СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
 Добродошли на сајт „Образовног информатора“
 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

28. 03. 2018.

Годишњи порез на доходак грађана за 2017. годину преко 2.375.136 динара

Физичка лица која су у 2017. години остварила доходак преко 2.375.136 динара, обавезна су да поднесу пореску пријаву за годишњи порез на доходак грађана. Резиденти Србије приликом обрачуна узимају у обзир доходак који су остварили и у Србији и у другим државама, док нерезиденти узимају у обзир само доходак остварен у Србији. Лични одбици који се могу одбити од дохотка за опорезивање су: за пореског обвезника – 316.685 динара, а за издржаваног члана породице – 118.757 динара, с тим да износ личних одбитака може бити максимално 50% дохотка за опорезивање.
Рок за подношење пореске пријаве је 15. мај 2018. године. Пријава се подноси на Обрасцу ППДГ-2Р, у електронском облику или у писменом облику непосредно или путем поште, пореском органу надлежном према пребивалишту, односно боравишту пореског обвезника.

За подстицање запошљавања издвојено 3,65 милијарди динара

Национална служба за запошљавање (НСЗ) издвојила је 3,65 милијарди динара за реализацију активних мера запошљавања, као и 550 милиона динара за подстицање запошљавања особа са инвалидитетом. У циљу што бољег искоришћења ових средстава НСЗ и Привредна комора Србије организовале су скуп са циљем да се послодавци упознају са могућностима и условима конкурисања и коришћења субвенција за запошљавање. На скупу је истакнуто да је потребно да се даље усаглашава процес стручних пракси и образовања са потребама послодаваца. За подстицање запошљавања држава убудуће може да рачуна и на средства ИПА фондова у износу од око пет милиона евра, а такође се очекује и износ од око 500 милиона динара од локалних самоуправа.

Бесповратна средства из буџета АП Војводине за пројектно техничку документацију јединицама локалне самоуправе

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај вршиће доделу бесповратних средстава из буџета АПВ јединицама локалне самоуправе са територије АПВ, која су намењена за суфинансирање израде пројектно техничке документације за изградњу инфраструктурних објеката (објекте и системе водовода и канализације на територији локалне самоуправе, локалне саобраћајнице, објекте за производњу и снабдевање паром и топлом водом, депоније). Средства се додељују на основу конкурса, који ће се објавити у „Службеном листу АПВ” и на интернет страници Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај, као и скраћено у једном од дневних гласила које се дистрибуирају на целој територији АПВ. Једна јединица локалне самоуправе може конкурисати само са једним пројектом по расписаном конкурсу. Додељена средства, за која се потписује уговор, подлежу контроли примене закона у области материјално-финансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава, коју обавља служба буџетске инспекције АПВ.

Примена сателитских технологија у водопривреди

Канцеларија Србије за свемирске науке, истраживање и развој (SERBSPACE) урадила је пројект који се односи на примену сателитских технологија у водопривреди и умањењу природних непогода. Пројект је развијен у сарадњи са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде, Директоратом за воде и страним институцијама. Пројект је представљен на недавно одржаној Конференцији УН у Исламабаду, која је имала за циљ подизање нивоа коришћења сателитских технологија које су се показале делотворним у водопривреди и умањењу природних непогода, а имајући у виду повећање популације Земље и смањење природних ресурса.

________________________________________________

ИЗ РАДА ОБРАЗОВНОГ ИНФОРМАТОРА

28. 03. 2018.

Радионицa у припреми

„Извршавање обавезе достављања прегледа обрачуна ПДВ – кроз примену Корисничког Упутства Пореске управе“
23. април (понедељак) 2018. године Београд, Образовни информатор, Цара Лазара 5А

У припреми прва збирка модела интерних аката буџетских корисника (ИН–Акта „Просвета“)

________________________________________________

КРОЗ ПРОПИСЕ

28. 03. 2018.

Садржаје нових прописа можете прегледати на следећем линку:

Службени гласник РС - Међународни уговори бр. 2 од 27.3.2018.
Службени лист АП Војводине бр. 15 од 21.3.2018.

________________________________________________

ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

27. 03. 2018.

