.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за непотпуну експропријацију непокретности, установљењем права трајне службености пролаза гасовода и привремено заузеће непокретности

Министарства

46.ПРАВИЛНИК о систему за извештавање о стању јавног дуга аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе
47.ПРАВИЛНИК о додели бесповратних средстава у оквиру пројекта за конкурентну пољопривреду
48.ПРАВИЛНИК о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла
49.ПРАВИЛНИК о програму, начину спровођења обуке и начину провере знања ради издавања сертификата професионалног корисника и обрасцу сертификата
50.ПРАВИЛНИК о измени Правилника о захтевима за безбедност пловила за рекреацију и пловила на водомлазни погон
51.ПРАВИЛНИК о условима за обављање аутономне вожње
52.ПРАВИЛНИК о изгледу и садржини обрасца путне исправе за избеглице
53.ОДЛУКЕ о сврставању робе које је донео Комитет за Хармонизовани систем Светске царинске организације на 71. заседању марта 2023. године
54.УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2023/2218
55.УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2023/1419
56.УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2023/1420
57.УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2023/1427
58.РЕШЕЊЕ о именовању јавног извршитеља
59.РЕШЕЊЕ о упису у Регистар увозника сродних производа, 02-33 број 621-1/23
60.РЕШЕЊЕ о упису у Регистар увозника сродних производа, 02-33 број 627-1/23
61.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 628-1/23
62.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа,02-33 број 630-1/23
63.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 630-2/23
64.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 630-3/23
65.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 630-4/23
66.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 630-6/23
67.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 630-5/23
68.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарилосе и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 630-7/23

Други државни органи и организације

69.ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
70.ПРОГРАМ Фонда за развој Републике Србије
71.ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за септембар 2023. године
72.ПОДАТАК о висини просечне зараде по запосленом за трећи квартал 2023. године
73.ПОДАТАК о просечној заради по запосленом у Републици Србији за период од октобра 2022. до септембра 2023. године

Друге организације

74.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Borolini exclusive д.о.о. Београд
75.ДАЉИНАР за међумесни превоз

________________________________________________

 Број 103  - 21.11.2023.


Председник Република

1.УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Федеративној Републици Бразил
2.УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Боливарској Републици Венецуели, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Хавани
3.УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Боливарској Републици Венецуели
4.УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Краљевини Шведској
5.УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Либији

Влада

6.УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о одређивању критеријума за доделу подстицаја ради привлачења директних улагања у сектору услуга хотелског смештаја
7.УРЕДБA о врсти финансијских гаранција и еквивалентног осигурања којим се обезбеђује обављање делатности управљања отпадом
8.УРЕДБA о начину и поступку управљања муљем из постројења за пречишћавање комуналних отпадних вода
9.УРЕДБA о техничким и технолошким условима за пројектовање, изградњу, опремање и рад постројења и врстама отпада за термички третман отпада, граничне вредности емисија и њихово праћење
10.УРЕДБА о изменaмa Уредбе о утврђивању Програма управљања водама у 2023. години
11.УРЕДБA о измени Уредбе о Плану мреже здравствених установа
12.ОДЛУКА о оснивању привредног друштва „EXPO 2027” д.о.о. Београд
13.ОДЛУКА о изради Просторног плана подручја посебне намене Предела изузетних одлика Авала–Космај
14.ОДЛУКА о образовању Радне групе за реализацију пројекта „Изградња моста – обилазнице око Новог Сада, са приступним саобраћајницама”
15.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
16.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
17.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
18.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
19.РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника министра спорта
20.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спорта
21.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
22.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичке дирекције за воде у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
23.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за водне путеве у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
24.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
25.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности комесара Комесаријата за избеглице и миграције
26.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за заједничке послове републичких органа
27.РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за дуално образовање и Национални оквир квалификација
28.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за дуално образовање и Национални оквир квалификација
29.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
30.РЕШЕЊЕ о разрешењу привременог директора Агенције за испитивање, жигосање и обележавање оружја, направа и муниције
31.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Агенције за испитивање, жигосање и обележавање оружја, направа и муниције
32.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Студентског центра „Приштина” у Косовској Митровици
33.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности председника и вршилаца дужности чланова Управног одбора Студентског центра „Приштина” у Косовској Митровици
34.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Студентског центра Ниш
35.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности председника и вршилаца дужности чланова Управног одбора Студентског центра Ниш
36.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Нишу
37.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности председника и вршилаца дужности чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Нишу
38.РЕШЕЊЕ о разрешењу члана и именовању вршиоца дужности члана Привременог органа општине Косовска Каменица
39.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10964/2023
40.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10967/2023
41.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10956/2023
42.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10959/2023
43.PЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10972/2023
44.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10974/2023
45.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10960/2023
46.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10963/2023
47.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10979/2023
48.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10981/2023
49.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10976/2023
50.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10977/2023
51.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10983/2023
52.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10985/2023
53.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10968/2023
54.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10970/2023
55.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10954/2023
56.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10953/2023
57.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10950/2023
58.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10949/2023
59.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10957/2023
60.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10961/2023
61.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10951/2023
62.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10952/2023
63.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10962/2023
64.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10966/2023
65.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10955/2023
66.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10958/2023
67.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10948/2023
68.РЕШЕЊЕ о одбијању захтева за доделу националног спортског признања, 05 број 661-11240/2023
69.РЕШЕЊЕ о одбијању захтева за доделу националног спортског признања, 05 број 661-11242/2023
70.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Службени гласникˮ за 2023. годину
71.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања „Транснафта” АД Панчево за 2023. годину
72.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања „Нови Сад – Гас” д.о.о. Нови Сад за 2023. годину
73.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе” за 2023. годину
74.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Фонда солидарности за 2023. годину
75.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Агенције за безбедност саобраћаја за 2023. годину
76.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма рада Института за стандардизацију Србије за 2023. годину
77.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о допуни Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
78.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о раду „Коридори Србије” д.о.о. Београд
79.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о висини цена приступа и цена приступа делу јавне железничке инфраструктуре који повезује са услужним објектима за Ред вожње 2024/2025
80.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм Црвеног крста Србије „Ефикасан одговор на несреће – јачање капацитета Црвеног крста за деловање у несрећама – 2023. година”
81.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Светског првенства у спортском риболову у дисциплини пловак за кадете У15, јуниоре У20 и јуниоре У25, у Апатину и Сомбору 2024. године
82.РЕШЕЊЕ давању претходне сагласности да организација у области спорта у свом називу садржи назив Републике Србије
83.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Врњачка Бања, Република Србија и општине Херцег Нови, Црна Гора
84.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11412/2023
85.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11414/2023
86.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11416/2023
87.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11117/2023
88.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11118/2023
89.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11119/2023
90.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11139/2023
91.РЕШЕЊЕ о измени Решења о утврђивању јавног интереса за експропријацију, административни пренос и непотпуну експропријацију непокретности

