СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
 Добродошли на сајт „Образовног информатора“
 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


ВЕСТИ

16. 05. 2019.

Државна управа
Mастер програм у оквиру програма Ерасмус+
Информације за Државну управу погледајте овде: Специфичности буџетских корисника / Државна управа

Просвета
Јавни позив за чланове радних група за израду испитних материјала у оквиру Пројекта државне матуре
Универзитет у Београду спреман да прими 15.000 бруцоша

Информације за просвету погледајте овде: Специфичности буџетских корисника / Просвета

Здравство
НИС донира новац здравственим институцијама у 13 градова Србије
Информације за здравство погледајте овде: Специфичности буџетских корисника / Здравство

Култура
Почео Фестивал хорова деце и младих
Информације за културу погледајте овде: Специфичности буџетских корисника / Култура

ПРОПИСИ
- Данас нема новообјављених службених гласила.

ИЗ РАДА ОБРАЗОВНОГ ИНФОРМАТОРA

У оквиру
II ЕДУКАТИВНОГ ЦИКЛУСА КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У 2019.
организујемо
СЕМИНАР/РАДИОНИЦУ НА ТЕМУ

„ПРАВНО-ЕКОНОМСКО ПОСЛОВАЊЕ
УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ”
(интегрисани приступ)

23-25. јуна 2019. године, Врњачка Бања

ПРОГРАМ           ПРИЈАВА


Садржај комплета часописа број 10/2019 можете погледати на следећим линковима:
Подсетник за директора
Правни саветник
Буџетско рачуноводство

(По)недељник можете преузети овде: број 211
Уколико нисте примили овај или неки од претходних бројева (По)недељника, а желите да добијате сваког понедељка на вашу мејл адресу, пријавите се на korisnickiservis@obrazovni.rs.

________________________________________________

ВЕСТИ

15. 05. 2019.

Данас је Светски дан породице

Генерална скупштина УН прогласила је 15. Мај Светским даном породице који је први пут обележен 1994. године под слоганом „Да породични дан не чине ствари него срдачни односи родитеља и деце“.
Поводом обележавања Међународног дана породице данас у 13 часова у Палати Србија - одржаће се конференција на којој ће се присутнима обратити министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и корисници система социјалне заштите.

Локална самоуправа
Подршка реформи јавних финансија важна за локалне самоуправе
Информације за локалну самоуправу погледајте овде: Специфичности буџетских корисника / Локална самоуправа

Социјална заштита
Потписан Меморандум разумевању између Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Универзитета Сингидунум
Информације за социјалну заштиту погледајте овде: Специфичности буџетских корисника / Социјална заштита

Правосуђе
Нови законом више самосталности Агенцији за борбу против корупције
Нацрт измена и допуна Закона о извршењу и обезбеђењу предвиђа и унапређење информационих решења

Информације за правосуђе погледајте овде: Специфичности буџетских корисника / Правосуђе

ПРОПИСИ
- Данас нема новообјављених службених гласила.


ИЗ РАДА ОБРАЗОВНОГ ИНФОРМАТОРA

Садржај комплета часописа број 10/2019 можете погледати на следећим линковима:

Подсетник за директора
Правни саветник
Буџетско рачуноводство

(По)недељник можете преузети овде: број 211
Уколико нисте примили овај или неки од претходних бројева (По)недељника, а желите да добијате сваког понедељка на вашу мејл адресу, пријавите се на korisnickiservis@obrazovni.rs.

________________________________________________

ВЕСТИ

14. 05. 2019.

Корисници јавних средстава масовно заобилазе интерну ревизију
Државна ревизорска инститиција утврдила је да више од 70 одсто субјеката, корисника јавних средстава, нема успостављен систем интерне ревизије, као и да њихови финансијски извештаји нису у довољној мери истинити и објективни.
На седници скупштинског Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава указано је да је установљено чак 90 одсто грешака у финансијским извештајима.

