Добродошли на сајт „Образовног информатора“
 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


28.07.2023.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени гласник РС” бр. 62 од 27.7.2023. године.

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. ЗАКОН о допунама Закона о озакоњењу објеката (ступа на снагу 28. јула 2023)
2. ЗАКОН о Привременом регистру мајки и других лица којима се уплаћује новчана помоћ (ступа на снагу 1. августа 2023, осим чл. 8 који ступа на снагу 4. августа 2023)
3. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о финансијској подршци породици са децом (ступа на снагу 27. јула 2023, а примењује се од 1. августа 2023, осим чл. 3 који се примењује од 27. маја 2023)
4. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи (ступа на снагу 4. августа 2023, осим одредбе члана 50. став 2. Закона, која се примењује oд 5. августа 2024. и одредбе члана 54. став 1. тачка 10) Закона (нови члан 166г), која се примењује од 1. јануара 2026. године)
5. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о запошљавању странаца (ступа на снагу 4. августа 2023, а примењује се од 1. фебруара 2024. године, осим одредаба члана 1. ст. 1–3, члана 3, члана 4. – у делу којим се мења члан 9. ст. 2–5, члана 12. – у делу којим се мења члан 19. став 1. тачка 3) и ст. 2. и 3, члана 14. – у делу којим се мења члан 21. став 5. тачка 2) и ст. 6. и 7. и члана 19. – у делу којим се мења члан 34. став 1. тачка 6) које се примењују од 4 августа 2023)
6. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о странцима (ступа на снагу 4. августа 2023, а одредбе члана 1. став (2), члана 8. став (2), члана 9, члана 11. став (3), члана 12. став (2), члана 14, члана 15. став (1), члана 17. ст. (2) и (3), члана 19, члана 20, члана 22, члана 23. став (3), члана 24. став (3), члана 28. став (5), члана 31. став (3), члана 37, члана 38, члана 40, члана 44, члана 45. став (1), члана 46, члана 49. став (2) и члана 50. ст. (2), (3) и (7) овог закона почињу да се примењују од 1. фебруара 2024. године)

________________________________________________
27.07.2023.

ПРОПИСИ

Нема новообјављених службених гласила.

________________________________________________
26.07.2023.

ПРОПИСИ

Објављена су следећа службена гласила:
 „Службени гласник РС” бр. 61 од 25.7.2023. године,
 „Службени лист АП Војводине” бр. 31 од 19.7.2023. године.

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. ОДЛУКА о избору министра просвете
2. ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за мај 2023. године
3. ПОДАТАК о висини просечне месечне зараде без пореза и доприноса за период јануар–мај 2023. године
4. Одлука о измени Одлуке о усвајању Покрајинског акционог плана запошљавања у Аутономној покрајини Војводини (ступа на снагу 19. јула 2023)
5. Правилник о измени Правилника о додели средстава за финансирање стручне праксе у 2023. години (ступа на снагу 19. јула 2023)
6. Правилник о измени Правилника о додели средстава за суфинансирање набавке опреме и система за наводњавање и опреме за побољшање водног, ваздушног и топлотног режима биљака у АП Војводини у 2023. години (ступа на снагу 19. јула 2023)

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ПРОСВЕТА


Проф. др Славица Ђукић Дејановић изабрана за министарку просвете
Народна скупштина Републике Србије већином гласова изабрала је проф. др Славицу Ђукић Дејановић за министарку просвете.
Након полагања заклетве нова министарка истакла је да су приоритети на којима ће радити са својим тимом сарадника побољшање материјалног положаја запослених у просвети, угледа и ауторитета просветних радника, као и поверења ученика и родитеља у просветни систем, подизање квалитета образовања на свим нивоима уз унапређивање наставног процеса и дигитализације, али и побољшање комуникације између надлежних институција у систему, ученика, родитеља, и наставника, као и подизање квалитета.
У школској 2023/2024. години 100 ангажованих наставника у допунским школама
Министарство просвете упутиће 25 редовних наставника у Савезну Републику Немачку, Швајцарску Конфедерацију, Републику Италију, Републику Француску, Републику Грчку, Краљевину Норвешку и Сједињене Америчке Државе који ће реализовати образовно-васпитни рад на српском језику у иностранству у школској 2023/2024. години.
Министарство је, такође, продужило ангажовање за 20 редовних и 59 хонорарних наставника ради остваривања образовно-васпитног рада у иностранству на српском језику у школској 2023/2024. години.
Образовно-васпитни рад на српском језику у иностранству у школској 2022/23. години похађало је 7957 ученика српске националности, распоређених у 447 наставних група, а наставу је реализовало 100 наставника, 30 редовних и 70 хонорарних.

