СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
 Добродошли на сајт „Образовног информатора“
 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


КРОЗ ПРОПИСЕ

31. 07. 2018.

УСВОЈЕНИ ПРОПИСИ

Данас нема новообјављених службених гласила.

________________________________________________

ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

31. 07. 2018.

Остваривање права на финансијску подршку породици са децом

Донет је нов Правилник о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом, који је ступио на снагу 27. јула 2018. године. Овим правилником утврђују се ближи услови и начин остваривања права од општег интереса, а то су права на:
- накнаду зараде/плате за време породиљског одсуства, одсуства ради неге и посебне неге детета,
- остале накнаде по основу рођења и неге детета,
- родитељски додатак,
- накнаду трошкова боравка у предшколској установи за децу без родитељског старања, као и децу са сметњама у развоју, за децу са инвалидитетом, као и за децу корисника новчане социјалне помоћи.

Повећан број судија Управног суда

Високи савет судства је 19. јула 2018. године одлучио да се измени Одлука о броју судија у судовима тако да je повећан број судија у два одељења Управног суда и то у: одељењу у Нишу број судија је са 5 повећан на 7, а у одељењу у Новом Саду повећан је са 8 на 9 судија.

Усвојене Стратегије јавног здравља и Стратегија превенције ХИВ-а

Влада Србије усвојила је 30. јула 2018. Стратегију јавног здравља у Србији за период 2018 – 2026. годинe и Стратегију за превенцију и контролу ХИВ инфекције и АИДС-а 2018 – 2025. године. Стратегија јавног здравља представља подршку друштвеној бризи за унапређење здравља и квалитета живота и усклађена је са препорукама ЕУ и Светске здравствене организације. Обухвата физичко, ментално и социјално здравље становништва, промоцију здравља и превенцију болести, и очување животне средине и радне околине. Документ утврђује и организацију и функционисање здравственог система и поступање у кризним и ванредним ситуацијама.
Циљ Стратегије за превенцију и контролу ХИВ инфекције и АИДС-а је превенција ове и других полно преносивих болести, обезбеђивање лечења и подршке оболелима, заштита од дискриминације особа које живе са ХИВ-ом, унапређење квалитета живота и смањење смртности код оболелих од АИДС-а, али и туберкулозе и хепатитиса Б и Ц, као и правовремено лечење деце рођене од мајки инфицираних ХИВ-ом.

Усвојен Национални програм руралног развоја до 2020.

Влада Србије усвојила је Национални програм руралног развоја до 2020. године. Циљ програма руралног развоја је подизање конкурентности регистрованих пољопривредних произвођача и подршка запошљавању младих у руралним подручјима. Усвајањем тог програма стварају се законски услови за коришћење прописаних подстицајних средстава за прехрамбени сектор, реструктурирање и развој тржи-шта, и унапређење животне средине.

Достава плана за извршење буџета

Подсећамо да је Правилником о систему извршења буџета Републике Србије прописано да директни корисници средстава буџета РС имају обавезу да до 5. августа доставе Управи за трезор план за извршење буџета за период септембар–децембар 2018. године, на месечном нивоу.

________________________________________________

СЕРВИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

31. 07. 2018.

Годишња конференција Менсе у Београду од 31. јула

У Београду ће од 31. јула до 5. августа 2018. бити одржана Годишња конференција Менсе на којој ће учествовати више од 500 чланова из 38 земаља. Највећи годишњи самит чланова Менсе окупиће и госте из Јапана, Хонг Конга, Чилеа, САД, Сингапура, Новог Зеланда, Аустралије, Канаде и ЈАР.
Уочи овог скупа биће одржана и велика научна конференција „Даровитост, образовање и развој” у организацији Менсе Србије, уз учешће 100 предавача из 16 земаља.

Свет улази у „еколошки дуг”

Мрежа за глобални еколошки систем (ГФН), најавила је да сутра свет улази у еколошки дуг, најраније одкако се врше посебна мерења о томе. Еколошки дуг означава датум када годишња потрошња човечанства према природи премашује оно што Земља може да регенерише у тој години. Тренутно се природни ресурси користе 1,7 пута више него што екосистеми могу да се регенеришу. Прекомерна потрошња постаје све видљивија широм света у облику нестајања шума, суша, оскудице воде, ерозије тла, губитка биолошке разноврсности и концетрације угљеника у атмосфери. Према подацима за регион Балкана, Словенија је ове године прва ушла у еколошки дуг још 12. маја, затим Хрватска 19. јуна, Црна Гора, Босна и Херцеговина 6. јула Македонија 10. јула и Србија 30. јула.

