СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
 Добродошли на сајт „Образовног информатора“
 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

03. 07. 2018.

Нова средства из ИПА фондова

Нови Споразум у оквиру Акционог програма за ИПА фондове Србији омогућава коришћење ових средстава у укупном износу од 138.000.000 евра. До сада је додељено 41.000.000 евра од којих је 26.000.000 евра намењено за даље унапређење рада правосудних органа, док ће преостала средства бити коришћена за обнову школских објеката, здравствених установа и инфраструктуру.

Подстицање развоја малих предузећа

Из Привредне коморе Србије указано је да малим и средњим предузећима у Србији, по процени Европске инвестиционе банке, недостаје око милијарду евра кредита на средњи и дуги рок, јер та група предузећа тешко долази до банкарских позајмица, што је највећа препрека за њихoв даљи раст. Како је у Србији још увек неразвијено тржиште алтернативних извора финансирања, планирано је да се до краја ове године донесе законска регулатива за ове видове инвестирања (појединци, велике компаније, инвестициони фондови), у циљу докапитализације фирми. Стога је у Министарству финансија формирана радна група за израду Нацртa закона о алтернативним инвестиционим фондовима.

________________________________________________

КРОЗ ПРОПИСЕ

02. 07. 2018.

Садржаје нових прописа можете прегледати на следећем линку:

Службени гласник РС бр. 50 од 29.6.2018.

________________________________________________

ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

02. 07. 2018.

Могућност отварања нових поглавља

Током аустријског председавања у просеку европских интеграција очекује се да ће до краја године бити отворена три нова поглавља, која су и сада била спремна, а то су: Поглавље 9 – Финансијске услуге, Поглавље 17 – Економска и монетарна унија и Поглавље 18 – Статистика. Тренутно је отворено 14 од укупно 35 преговарачких поглавља, што даје могућност да се до краја 2023. године заврши преговарачки процес, како би Србија могла да постане чланица ЕУ 2025. године.

________________________________________________

СЕРВИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

02. 07. 2018.

Од данас почиње упис имовине код нотара

Од данас, 2. јула грађани могу приликом куповине некретнине – стана, плаца или земљишта да код нотара укњиже своју некретнину и уведу је у пореску евиденцију без одласка у службу катастра и пореске управе. Јaвни бележници ће електронским путем коришћења апликације „Промет непокретности” достављати исправе које се односе на послове промета непокретности надлежној служби за катастар непокретности, пореској управи и локалној пореској администрацији општина и градова. На овај начин поред тога што се грађанима поједностављује поступак код промета непокретности, омогућава се државним органима да податке добију истог дана што штеди време на обради података.

Нове медаље за Србију

На одржаним Медитеранским играма у Сарагоси у Шпанији наши спортисти су освојили укупно 32 медаље, од тога су 12 златних, 11 сребрних и 9 бронзаних.

Накнаде за принудне управнике у зградама

У зградама које нису изабрале управнике станарима ће од стране општине бити додељен принудни управник. У Србији има око 40.000 стамбених заједница, а станари у 4.600 зграда могу да очекују принудну управу. За принудне управнике у зградама одређен је ценовник, тако да накнада по стану месечно износи у згради од осам станова 240,57 динара, у згради од 8 до 30 станова 288,68 динара, са више од 30 станова 336,80 динара, за гаражу 96,23 динара и за гаражни бокс и место 48,11 динара.

________________________________________________

КРОЗ ПРОПИСЕ

29. 06. 2018.

Данас нема новообјављених службених гласила.

ЗАКОНИ У ПРОЦЕДУРИ

Усвојен већи број законских предлога

Скупштина Србије усвојила је већи број важних законских предлога:
1. Закона о финансијској подршци породицама са децом,
2. Закона о ратним меморијалима,
3. Закона о поједностављеном радном ангажовању на сезонским пословима у одређеним делатностима,
4. Закона о измени и допуни Закона о запошљавању странаца,
5. Закона о изменама и допунама Закона о условима за упућивање запослених на привремени рад у иностранство и њиховој заштити,
6. Закона о изменама и допунама Закона о финансијској подршци породици са децом,
7. Закона о изменама и допунама Закона о основним правима бораца, војних инвалида,
8. Закона о изменама и допунама Закона о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица,
9. Закона о изменама и допунама Закона о мирном решавању радних спорова.

________________________________________________

ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

29. 06. 2018.

Износ просечне нето зараде у априлу – 49.117 динара

Просечна зарада по запосленом у РС, исплаћена у априлу 2018. године износи 67.901 динара, док просечна зарада без пореза и доприноса износи 49.117. Индекс просечне зараде за месец април 2018. у односу на претходни месец износи 99,5; индекс просечне зараде без пореза и доприноса у односу на претходни месец износи 99,4.

________________________________________________

СЕРВИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

29. 06. 2018.