Рок за пријаву пореза на доходак грађана
Грађани који су у прошлој години зарадили више од 2.470.644 динара, односно више од 205.888 динара месечно, имају рок да до 15. маја поднесу пријаву за плаћање годишњег пореза на доходак.
У опорезиви доходак улази плата, накнаде за чланство у надзорним и управним одборима, приход од самосталне делатности, приход од ауторских и сродних права, средства зарађена од спорта и издавања некретнина.
Избегавање ове обавезе је кажњиво, а предвиђена је новчана казна до 150.000 динара.
Пријаве је могуће поднети у папирном и електронском облику. Пореску пријаву можете преузети овде.

Просвета
Сарадња Србије и Француске у области образовања
Увођење кратких програма студија

Информације за просвету погледајте овде: Специфичности буџетских корисника / Просвета

Социјална заштита
Стимулације за запослене у Центрима за социјални рад
Информације за социјалну заштиту погледајте овде: Специфичности буџетских корисника / Социјална заштита

Здравство
Бесплатни дерматолошки прегледи
Враћање породичног лекара у примарну здравствену заштиту

Информације за здравство погледајте овде: Специфичности буџетских корисника / Здравство

Наука
Пријем нових чланова САНУ
Информације за науку погледајте овде: Специфичности буџетских корисника / Наука

Култура
Обележавање 68 година ансамбла "Коло"
Информације за културу погледајте овде: Специфичности буџетских корисника / Култура

Спорт и омладина
Међународна конференција медицине спорта у Београду
Информације за Спорт и омладину погледајте овде: Специфичности буџетских корисника / Спорт и омладина

ПРОПИСИ
- Данас нема новообјављених службених гласила.

ИЗ РАДА ОБРАЗОВНОГ ИНФОРМАТОРA

Садржај комплета часописа број 10/2019 можете погледати на следећим линковима:

Подсетник за директора
Правни саветник
Буџетско рачуноводство

(По)недељник можете преузети овде: број 211
Уколико нисте примили овај или неки од претходних бројева (По)недељника, а желите да добијате сваког понедељка на вашу мејл адресу, пријавите се на korisnickiservis@obrazovni.rs.

________________________________________________

ВЕСТИ

13. 05. 2019.

Измене и допуне Правилника за уплату јавних прихода
Изменом Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна („Сл. гл. РС“ бр. 16/16... и 14/19), распоред уплаћених јавних прихода може бити привремено обустављен са евиденционих рачуна прихода органа и других корисника јавних срeдстава који су укључени у систем консолидованог рачуна, на основу акта министра надлежног за послове финансија. Распоред уплаћених средстава са рачуна за обједињену наплату прихода за посебне намене се нећe вршити у случајевима погрешно уплаћених средстaва, све до момента решавања рекламација у вези са погрешнiм уплатама.
У складу са допунама Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном планом за буџетски систем План рачуна за уплату јавних прихода допуњен је рачуном за уплату примања од супердивиденди.
Детаљније у Буџетском рачуноводству бр. 11/19.

Допуна контног плана за буџетски систем
Правилник о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем („Сл. Гл. РС“, бр. 16/16... и 14/19) допуњен је новим субаналитичким контима на којима ће се евидентирати текуће и капиталне дотације здравственим установама, као и примања од супердивиденди.
Детаљније у Буџетском рачуноводству бр. 11/19.

Објављени су индекси потрошачких цена за април 2019. године
Према саопштењу РЗС бр.123 од 13.5.5019. године цене производа и услуга личне потрошње у априлу 2019. године, у односу на март 2019. године, у просеку су више за 0,7% (индекс 100,7). Потрошачке цене у априлу 2019. године, у поређењу са истим месецом претходне године, повећане су за 3,1% (индекс 103,1), док су у поређењу са децембром 2018. године, повећане за 2,3% (индекс 102,3), у просеку. Посматрано по главним групама производа и услуга класификованих према намени потрошње, у априлу 2019. године, у односу на претходни месец, раст цена забележен је у групама Одећа и обућа (1,8%), Храна и безалкохолна пића (1,3%), Комуникације (1,0%), Транспорт (0,8%), Намештај, покућство и текуће одржавање стана (0,4%), Здравство (0,2%), као и у групама Стан, вода, електрична енергија, гас и друга горива, Рекреација и култура и Образовање (за по 0,1%). Пад цена је забележен у групи Ресторани и хотели (-0,1%).