________________________________________________

КРОЗ ПРОПИСЕ

30. 07. 2018.

УСВОЈЕНИ ПРОПИСИ

Садржајe нових прописа можете прегледати на следећем линку:

Службени гласник РС бр. 58 од 27.7.2018.
Службени лист АП Војводине бр. 35 од 18.7.2018.

________________________________________________

ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

30. 07. 2018.

Извештавање буџетских корисника о обавези запошљавања

Сви буџетски корисници као послодавци дужни су да у складу са Правилником о начину праћења извршавања обавезе запошљавања особа са инвалидитетом и начину доказивања извршaвања те обавезе доставе до 5. августа Образац ИОСИ – Извештај о извршењу обавезе запошљавања особа са инвалидитетом за јул 2018. године у електронском облику, путем портала Пореске управе.

Достављање података локалне самоуправе Пореској управи

Подсећамо да су на основу Правилника о начину и поступку достављања података пореској управи од стране јединице локалне самоуправе, јединице локалне самоуправе дужне да до 5. августа, по истеку календарског месеца, доставе Пореској управи у електронском облику назив, односно име и презиме, прописани порески идентификациони број обвезника пореза на имовину, податке из пореских пријава који су од значаја за утврђивање пореза на имовину на основу којих су донета решења о утврђивању пореза на имовину, као и податке о наплати пореза на имовину, за тај месец.

________________________________________________

СЕРВИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

30. 07. 2018.

Потребно је више слуха за иновације

Према подацима Светске организације за интелектуалну својину, Србија се од 126 држава налази на 47. месту. Иновативне компаније углавном зарађују на постојећим производима, а само 15 одсто њих зарађује на новим производима. Иноватори наилазе на низ препрека почевши од трошкова и могућности финансирања патената, до подношења пријаве где све кошта (пријава, таксе, жиг...), а заштита патента ван Србије је и више од 10.000 евра. Послодавци али и држава немају довољно слуха за иновације, тако да је тек 20 одсто патената у употреби.

Медаље српским ђацима на 49. Олимпијади из физике

На 49. Међународној олимпијади из физике, одржаној у Лисабону, ученици из Србије освојили су пет сребрних медаља. Медаље су освојили Новак и Богданов Станојевић из нишке гимназије „Светозар Марковић”, Игор и Марко Медведев из Математичке гимназије из Београда и Димитрије Павлов из лозничке гимназије „Вук Караџић”. То је трећи пут узастопно да сви ученици из Србије освајају медаље на међународној олимпијади и то је један од најбољих резултата од када се српски ђаци такмиче.

„Нематеријално културно наслеђе Србије”

На изложби у Етнографском музеју у Београду „Нематеријално културно наслеђе Србије“ представљено је 37 обичаја, заната, вештина, усмених традиција и уметности који представљају нематеријално културно наслеђе Србије, од чега су на Унесковој Репрезентативној листи нематеријалног културног наслеђа човечанства слава и коло, а у току је процес додавања и певања уз гусле, а у плану је покретање иницијативе да се и Злакуско лончарство нађе у престижном међународном друштву ове врсте баштине.

________________________________________________

КРОЗ ПРОПИСЕ

27. 07. 2018.

УСВОЈЕНИ ПРОПИСИ

Садржаје нових прописа можете прегледати на следећем линку:

Службени гласник РС - Meђународни уговори бр. 10 од 26. 7. 2018.

________________________________________________

ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

27. 07. 2018.

Нови програм са ММФ-ом предвиђа смањење оптерећења на зараде

Нови програм потписан са ММФ-ом садржи и део који се односи на смањење оптерећења на зараде. Програм „чуваркућа” предвиђа и испуњене жеље послодаваца да се поред пореза на зараде смање и доприноси за социјално осигурање, с тим да у програму није наведено колико би то смањење износило. У документу се наводи да ће, у оквиру пореске реформе, бити смањен порез на зараде и повећати прогресивно опорезивање уз истовремено смањивање доприноса за обавезно социјално осигурање. Ово подразумева обавезу да се преиспита порез на добит предузећа, поједностави опорезивање малих предузећа, преиспита порески систем у случају самозапошљавања и убрза повраћај ПДВ-а.
ММФ подржава растерећење рада и заступа гледиште да када постоје паре у буџету боље је да се искористе за растерећење привреде него за потрошњу. За очекивати је да ће тек у Предлогу буџета за 2019. годину бити познато колико ће бити смањење оптерећења на зараде, односно када буде познато колики је фискални простор за то.