Просечна нето зарада у јануару - 50.048 динара

Просек овогодишњих јануарских зарада, без пореза и доприноса, први пут је обрачунат по новој методологији, тако што је просечна зарада израчуната на основу износа обрачунатих зарада за извештајни месец и броја запослених који је изражен еквивалентом пуног радног времена. У обухват су ушли сви пословни субјекти који су Пореској управи доставили електронски попуњен образац пореске пријаве са обрачунатим зарадама. Просечна нето зарада у износу од 50.048 динара је у односу на предходни месец номинално већа за 2,7 одсто, а реално 2,4 одсто. При том је просечна нето зарада у јавном сектору износила 56.595 динара, а ван јавног сектора 46.681 динара.

Oбјављен је списак 591 парафискалног намета

Регистар свих парафискалних намета у Србији, за које се процењује да их има више од 1.000 и од којих се око 700 њих односи на различите таксе и накнаде, биће ускоро завршен, а до сада је објављен списак од 591 „таксе” које привредници и грађани плаћају. „Пројекат подршке регулацији парафискалних намета” подржао је USAID, а циљ му је да се поједностави систем непореских дажбина и парафискалних намета и унапреди њихова транспарентост и предвидивост за све обвезнике плаћања, како би се поправило пословно окружење.

Електронске грађевинске дозволе убрзале отварања нових градилишта

Електронске грађевинске дозволе, уведене у складу са Законом о планирању и изградњи донетим крајем 2014. године, допринеле су да се сваке године отвори око 4.000 нових градилишта. Поређења ради, пре доношења овог закона у новембру 2014. године било је регистровано само око 500 градилишта, а већ 2015. године било их је око 12800. Према подацима Агенцијe за привредне регистре, средином марта ове године се радило на 24.716 активних градилишта, док је у прошлој 2017. години укупно регистровано 20.344 градилишта.

________________________________________________

СЕРВИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

27. 03. 2018.

Данас је Светски дан позоришта

Данас 27. марта се широм света обележава Светски дан позоришта, а поруку, која ће се читати пре сваке представе, упутио је британски глумац, писац, редитељ и суоснивач позоришта “Theatre de Complicite” Sajmon Mekbarni. „Где год има извођача и публике, играће се приче које се не могу испричати нигде другде, било да говоримо о оперским и позоришним кућама наших великих градова, или кампова у које су се склонили мигранти и избеглице у северној Либији и широм света. Увек ћемо бити повезани, као заједница, у овом поновном одигравању...“ Светски дан позоришта обележава се од 1961. године, а Међународни позоришни институт сваке године позове личност светског угледа да напише поруку која се преводи на више од 20 језика, чита пред десетинама хиљада гледалаца у позориштима, штампа и емитује у стотинама новина, часописа, радио и тв станица на свим континентима.

На данашњи дан је уведено летње рачунање времена

Летње рачунање времена први пут је уведено у Србији док је још била у сасатаву СФРЈ, 27. марта 1983. године. У свету је ова пракса први пут започета 1916. године и то у земљама на северу Европе, а као један од главних разлога за смену зимског и летњег рачунања времена наводила се уштеда електричне енергије.

________________________________________________

КРОЗ ПРОПИСЕ

27. 03. 2018.

Садржаје нових прописа можете прегледати на следећем линку:

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС бр. 24 од 26.3.2018.

________________________________________________

ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

26. 03. 2018.

Начин доделе средстава за решавање стамбених потреба и друге програме интеграције избеглица у 2018. години

Програмом коришћења средстава за решавање стамбених потреба и друге програме интеграције избеглица у 2018. години, утврђен je начин коришћења дела средстава Комесаријата за избеглице и миграције намењених за решавање стамбених потреба и друге програме интеграције избеглица, као и лица која су стекла држављанство Републике Србије и покренула поступак пријаве пребивалишта, а која су обезбеђена буџетом Републике Србије.
Средства се могу додељивати у виду једнократне помоћи наведеним лицима, као и путем сарадње Комесаријата за избеглице и миграције са јединицама локалне самоуправе на чијим територијама живе породице корисника којима се пружа помоћ у процесу интеграције, односно путем сарадње овог комесаријата са Фондом за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима, основаним Одлуком Скупштине Аутономне покрајине Војводине.
Избор јединица локалне самоуправе преко којих ће се реализовати коришћење средстава за предвиђене намене вршиће се на основу расписаних јавних позива.

