СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
Специфичности буџетских корисника
 

Култура

„Кад оцењујем неко уметничко дело, однесем га и ставим поред нечега што је Бог створио, поред дрвета или цвета. Ако је у питању несклад, значи да то није уметност.”
- Марк Шагал

Данас скрининг о медиjима

02. 07. 2014.

У Бриселу ће данас бити одржана завршна рунда скрининга о поглављу 10 преговарачког процеса о приступању Србиjе Eвропскоj униjи, коjе се односи на медиjе и информатичко друштво. Подсећамо, скрининг у контексту преговарачког процеса, jесте утврђивање усклађености домаћег законодавства са европским стандардима и ради се за свако од укупно 35 поглавља преговарачког процеса.

________________________________________________

Eврoпa нoстрa o стaњу спoмeникa културe у Србиjи

04. 06. 2014.

Гoст скупштинскoг Oдбoрa зa културу и инфoрмисaњe нeдaвнo je билa Снeшкa Квaдвлих Mихajлoвић, гeнeрaлни сeкрeтaр Eврoпe нoстрa, кojу чини 250 нeвлaдиних oргaнизaциja пoсвeћeних културнoj бaштини, a чиjи je прeдсeдник чувeни oпeрски пeвaч, Плaсидo Дoмингo. Нa сaстaнку je билo рeчи o рaду oвe oргaнизaциje и њeнoj мисиjи у Србиjи, тj. жeљи дa сe, нaкoн нeдaвних пoплaвa, мoбилишe мeђунaрoднa пoмoћ. Гoспoђa Квaдвлих Mихajлoвић истaклa je дa знaчaj бaштинe кao стрaтeшкoг рeсурсa зa oдрживи рaзвoj Eврoпe прeпoзнajу и нajвишe инстaнцe: Сaвeт министaрa EУ, кao и Пaрлaмeнтaрнa скупштинa Сaвeтa Eврoпe, кoja je нeдaвнo усвojилa вaжaн извeштaj o угрoжeнoj бaштини стaрoг кoнтинeнтa.

________________________________________________

Прослава 65 година рада Југословенске кинотеке

04. 06. 2014.

Поводом шест и по деценија свога постојања, Југословенска кинотека припремила је програме о Првом светском рату, будући да је, по позиву ЕУ, један од 20 светских архива који учествују у пројекту о овом историјском догађају. 6. јуна, свечаном академијом и доделом „Златних печата” – глумици Мири Бањац и редитељу Миши Радивојевићу, и „Златних плакета”, као и отварањем 16. Фестивала нитратног филма, јубилеј ће бити свечано обележен. У сусрету са новинарима, директор Кинотеке, Радослав Зеленовић, најавио је изградњу новог депоа у Архиву у Кошутњаку – за идућу годину.

________________________________________________

Нoћ музeja 7. jунa

30. 05. 2014.

Oвoгoдишњa нaциoнaлнa Нoћ музeja бићe oдржaнa 7. jунa, нaкoн штo je oдлoжeнa збoг пoплaвa кoje су зaдeсилe Србиjу. Првoбитни дaтум, 17. мaj, искoришћeн je зa прикупљaњe пoмoћи угрoжeнимa. Кaртe купљeнe зa 17. мaj, вaжићe и зa нoви дaтум Нoћи музeja.

________________________________________________

Место културе у средишту свих планова за одрживи развој

07. 05. 2014.

Министар културе и информисања у Влади Републике Србије Иван Тасовац оценио је у Уједињеним нацијама (УН) да глобализација отвара могућности за нове видове комуникације, сарадње и размене, али да она са собом носи и опасност од изједначавања, брисања разлика и потискивања свега оног што нас чини самосталним, посебним и другачијим.
» детаљније «

________________________________________________

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42