СТАТИСТИКА


Објављен податак о износу просечне зараде у мају
Републички завод за статистику саопштио је да је просечна бруто зарада у Србији у мају износила 118.992 динара, док је просечна нето зарада, без пореза и доприноса, износила 86.220 динара.
Бруто и нето зараде у периоду јануар-мај су у односу на исти период прошле године, номинално веће за 15,5 одсто, а реално мање за 0,1 одсто.
У поређењу са истим месецом претходне године, просечне бруто и нето зараде за мај су номинално веће за 16,2 одсто, а реално за 1,2 одсто.
Медијална нето зарада за мај је износила 66.244 динара, што значи да је 50 одсто запослених остварило зараду до наведеног износа, наводи се у саопштењу.

________________________________________________
25.07.2023.

ПРОПИСИ

Нема новообјављених службених гласила.

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ЗДРАВСТВО


Уручени уговори у области здравствене заштите удружењима грађана
Министарство здравља уручило је укупно 27 уговора удружењима грађана којима су одобрена средства Министарства након спроведеног Јавног позива за финансирање пројеката за реализацију Програма 1802 „Превентивна здравствена заштита“.
У оквиру Пројекта 0010 „Унапређење доступности здравствене заштите ромској популацији“ у 2023. години уручени су уговори представницима 17 удружења грађана, док су у оквиру Пројекта 0012 „Подршка активностима удружења грађана у области здравствене заштите“ у 2023. години уручени уговори представницима 10 удружења грађана.

________________________________________________
24.07.2023.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени гласник РС” бр. 60 од 21.7.2023. године.

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. УРЕДБА о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2023. години (ступа на снагу 22. јула 2023)
2. ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини чији је режим издавања на рецепт (ступа на снагу 22. јула 2023, а примењује се до 31. октобра 2023)
3. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6513/2023
4. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6514/2023
5. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6515/2023
6. ПРАВИЛНИК о обрасцу пријаве за доделу средстава подстицаја ради привлачења директних улагања (ступа на снагу 22. јула 2023)
7. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о порезу на додату вредност (ступа на снагу 22. јула 2023)
8. ПРАВИЛНИК о условима и начину остваривања права на подстицаје за органску биљну производњу (ступа на снагу 22. јула 2023)

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМАДРЖАВНА УПРАВАРеформом јавне управе до „Управе по мери свих нас“
Министарство државне управе и локалне самоуправе, као национални координатор реформе јавне управе у Србији, обележава шест година од покретања првог софтвера за размену података и електронских докумената између органа управе.
Систем који је почео као е-ЗУП, данас у свом ширем опсегу представља Сервисну магистралу органа (СМО).
Сервисна магистрала органа је „електронски поштар“ који већ шест година ефикасно шаље документе између органа јавне управе.
Захваљујући спроведеној реформи јавне управе грађани су од органа јавне управе примили три милиона електронских решења, односно аката у своје еСандуче.
Такође, услугом „Плати“ на Порталу еУправa, грађани десет милиона пута нису морали да иду у банку или пошту да плате таксе за услуге МУП-а или порез на промет возила. Све то обавили су онлајн платним картицама, односно електронским или мобилним банкарством. Услуга „Плати‟ део је система еПлаћање+ преко ког се могу платити и друге административне таксе.
Један од примера успешно спроведене реформе јесте и поступак уписа деце у основну школу. Захваљујући информационом систему еУпис, данас родитељи приликом уписа деце у основну школу не достављају ниједан документ у папирном облику. Школа по службеној дужности, електронским путем, прибавља све преко СМО.
Такође, приликом промета некретнина сва документација се прибавља електронским путем.
Министарство државне управе и локалне самоуправе Републике Србије у сарадњи са свим органима управе, а уз подршку Европске уније, наставиће да ради на реформи јавне управе.