Државна управа
Програм развоја електронске управе за период од 2019. до 2022. године

Локална самоуправа
Програм подршке подизању иновационих капацитета јединица локалне самоуправе за 2019. годину

Правосуђе
Објављен радни текст Националне стратегије развоја правосуђа

ПРОПИСИ

Објављена су следећа службена гласила:
- Службени гласник РС, број 33 од 10.5.2019,
- Службени лист Града Београда, број 24 од 24.4.2019.

ИЗ РАДА ОБРАЗОВНОГ ИНФОРМАТОРA

Садржај комплета часописа број 9/2019 можете погледати на следећим линковима:
Подсетник за директора
Правни саветник
Буџетско рачуноводство

(По)недељник можете преузети овде: број 211
Уколико нисте примили овај или неки од претходних бројева (По)недељника, а желите да добијате сваког понедељка на вашу мејл адресу, пријавите се на korisnickiservis@obrazovni.rs.

________________________________________________

ВЕСТИ

10. 05. 2019.

Састанак делегације Министарства финансија са Мисијом ММФ
Представници ММФ-а одржаће низ састанака са делегацијом Министарства финансија Владе Србије до 21. маја на тему резултата структурних реформи. Србија и ММФ су 18. јула 2018. ушли на период од 30 месеци у нови нефинансијски аранжман саветодавне природе под називом „Policy Coordination Instrument” (PCI) у циљу спровођења структурних реформи.

Србија оснива агенцију за повратак младих
Влада Србије основаће Агенцију за циркуларне миграције како би они који одлазе из земље могли и да се врате. Покренут је програм давања подстицаја за младе који први пут покрећу свој бизнис, млади су ослобођени плаћања пореза и доприноса у првих годину дана рада. За развој иновативних делатности, стартапова, инвестиције, институте, истраживање и развој опредељено је 100 милиона евра.

Правосуђе
Влада Србије усвојила сет закона из области правосуђа
Информације за правосуђе погледајте овде: Специфичности буџетских корисника / Правосуђе

Просвета
Награђени средњошколци из Србије
Потребни услови за упис у ИТ одељења
ИТ караван 04 у Нишу
Информације за просвету погледајте овде: Специфичности буџетских корисника / Просвета

Култура
Свечано отворен Павиљон Србије на Бијеналу савремене уметности у Венецији
Јубилеј – 175 година Народног музеја у Београду
Информације за културу погледајте овде: Специфичности буџетских корисника / Култура

ПРОПИСИ
Објављена су следећа службена гласила:
- Службени лист АП Војводине, број 21 од 8.5.2019,
- Службени лист Града Новог Сада, број 19 од 6.5.2019. и
- Службени лист Града Новог Сада, број 20 од 8.5.2019. године.

Садржај комплета часописа број 9/2019 можете погледати на следећим линковима:
Подсетник за директора
Правни саветник
Буџетско рачуноводство

(По)недељник можете преузети овде: број 209-210
Уколико нисте примили овај или неки од претходних бројева (По)недељника, а желите да добијате сваког понедељка на вашу мејл адресу, пријавите се на korisnickiservis@obrazovni.rs.

________________________________________________

ВЕСТИ

09. 05. 2019.

Референтна каматна стопа задржана на нивоу од 3,0%
На седници одржаној 9. маја 2019. године Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је да референтну каматну стопу задржи на постојећем нивоу од 3,00%. Наредна седница Извршног одбора НБС на којој ће се одлучивати о референтној каматној стопи одржаће се 6. јуна 2019. године.