Пад јавног дуга Србије

У „Извештају о међународном ризику и ефикасности плаћања према иностранству“ по оцени бонитетне куће „Дан и Бредстрит“ (ДБ), јавни дуг Србије пада великом брзином. Са нивоа од 74,7 одсто у БДП-у у 2015. години јавни дуг је пао на 63,6 процената на крају 2017. године. На овај резултат утицала су два главна фактора, а то су успех Владиних мера штедње, што је смањило буџетски дефицит са 6,3 одсто БДП-а, колико је износио 2014. године, на само 0,2 одсто у 2016. и 2017. години, као и недавно јачање динара, што је смањило дуг у страној валути изражено у динарима, а који учествује са око 65 одсто у укупном јавном дугу. Овакав пад учешћа јавног дуга у БДП-у довео је до подизања кредитног рејтинга Србије са ББ минус на ББ.

Светска банка одобрила Србији нови зајам

Зајам Светске банке у износу од 225,7 милиона евра, односи се на кредите за унапређење управљања јавним расходима; побољшање ефикасности ЕПС-а, „Србијагаса“ и „Железница Србије“; као и на унапређење јавног здравља. Први од ова три пројекта – „Други зајам за развојну политику у области јавних расхода и јавних комуналних предузећа“, у износу од 160,6 милиона евра, треба да подржи владине напоре у подизању ефикасности и продуктивности јавне потрошње, где акценат треба да буде на промени компликованог ситема плата у јавном сектору и повећању њихове транспарентности и уједначености. Други зајам треба да омогући да ЕПС приближи цене електичне енергије тржишним ценама када је у питању гарантовано снабдевање. Трећи зајам од 25 милиона евра се односи на „Пројекат додатног финансирања за други пројекат развоја здравства Србије“, којим треба да се настави подршка подизању квалитета здравствених услуга у Србији и обезбеди у Војводини нова опрема за лечење канцера.

________________________________________________

ИЗ РАДА ОБРАЗОВНОГ ИНФОРМАТОРА

26. 03. 2018.

Радионицa у припреми

„Извршавање обавезе достављања прегледа обрачуна ПДВ – кроз примену Корисничког Упутства Пореске управе“
23. април (понедељак) 2018. године Београд, Образовни информатор, Цара Лазара 5А

________________________________________________
У току ...
„УПРАВЉАЊЕ ПРАВНО-ЕКОНОМСКИМ ПОСЛОВАЊЕМ
УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У 2018. ГОДИНИ

од 24. до 25. маја 2018. године
Кањижа, Хотел Бања Кањижа

ПРОГРАМ         ПРИЈАВА
„ЗАПОСЛЕНИ У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА“

АКТУЕЛНА ПИТАЊА У ПРИМЕНИ
ЗАКОНА О ЗАПОСЛЕНИМА У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА У КОНТЕКСТУ ДРУГИХ ПРОПИСА ОД ЗНАЧАЈА
ЗА ПОСЛОВАЊЕ ЈАВНОГ СЕКТОРА
хотел „Оморика”, Тара
од 3. до 5. маја 2018. године


ПРОГРАМ         ПРИЈАВА
Због великог интересовања отворили смо
НОВИ ТЕРМИН за Обуку са Радионицом
„ИЗРАДА ПЛАНСКИХ И ИЗВЕШТАЈНИХ ДОКУМЕНАТА“

Београд, Образовни информатор,
Цара Лазара 5А (сала за стручне скупове)
9.05.2018. године (среда)
(са почетком у 15.45 часова)


ПРОГРАМ         ПРИЈАВА

ИЗВРШАВАЊЕ ОБАВЕЗЕ ДОСТАВЉАЊА ПРЕГЛЕДА ОБРАЧУНА ПДВ – КРОЗ ПРИМЕНУ КОРИСНИЧКОГ УПУТСТВА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ

Београд, Образовни информатор, Цара Лазара 5А
18. мај 2018. године (петак)

ПРОГРАМ         ПРИЈАВА
ПРАВНИ САВЕТНИК
број 8/2018.

» Садржај «
ПOДСЕТНИК ЗА ДИРЕКТОРА
број 8/2018.


» Садржај «
БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО број 8/2018.

» Садржај «
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана 011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42