ОМЛАДИНАУсвојен Акциони план за период од 2023. до 2025. године за спровођење Стратегије за младе у Републици Србији за период од 2023. до 2030. године
Влада РС усвојила је Акциони план за период од 2023. до 2025. године за спровођење Стратегије за младе у Републици Србији за период од 2023. до 2030. године.
Акциони план операционализује општи и посебне циљеве постављене Стратегијом, дефинише приоритете у погледу времена остваривања конкретних мера и активности, те прецизира неопходна финансијска средстава за њихово спровођење и изворе финансирања.
Средства која су планирана за имплементацију Акционог плана за период од 2023. до 2025. године износе 10.648.263.494,00 динара.
У 2023. години, као првој години имплементације Акционог плана, планирана су средства у износу од 3.201.116.142,00 динара.
Акциони план за период од 2023. до 2025. године можете преузети овде.

________________________________________________
21.07.2023.

ПРОПИСИ

Нема новообјављених службених гласила.

________________________________________________
20.07.2023.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени гласник РС” бр. 59 од 19.7.2023. године.

Пропис од значаја за пословање буџетских корисника је:

1. Акциони план за спровођење Стратегије унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији за период од 2020. до 2024. године, у периоду од 2023. до 2024. године
2. Правилник о раду Службе за откривање ратних злочина (ступа на снагу 27. јула 2023.)
3. Правилник о изменама Правилника о ценама здравствених услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите (ступа на снагу 27. јула 2023.)
4. Правилник о допунама Правилника о Листи стручних, академских и научних назива (ступа на снагу 27. јула 2023.)

Објављен је „Службени лист АПВ” бр. 30 од 12.7.2023. године.

Пропис од значаја за пословање буџетских корисника је:

1. Правилник о додели бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката примене обновљивих извора енергије у објектима јавне намене (ступа на снагу 12. јула 2023.)
2. Правилник о додели бесповратних подстицајних средстава за финансирање и суфинансирање пројеката невладиних организација у области ефикасног коришћења енергије (ступа на снагу 12. јула 2023.)
3. Правилник о додели бесповратних средстава за субвенционисање трошкова за набавку машина/опреме у 2023. години – стартап за почетнике и младе (ступа на снагу 12. јула 2023.)
4. Правилник о дисциплинској одговорности запослених у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство (ступа на снагу 20. јула 2023.)

________________________________________________
19.07.2023.

ПРОПИСИ

Нема новообјављених службених гласила.

________________________________________________

У току ...


ЗБИРКА ОДАБРАНИХ ПРОПИСА И СТРУЧНИХ ТЕКСТОВА О ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (СА ПОКЛОН ЦД-ОМ)

Детаљније »


НОВО СТРУЧНО ИЗДАЊЕ
ЗБИРКА ОДАБРАНИХ ПРОПИСА И СТРУЧНИХ ТЕКСТОВА О ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (децембар 2020.)

Детаљније »

НОВИ ПРИРУЧНИК! БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО - ПРИМЕРИ КЊИЖЕЊА
(V ИЗДАЊЕ)
Детаљније »

КОНТНИ ПЛАН ЗА БУЏЕТСКИ СИСТЕМ (април 2023.)
Детаљније »

РАЧУНИ ЗА УПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА (фебруар 2020.)
Детаљније »


Генерише XML фајл без посебног софтвера

Детаљније »

ПДВ СОФТВЕРСКА АПЛИКАЦИЈА

(ПОПДВ и ПППДВ пореска евиденција са обрасцима)


Детаљније>>

НАРУЏБЕНИЦА
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана
011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42