Дан реке Дунава

Због свог великог значаја, широм Европе на данашњи дан – 29. јун, обележава се „Дан Дунава“. Међународни Дан Дунава обележава се данас у 14 европских подунавских земаља потписница Међународне конвенције о заштити Дунава која је основ за сарадњу европских држава ради заштите реке Дунав, на чијем сливу живи више од 80 милиона људи. Циљ конвенције је подизање свести о очувању реке код што већег броја људи и апеловање на рационалну употребу водних ресурса.

Бесповратна помоћ Владе Србије

Влада Србије обезбедила је 700 милиона динара бесповратне помоћи грађанима чији су стамбени објекти оштећени у елементарним непогодама у мају и јуну ове године. Новац ће бити исплаћен у што краћем року на основу евиденције локалних самоуправа.

Београд утврдио износ накнаде за управнике зграда

Скупштина града Београда утврдила је износ накнаде коју ће станари плаћати за услуге професионалног управника којег постави локална самоуправа. У зависности од величине зграде и броја станара накнада за професионалног управника износиће од 240 до 366 динара на месечном нивоу по стану. У Србији има 40.000 стамбених јединица, а 4.600 је без управника и оне могу очекивати принудне управнике.

________________________________________________

КРОЗ ПРОПИСЕ

28. 06. 2018.

Садржаје нових прописа можете прегледати на следећем линкoвима:

Службени гласник РС бр. 49 од 27.6.2018.
Службени лист АП Војводине бр. 29 од 19.6.2018.
Службени лист АП Војводине бр. 28 од 13.6.2018.


КОМЕНТАРИ НОВИХ ПРОПИСА

Новина у јавним исправама које издаје средња школа

Правилник о измени Правилника о јавним исправама које издаје средња школа ступио је на снагу даном објављивања, 22. јуна 2018. Измена се односи на сведочанства које школа издаје ученику за сваки завршени разред, у погледу обрасца који се користи, врсти папира за израду сведочанства, боје, облика, величине и изгледа. Образац „Сведочанства” одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Новине у стручном усавршавању наставника, васпитача и стручних сарадника

Правилник о изменама и допунама Правилника о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника ступа на снагу 30. јуна 2018. Новина је да се стално стручно усавршавање остварује активностима које поред Министарства, Завода за унапређивање образовања и васпитања, Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања и Педагошког завода Војводине остварује и преко центара за стручно усавршавање, а нови облици стручног усавршавања су стручна и студијска путовања и пројекти мобилности, као и менторство у оквиру студентске праксе која има статус установе вежбаонице.

Нове цене лекова за употребу у хуманој медицини

Одлука о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт, ступила је на снагу 23. јуна 2018. Одлуком су у Списку лекова извршене измене код појединих лекова, а које се односе на промену ЈКЛ лека, носиоца дозволе за лек, произвођача лека, државе производње лека и цене лека. Такође, поједини лекови брисани су са Списка лекова, а битна новина је да је Списак лекова проширен са 49 нових лекова (од броја 5519 до 5569).

ЗАКОНИ У ПРИПРЕМИ

Нацрт закона о родној равноправности

У току је јавна расправа о Нацрту закона о родној равноправности. Кључни циљ је да овај закон створи једнаке услове за мушкарце и жене у друштву. Закон треба да омогући да се додатно побољша положај жена и спречи дискриминација приликом запошљавања, остваривању права на зараду, социјалну и здравствену заштиту и у другим областима. Јавна расправа о Нацрту закона о родној равноправности биће одржана у више градова.

________________________________________________
У току ...
СЕМИНАРИ ПО ДЕЛАТНОСТИМА
на тему:

„ИЗРАДА ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА ЗА 2019. ГОДИНУ У СКЛАДУ СА НОВИНАМА У ПРИМЕНИ ПРОПИСА”

24.8.2018. (петак)
Високо образовање

(бесплатнo за претплатнике)

Детаљније »

ПРИЈАВА
Практикум
„РЕГИСТРОВАЊЕ ФАКТУРА
У ЦЕНТРАЛНОМ РЕГИСТРУ ФАКТУРА” (друго, допуњено издање, мај 2018)
Детаљније »

ПРИРУЧНИК ЗА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ (са CD-ом)
Детаљније »

НОВИ КОНТНИ ПЛАН ЗА
БУЏЕТСКИ СИСТЕМ
Детаљније »

Практикум
„ПРИМЕНА ЗАКОНА О
ПОРЕЗИМА НА ИМОВИНУ”
Детаљније »

АНАЛИТИЧКИ КОНТНИ
ОКВИР ЗА ДРУГА
ПРАВНА ЛИЦА
Детаљније »

БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО - ПРИМЕРИ КЊИЖЕЊА
(IV издање)
Детаљније »

Остала издања »
ПРАВНИ САВЕТНИК
број 13-14/2018.

» Садржај «
БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО број 13-14/2018.

» Садржај «
ПOДСЕТНИК ЗА ДИРЕКТОРА
број 13-14/2018.


» Садржај «
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана
011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42