Државна управа
Конкурс за доделу средстава из буџетског фонда за националне мањине у 2019. години
Информације за државну управу погледајте овде: Специфичности буџетских корисника / Државна управа

Социјална заштита
Сарадња Републике Србији са Словачком у циљу унапређења безбедности и здравља на раду
Информације за социјалну заштиту погледајте овде: Специфичности буџетских корисника / Социјална заштита

ПРОПИСИ
Објављена су следећа службена гласила:
- Службени лист АП Војводине, број 20 од 24.4.2019. године.

ИЗ РАДА ОБРАЗОВНОГ ИНФОРМАТОРA

Семинар: „УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА У ДИГИТАЛНОМ ПОСЛОВАЊУ”
- први корак у приступу дигиталној трансформацији -

Садржај комплета часописа број 9/2019 можете погледати на следећим линковима:

Подсетник за директора
Правни саветник
Буџетско рачуноводство

(По)недељник можете преузети овде: број 209-210
Уколико нисте примили овај или неки од претходних бројева (По)недељника, а желите да добијате сваког понедељка на вашу мејл адресу, пријавите се на korisnickiservis@obrazovni.rs.

________________________________________________

ВЕСТИ

08. 05. 2019.

Државна управа
8. маја 2019. Позив за учешће у јавној расправи о нацрту Закона о изменама и допунама закона о политичким странкама
Информације за Државну управу погледајте овде: Специфичности буџетских корисника / Државна управа

Просвета
Продужен је рок за предлоге пројеката подршке мобилности у области средњег стручног образовања и обуке
Просветари траже – нови школски календар
Информације за просвету погледајте овде: Специфичности буџетских корисника / Просвета

Култура
Сава Шумановић поново у Паризу
Информације за културу погледајте овде: Специфичности буџетских корисника / Култура

ПРОПИСИ
- Данас нема новообјављених службених гласила.

ИЗ РАДА ОБРАЗОВНОГ ИНФОРМАТОРA

Семинар: „УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА У ДИГИТАЛНОМ ПОСЛОВАЊУ”
- први корак у приступу дигиталној трансформацији -

Садржај комплета часописа број 9/2019 можете погледати на следећим линковима:

Подсетник за директора
Правни саветник
Буџетско рачуноводство

(По)недељник можете преузети овде: број 209-210
Уколико нисте примили овај или неки од претходних бројева (По)недељника, а желите да добијате сваког понедељка на вашу мејл адресу, пријавите се на korisnickiservis@obrazovni.rs.

________________________________________________

ВЕСТИ

07. 05. 2019.

Новим споразумима са Светском банком до јачег привредног раста
Министар финансија у Влади Републике Србије и шеф Канцеларије Светске банке у Србији потписали су данас – 7. маја 2019. три споразума, вредна 142 милиона долара, а који ће допринети модернизацији пореске администрације, унапређењу рада Е-управе, као и унапређењу и олакшању регионалне трговине.
Циљ пројекта модернизације пореске администрације је смањење трошкова грађана и привреде у испуњавању пореских обавеза, као и унапређење делотворности наплате пореза.
Уговор о унапређењу електронске управе има за циљ пораст нивоа квалитета Е-услуга и остваривање уштеда кроз елиминисање паралелних процеса, понављање поступака и губитака услед дуготрајних поступака, чиме се ствара ефикаснија јавна управа.
Трећи споразум односи се на унапређење трговине и транспортних олакшица на Западном Балкану.

Порез на имовину као прошле године
Рок за плаћање друге рате пореза на некретнине истиче 15. маја 2019. године саопштила је Пореска управа Србије. У највећем броју локалних самоуправа основице и пореске стопе нису мењане. Власници земље могу да рачунају на мањи рачун. Они који су дограђавали објекте, ове године ће ући у њихову евиденцију. Чак 44 општина и градова у Србији завршило је пописивање досад непријављених квадрата.

Поднето скоро 100.000 захтева за градњу у 2018.
Градови и општине у Србији су прошле године обрадили око 100.000 захтева за издавање грађевинских, употребних и локацијских дозвола, од чега је око 85.000 одобрено. Са просечним процентом успешности предњаче Чачак, Сремска Митровица и Сомбор, а на зачељу су Београд, Нови Пазар и Ниш, показују истраживања НАЛЕД-а.