Инвестиције у заштиту животне средине

Имајућу у виду да је Србија тренутно међу еколошки најзагађенијим земљама у Европи, што угрожава здравље становништва, скраћује просечан животни век, погоршава квалитет живота и утиче на неравномеран регионални развој, Фискални савет оцењује да би јавне финансије морале одмах да се суоче са овим проблемом. Инвестиције у заштиту животне средине су стога друштвени и фискални приоритет, па би буџетом за 2019. требало предвидети много већа средства за инвестиције у заштиту животне средине. За то тренутно постоји фискални простор, што је ретка прилика коју не би требало пропустити, тј. новац не би требало потрошити на економски неоправдане популистичке мере. Повећање издвајања у заштиту животне средине поправило би структуру буџета (веће јавне инвестиције) и позитивно би деловало на привредни раст.

Подношење извештаја локалне самоуправе о инвестирању

Подсећамо да локални органи управе надлежни за финансије имају обавезу, у складу са Правилником о начину коришћења средстава са подрачуна, односно других рачуна консолидованог рачуна трезора Републике и о начину извештавања о инвестирању средстава корисника буџета и организација обавезног социјалног осигурања, подношења Извештаја о инвестирању новчаних средстава са консолидованог рачуна трезора локалне власти на домаћем финансијском тржишту новца Управи за трезор од стране локалног органа управе надлежног за финансије за јул, до 5. августа на прописаним обрасцима (Образац ИКРТЛВ, Образац ИБСКЛВ и Образац ЈСПКЛВ).

________________________________________________
У току ...
А) XII ГОДИШЊА КОНФЕРЕНЦИЈА БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
12.12.2018. у 10 часова, Београд, Сава Центар
Бесплатно за све буџетске кориснике

Б) САВЕТОВАЊЕ „СТРУКОВНО УДРУЖИВАЊЕ“
12.12.2018. у 20 часова, Београд, Дом војске

В) СЕМИНАР „ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА ДИГИТАЛНЕ ТРАНСФОРМАЦИЈЕ У ПОСЛОВАЊУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА”
13.12.2018. у 10 часова, Београд, хотел „Life Design”

ПРОГРАМ »           ПРИЈАВА »
ОБАВЕЗА СПРОВОЂЕЊА РЕДОВНОГ
ГОДИШЊЕГ ПОПИСА
(СА СТАЊЕМ НА ДАН 31.12.2018)
И ПРИПРЕМЕ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ЗА
ПОСЛОВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ


5.12.2018. Нови Сад
6.12.2018. Ниш
7.12.2018. Крагујевац
10.12.2018 Београд
14.12.2018. Ужице

Детаљније »          Пријава »
Практикум
„РЕГИСТРОВАЊЕ ФАКТУРА
У ЦЕНТРАЛНОМ РЕГИСТРУ ФАКТУРА” (друго, допуњено издање, мај 2018)
Детаљније »

ПРИРУЧНИК ЗА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ (са CD-ом)
Детаљније »

НОВИ КОНТНИ ПЛАН ЗА
БУЏЕТСКИ СИСТЕМ
Детаљније »

Практикум
„ПРИМЕНА ЗАКОНА О
ПОРЕЗИМА НА ИМОВИНУ”
Детаљније »

АНАЛИТИЧКИ КОНТНИ
ОКВИР ЗА ДРУГА
ПРАВНА ЛИЦА
Детаљније »

БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО - ПРИМЕРИ КЊИЖЕЊА
(IV издање)
Детаљније »

Остала издања »

Генерише XML фајл без посебног софтвера

Детаљније »

ПДВ СОФТВЕРСКА АПЛИКАЦИЈА

(ПОПДВ и ПППДВ пореска евиденција са обрасцима)


Детаљније>>

НАРУЏБЕНИЦА
ПОДСЕТНИК ЗА ДИРЕКТОРА
број 23/2018.


» Садржај «
ПРАВНИ САВЕТНИК
број 23/2018.


» Садржај «
БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО
број 23/2018.


» Садржај «
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана
011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42