Министарства

92.ПРАВИЛНИК о пројектној документацији
93.ПРАВИЛНИК о претходној студији изводљивости и студији изводљивости
94.ПРАВИЛНИК о праћењу реализације и рационализацији капиталних пројеката
95.ПРАВИЛНИК о утврђивању усклађених износа оствареног укупног месечног прихода домаћинства, као услова за стицање статуса енергетски угроженог купца
96.ПРАВИЛНИК о изменaмa и допунама Правилника о утврђивању Плана издавања пригодних поштанских марака и мотива редовних издања поштанских марака
97.РЕШЕЊЕ о упису у Регистар увозника сродних производа

Правосуђе

98.ОДЛУКА о престанку функције јавном тужиоцу у Основном јавном тужилаштву у Бору
99.ОДЛУКА о престанку функције јавном тужиоцу у Основном јавном тужилаштву у Зајечару
100.ОДЛУКА о престанку функције јавном тужиоцу у Основном јавном тужилаштву у Лозници

Други државни органи и државне организације

101.РЕШЕЊЕ о продужењу статуса вршитељке дужности помоћнице Поверенице за заштиту равноправности
102.ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 6/0-03-769/2023-1

________________________________________________

 Број 102  - 17.11.2023.


Министарства

1.РЕШЕЊЕ о упису у Регистар произвођача сродних производа
2.РЕШЕЊЕ о упису у Регистар увозника сродних производа, 02-33 број 608-1/23
3.РЕШЕЊЕ о упису у Регистар увозника сродних производа, 02-33 број 612-1/23
4.РЕШЕЊЕ о упису у Регистар увозника сродних производа, 02-33 број 613-1/23
5.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 607-1/23
6.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 607-2/23
7.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 610-1/23

Правосуђе

8.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1154/2023-01
9.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1155/2023-01
10.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1156/2023-01
11.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1157/2023-01
12.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1158/2023-01
13.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1159/2023-01
14.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1160/2023-01
15.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1161/2023-01
16.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1162/2023-01
17.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1163/2023-01
18.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1164/2023-01
19.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1165/2023-01
20.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1166/2023-01
21.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1167/2023-01
22.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1168/2023-01
23.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1169/2023-01
24.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1170/2023-01
25.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1171/2023-01
26.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1172/2023-01
27.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1173/2023-01
28.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1174/2023-01
29.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1175/2023-01
30.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1176/2023-01
31.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1177/2023-01
32.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1178/2023-01
33.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1179/2023-01
34.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1180/2023-01
35.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1181/2023-01
36.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1182/2023-01
37.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1183/2023-01
38.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1184/2023-01
39.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1185/2023-01
40.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1186/2023-01
41.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1187/2023-01
42.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1188/2023-01
43.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1189/2023-01
44.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1190/2023-01
45.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1191/2023-01
46.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1192/2023-01
47.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1193/2023-01
48.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1194/2023-01
49.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1195/2023-01
50.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1196/2023-01
51.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1197/2023-01
52.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1198/2023-01
53.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1199/2023-01
54.ОДЛУКА о избору судија, број 119-05-1200/2023-01
55.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1201/2023-01
56.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1202/2023-01
57.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1203/2023-01
58.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1204/2023-01
59.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1205/2023-01

Други државни органи и државне организације

60.ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о стандардима и поступку за акредитацију студијских програма

Друге организације

61.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд

Локална самоуправа

62.РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Водовод”, Шид

________________________________________________
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42