Култура
Сарадња са Русијом на очувању културног наслеђа
12. Међународни фестивал документарног филма „Beldocs”
Информације за културу погледајте овде: Специфичности буџетских корисника / Култура

Спорт
Почеле пријаве за стартапе за иновације у области спорта
Информације за омладину и спорт погледајте овде: Специфичности буџетских корисника / Спорт и омладина

Просвета
Промоција ИТ одељења за ученике са посебним способностима
Информације за просвету погледајте овде: Специфичности буџетских корисника / Просвета

Дигитализација

Школска кампања ИТ караван 04 данас у Новом Пазару
Треће овогодишње такмичење основаца у познавању дигиталних технологија и безбедности на интернету, у оквиру кампање ИТ караван 04, одржава се данас – 7. маја 2019. у спортској дворани „Пендик“ у Новом Пазару.
Школска кампања Министарства трговине, туризма и телекомуникација која промовише и едукује основце о примени дигиталних технологија у учењу, као и о начинима заштите од злоупотреба технологија, одржава се четврту годину за редом.
ИТ караван 04, који укључује око 2000 ђака из 25 школа, почео је у Београду, гостовао је у Зрењанину, а након Новог Пазара, биће одржан и у Нишу и у Чачку, док је финално такмичење заказано за 22. мај у Дому омладине у Београду.

ПРОПИСИ
- Данас нема новообјављених службених гласила.

ИЗ РАДА ОБРАЗОВНОГ ИНФОРМАТОРA

Семинар: „УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА У ДИГИТАЛНОМ ПОСЛОВАЊУ”
- први корак у приступу дигиталној трансформацији -

Садржај комплета часописа број 9/2019 можете погледати на следећим линковима:

Подсетник за директора
Правни саветник
Буџетско рачуноводство

(По)недељник можете преузети овде: број 209-210
Уколико нисте примили овај или неки од претходних бројева (По)недељника, а желите да добијате сваког понедељка на вашу мејл адресу, пријавите се на korisnickiservis@obrazovni.rs.

________________________________________________
У току ...
ПЛАНИРАЊЕ ФИНАНСИРАЊА У БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ ЗА 2020. ГОДИНУ И НАРЕДНИ СРЕДЊОРОЧНИ ПЕРИОД
- по делатностима -

Београд, хотел „Палас”


16.7.2019.
Социјална заштита
Култура

17.7.2019.
Основне и средње школе

Програм за одређену делатност можете погледати кликом на ту делатност.


Практикум
„РЕГИСТРОВАЊЕ ФАКТУРА
У ЦЕНТРАЛНОМ РЕГИСТРУ ФАКТУРА” (друго, допуњено издање, мај 2018)
Детаљније »

ПРИРУЧНИК ЗА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ (са CD-ом)
Детаљније »

НОВИ КОНТНИ ПЛАН ЗА
БУЏЕТСКИ СИСТЕМ
Детаљније »

Практикум
„ПРИМЕНА ЗАКОНА О
ПОРЕЗИМА НА ИМОВИНУ”
Детаљније »

АНАЛИТИЧКИ КОНТНИ
ОКВИР ЗА ДРУГА
ПРАВНА ЛИЦА
Детаљније »

БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО - ПРИМЕРИ КЊИЖЕЊА
(IV издање)
Детаљније »

Остала издања »

Генерише XML фајл без посебног софтвера

Детаљније »

ПДВ СОФТВЕРСКА АПЛИКАЦИЈА

(ПОПДВ и ПППДВ пореска евиденција са обрасцима)


Детаљније>>

НАРУЏБЕНИЦА
ПОДСЕТНИК ЗА ДИРЕКТОРА
број 12/2019.


» Садржај «
ПРАВНИ САВЕТНИК
број 12/2019.


» Садржај «
БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО
број 12/2019.


» Садржај «
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана
011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42